Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 09.05.1995 Odluka o utvrdivanju Liste lijekova koji se osiguranim osobama mogu propisivati u bolnicama na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbi stavke 2. članka 16. i stavke 3. članka 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 78/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94): Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici, održanoj 28. ožujka 1995. godine, donijelo je

ODLUKU

o utvrdivanju Liste lijekova koji se osiguranim osobama mogu propisivati u bolnicama na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

I.

Ovom odlukom utvrđuje se Lista lijekova koji se osiguranim osobama mogu propisivati u bolnicama na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Bolnička lista).

Bolnička lista iz prethodne stavke sastavni je dio ove odluke.

II.

Lijekovi utvrđeni Bolničkom listom, čine dio standarda koji Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) osigurava osiguranim osobama u okviru, prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

III.

Cijene lijekova s Bolničke liste, bit će utvrđene u postupku izbora najpovoljnije ponude putem javnog natječaja i odluku o raspisivanju javnog natječaja i odluku o utvrđivanju cijena lijekova donosi Upravno vijeće Zavoda.

Nakon utvrđivanja cijena lijekova u postupku iz stavke 1. ove točke, tiskat će se i javno obznaniti priručnik s popisom lijekova za primjenu na razini primarne zdravstvene zaštite, te priručnik s popisom lijekova za primjenu na razini bolničke zdravstvene zaštite.

IV.

U poslovnom odnosu s ugovornim zdravstvenim ustanovama, Zavod će troškove za lijekove podmirivati samo prema cijenama utvrdenim u postupku iz prethodne točke.

V.

Do utvrđivanja cijena lijekova s Bolničke liste primjenjivat će se popis lijekova i cijene tih lijekova, utvrđeni odlukom o utvrdivanju cijena lijekova, stoma vrećica, potrošnog materijala za dijalizu, endoproteza, pacemakera, RTG filmova i kemikalija za razvijanje s Liste lijekova za primjenu u pružanju specijalističko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, klasa: 025-04/94-01/19 urbroj: 338-24-94-1 od 29. srpnja 1994. godine, objavljene u brošuri "Lista lijekova za primjenu u bolnicama" od 29. srpnja 1994. godine.

Za lijekove s Bolničke liste kojima nije utvrđena cijena odlukom iz prethodne stavke, priznavat će se njihova stvarna nabavna cijena, do konačnog utvrđivanja cijena u postupku iz točke III. ove odluke.

VI.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti odluka o usvajanju Liste lijekova za primjenu u bolnicama u 1994. godini ("Narodne novine" broj 10/94) u dijelu koji se odnosi na popis lijekova za primjenu u bolnicama.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/95-01/11

Urbroj: 338-01-24-95-1

Zagreb, 28. ožujka 1995.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Na osnovi odredbe stavke 3. članka 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93), ministar zdravstva dao je svoju suglasnost na odredbe ove odluke.

Klasa: 025-04/95-01/02

Urbroj: 534-01-95-0001

Zagreb, 12. travnja 1995.

Ministar zdravstva

prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
BOLNIČKA LISTA
__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                           Unit  Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
A        lijekovi s učinkom na probavni sustav, i mijenu tvari
__________________________________________________________________________________
A01       Stomatološki lijekovi, lijekovi za liječenje bolesti usne šupljine
__________________________________________________________________________________
A01AB12     + heksetidin, (1 boč 0,1% 200 ml)
__________________________________________________________________________________
A02       Antacidi, lijekovi za liječenje ulkusne bolesti, lijekovi s učinkom
        na peristaltiku
__________________________________________________________________________________
A02AB02 aluminij-hldroksid   5    g    O
__________________________________________________________________________________
A02AD02     aluminij-hidroksld + magnezij-hidroksid + magnezij-karbonat   10   ED   O
__________________________________________________________________________________
A02BA01     cimetidin    0.8   g    O
__________________________________________________________________________________
A02BA01     cimetidin    0.8   g    P
__________________________________________________________________________________
A02BA02     ranitidin    0.3   g    O
__________________________________________________________________________________
A02BA02     ranitidin    0.3   g    P
__________________________________________________________________________________
A02BA03 famotidin    40   mg   O
__________________________________________________________________________________
A02BC01     omeprazol 1   20   mg   O
__________________________________________________________________________________
A02BC01     omeprazol 1   20   mg   P
__________________________________________________________________________________
A02BX02     + sukralfat   4    g    O
__________________________________________________________________________________
A03   Lijekovi s antispazmolitičkim utjecajem i antikolinergici
__________________________________________________________________________________
A03AA04     mebeverin    0.3   g    O
__________________________________________________________________________________
A03BA01     + atropin    1.5   mg   O
__________________________________________________________________________________
A03BA01     + atropin    1.5   mg   P
__________________________________________________________________________________
A03BB01     skopolamin butilbromid 60   mg   O
__________________________________________________________________________________
A03BB01     skopolamin butilbromid 60   mg   P
__________________________________________________________________________________
A03BB01     skopolamin butilbromid 60   mg   R
__________________________________________________________________________________
A03DA06     trospij     10   mg   O
__________________________________________________________________________________
A03DA06     trospij     4    mg   R
__________________________________________________________________________________
A03DA06     trospij 0.6   mg   P
__________________________________________________________________________________
A03FA01     metoklopramid  30   mg   O
__________________________________________________________________________________
A03FA01     metoklopramid  30   mg   P
__________________________________________________________________________________
A03FA01     metoklopramid  30   mg   R
__________________________________________________________________________________
A03FA02     * cisaprid   30   mg   O
__________________________________________________________________________________
A03FA02     * clsapnd    2    30   mg   P
__________________________________________________________________________________
A04   Lijekovi za suzbijanje mučnine i nagona na povraćanje
__________________________________________________________________________________
A04AA01     * ondansetron  16   mg   O
__________________________________________________________________________________
A04AA01     * ondansetron  16   mg   P
__________________________________________________________________________________
A04AA03     * tropisetron  5    mg   O
__________________________________________________________________________________
A04AA03 * troplsetron  5    mg   P
__________________________________________________________________________________
A05   Lijekovi s učinkom na žuč i jetreno tkivo
__________________________________________________________________________________
A0SAA01 kenodeoksikolna kiselina 3   1    g    O
__________________________________________________________________________________
A06   Laksativi
__________________________________________________________________________________
A06AB56 senoziti A i B 1    ED   O
__________________________________________________________________________________
A06AD11 laktuloza    4    6.7   g    O
__________________________________________________________________________________
A06AG02 +bisakodil   10   mg   O
__________________________________________________________________________________
A06AG02 +bisakodil   10   mg   R
__________________________________________________________________________________
A07   Lijekovi za suzbijanje proljeva, lijekovi za liječenje upalnih stanja
    probavnog sustava i lijekovi s antiinfektivnim učinkom u
    probavnom sustavu
__________________________________________________________________________________
A07AA02 +nistatin    1.5   ME   O
__________________________________________________________________________________
A07B  + carbo medicinalis   1    ED   O
__________________________________________________________________________________
A07CA  umjetna slina (1 boč. sprej)
__________________________________________________________________________________
A07DA03 + loperamid   10   mg   O
__________________
1 Prvenstveno za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore. refluks ezofagitis i Zollinger Elisonov sindrom. 0.86
2 Samo za dijabetičku gastroparezu
3 Primarna bilijarna ciroza
4 Prevencija i liječenje portalne encefalopat.

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
A07EA01-    kortikosteroidi 1    E    DR
__________________________________________________________________________________
04
__________________________________________________________________________________
A07EC01 salazosulfapiridin   2    g    O
__________________________________________________________________________________
A07EC01 salazosulfapiridin   2    g    R
__________________________________________________________________________________
A07EC02 mesalazin 5   1.5   g    O
__________________________________________________________________________________
A07EC02 mesalazin 5   1.5   g    R
__________________________________________________________________________________
A09   Lijekovi za olakšavanje probave uključivši probavne enzime
__________________________________________________________________________________
A09AA02 enzimi gušterače (visoko dozirani) (1 caps. )
__________________________________________________________________________________
A10   Lijekovi koji se primjenjuju u liječenju šećerne bolesti
__________________________________________________________________________________
A10AA01 Inzulini     40   E    P __________________________________________________________________________________
A10BB01 glibenklamid  10   mg   O
A10BB02 klorpropamid  0.375  g        O __________________________________________________________________________________
A01BB0B + glikvidon   60   mg   O
__________________________________________________________________________________
A11   Vitamini
__________________________________________________________________________________
A11CA01 retinol 50   TE   O
__________________________________________________________________________________
A11CA01 retinol 50   TE   P
__________________________________________________________________________________
A11CB  retinol + kalciferol (1 boč)
__________________________________________________________________________________
A11CB  retinol + kalciferol (1.kut. perli).
__________________________________________________________________________________
A11CC01 ergokalciferol (1 amp.)
__________________________________________________________________________________
A11CC02 dihidrotahisterol    1    mg   O
__________________________________________________________________________________
A11CC04 kalcitriol   1    mcg   O
__________________________________________________________________________________
A11CC04 kalcitriol   1    mcg   P
__________________________________________________________________________________
A11CC05 kolekalciferol 6    TE   O
__________________________________________________________________________________
A11DA01 +tiamin 50   mg   O
__________________________________________________________________________________
A11DA01 +tiamin 50   mg   P
__________________________________________________________________________________
A11EA  +vitamini B kompleksa (1 amp.)
__________________________________________________________________________________
A11GA01 +askorbinska kiselina  0.2   g    O
__________________________________________________________________________________
A11GA01 +askorbinska kisetina  0.2   g    P
__________________________________________________________________________________
A11HA02 +pirodoksin   0.16  g    O
__________________________________________________________________________________
A11HA02 +pirodoksin   0.16  g    P
__________________________________________________________________________________
A11HA03 +tokoferol   0.2   g    O
__________________________________________________________________________________
A11HA03 +tokoferol   0.2   g    P
__________________________________________________________________________________
A12   Nadomjesci minerala
__________________________________________________________________________________
A12AA02 +kalcij-glukobionat   2.75  g    O
__________________________________________________________________________________
A12AA02 +kalcij-glukobionat   2.75  g    P
__________________________________________________________________________________
A12AA04 kalcij-karbonat 3    g    P
__________________________________________________________________________________
A12AA10 +kalcij-glukoheptonat  3    g    P
__________________________________________________________________________________
A128A01 kalcij-klorid  3    g    O
__________________________________________________________________________________
A12CD01 natrij-fluorid 88   mg   O
__________________________________________________________________________________
A14   Anabolički lijekovi za sustavnu primjenu
__________________________________________________________________________________
A14AB01 +nandrolon-dekanoat   2    mg   P
__________________________________________________________________________________
B    Lijekovi s učinkom na krv i krvotvorne organe
__________________________________________________________________________________
B01   Lijekovi s učinkom na mehanizam zgrušavanja krvi (otežavanje
    zgrušavanja)
__________________________________________________________________________________
B01AA03 varfarin 6   7.5   mg   O
__________________________________________________________________________________
B01AA03 varfarin 6   7.5   mg   P
__________________________________________________________________________________
B01AA07 +acenokumarol  5    mg   O
__________________________________________________________________________________
B01AA0B eutilbiskumacetat    0.6   g    O
__________________________________________________________________________________
B01AB01 +heparin    50   TE   P
__________________________________________________________________________________

__________________
5 Za bolesnike koji ne podnose sulfasalazin
6 Prednost varfarina, raspoloživost drugih, "starih" bolje poznatih produžit će njihovu primjenu u nas

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
B01AB01     *heparin niskomolekular.    3    TE   P
__________________________________________________________________________________
B01AB02 *antitrombin  6a   2.1   TE   P
__________________________________________________________________________________
B01AC01 +tiklopidin   0.5   g    O
__________________________________________________________________________________
B01AC07 +dipiridamol  7    0.4   ME   P
__________________________________________________________________________________
B01AD01 +streptokinaza 1.5   ME   P
__________________________________________________________________________________
B01AD04 *urokinaza   3    ME   P
__________________________________________________________________________________
B02   Lijekovi koji pospješuju mehanizam zgrušavanja krvi
__________________________________________________________________________________
B02AA01 +epsilon-aminokapronska kiselina    16   g    O
__________________________________________________________________________________
B02AA01 +epsllan-aminokapronska kiselina    16   g    P
__________________________________________________________________________________
B02AB01 *aprotinin (samo kirurška indikacija kao fibronolitik. ne za  500   TE   P
    akutni pankreatitis)
__________________________________________________________________________________
B02BA01 (+) fitomenadion    20   mg   O
__________________________________________________________________________________
B02BA01 (+) fitomenadion    20   mg   P
__________________________________________________________________________________
B02BB01 + fibrinska pjena (1 amp.)
__________________________________________________________________________________
B02BB01 + fibrinsko dvokomponentno ljepilo (1 amp.)
__________________________________________________________________________________
B02BC01 + želatinska spužva (1tamp )
__________________________________________________________________________________
B02BC02 + oksiceluloza (1. tamp.)
__________________________________________________________________________________
B02BC06 + trombin (1. lioamp. )
__________________________________________________________________________________
B02BC06 + trombin (1. tamp)
__________________________________________________________________________________
B02BD  Opći hemostipticid
__________________________________________________________________________________
B02BD01 * konc. aktivni čimbenik protrombinskog kompleksa    350   E    P
__________________________________________________________________________________
B02BD02 + čimbenik VIII     500   E    P
        (550-600)
__________________________________________________________________________________
B02BD02 * svinjski čimbenik VIII    500   E    P
__________________________________________________________________________________
B02BD03 * rekombinantni čimbenik VIII  10   E    P
__________________________________________________________________________________
B02BD04 + čimbenik IX  350   E    P
__________________________________________________________________________________
B02BD05 * rekombinantni čimbenik VII A 10   TE   P
__________________________________________________________________________________
B02BD06 * konc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikom  7.2   TE   P
__________________________________________________________________________________
B02BD14 * rekombinantni čimbenik IX (1 amp.)
__________________________________________________________________________________
B03   Lijekovi za liječenje slabokrvnosti   10
__________________________________________________________________________________
B03AA01 fero glicinsulfat    0.2   g    O
__________________________________________________________________________________
B03AA02 ferofumarat   0.2   g    O
__________________________________________________________________________________
B03AA03 ferogluceptat  0.2   g    O
__________________________________________________________________________________
B03AA07 fero-sulfat   0.2   g    O
__________________________________________________________________________________
B03AC02 + feri-saharat, 0.1   g    O
__________________________________________________________________________________

___________________
6a Samo kod dokazanog antitrombina III, po preporuci hematologa
7 Samo za bolesnike preosjetljive na ASK
8 Samo za bolesnike koji su u prethodnih 6 mjeseci dobili streptokinazu ili prije ukazivanja potrebe za
streptokinazu, prebolili streptokokni infekt.
9 Indikacije u primjenu čimbenika koagulacije: 1) koncentrat čimbenika VIII (plazma: ljudskog porijekla) - kongenitalni manjak čimbenika VII tj. hemoflija A i to za liječenje krvarenja ili za profilaksu krvarenja, - stječena hemoflija A u fazi akutnog krv
10 Jedan parentalni propravak željeza je nužan. Izbor ovisi o raspoloživosti i cijeni.


__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
B03AC03     + fen-sorbitol 0.1   g    P
__________________________________________________________________________________
B03AC04 + feri-maltoza 0.1   g    P
__________________________________________________________________________________
B03AD03 fero-sulfat + solna kiselina  2    ED   O
__________________________________________________________________________________
B03BA03     + hidroksikobalamin   1    mg   O
__________________________________________________________________________________
B03BA03 + hidroksikobalamin   20   mcg   P
__________________________________________________________________________________
B03BB01     solna kiselina 10   mg   O
__________________________________________________________________________________
B03BB01 solna kiselina 10   mg   P
__________________________________________________________________________________
B03XA01 *eritropoietin11    2    TE   P
__________________________________________________________________________________
B04   Lijekovi koji umanjuju raznu masnoću u krvi
__________________________________________________________________________________
B04AB02 lovastatin   30   mg   O
__________________________________________________________________________________
B04AC04 gemfibrozil   1.2   g    O
__________________________________________________________________________________
B04AD01 kolestiramin  14   g    O
__________________________________________________________________________________
B04AD02 kolestipol   20   g    O
__________________________________________________________________________________
B05   Nadomjesci za plazmu i lijekovi za nadomještanje tekućina
__________________________________________________________________________________
B05AA01 + ljudski albumini, (1 boč. 5% 50 ml)
__________________________________________________________________________________
B05AA01 + ljudski albumini, (1 boč. 5% 100 ml)
__________________________________________________________________________________
B05AA01 + ljudski albumini, (1 boč. 5% 250 ml)
__________________________________________________________________________________
B05AA01 + ljudski albumini, (1 boč. 20% 10 ml)
__________________________________________________________________________________
B05AA01 + ljudski albumini, (1 boč. 20% 20 ml)
__________________________________________________________________________________
B05AA01 + ljudski albumini, (1 boč. 20% 50 ml)
__________________________________________________________________________________
B05AA01 + ljudski albumini, (1 boč. 20% 125 ml)
__________________________________________________________________________________
B05AA02 + plazma ljudska (1 lioboč. 150)
__________________________________________________________________________________
B05AA02 + plazma ljudska (1 lioboč. 350)
__________________________________________________________________________________
B05AA02 + plazma ljudska (1 lioboč. 500)
__________________________________________________________________________________
B05AA05 + dekstran 1 (1 amp. 15 % 20 ml)
__________________________________________________________________________________
B05AA05 + dekstran 40 (1 boca. 10 % 500 ml)
__________________________________________________________________________________
B05AA05 + dekstran 70 (1 boca 6% 500 ml)
__________________________________________________________________________________
B05AA06 + želatina (1 boca 35% 500 ml)
__________________________________________________________________________________
B05BA01 + infuzije aminokiselina (L 6001 boca 500 ml)
__________________________________________________________________________________
B05BA01 + infuzije aminokiselina (L 8001 boca 500 ml)
__________________________________________________________________________________
B05BA01 + infuzije aminokiselina (KE 1 boca 500 ml)
__________________________________________________________________________________
B05BA01 + infuzije aminokiselina (KE Nephro 1 boca 500 ml)
__________________________________________________________________________________
B05BA02 + otopine masti i masnih kiselina (10% 1 boca 100 ml)
__________________________________________________________________________________
B05BA02 + otopine masti i masnih kiselina (10% 1 boca 250 ml)
__________________________________________________________________________________
B05BA02 + otopine masti i masnih kiselina (10% 1 boca 500 ml)
__________________________________________________________________________________
B05BA02 + otopine masti i masnih kiselina (10% 1 boca 1000 ml)
__________________________________________________________________________________
B05BA02 + otopine masti i masnih kiselina (20% 1 boca 100 ml)
__________________________________________________________________________________
B05BA02 + otopine masti i masnih kiselina (20% 1 boca 250 ml)
__________________________________________________________________________________
B05BA02 + otopine masti i masnih kiselina (20% 1 boca 500 ml)
__________________________________________________________________________________
B05BA10 liposolubilni vit. u masnoj emulziji (1 boca 500 ml)
__________________________________________________________________________________
B05BA10 + mješ. masti + aminokiseline + glukoza (1 boca 500 ml)
__________________________________________________________________________________
B05BA10 + aminokiseline+glukoza (1 boca 500 ml)
__________________________________________________________________________________
B05BC01 + manitol (10% 1 boca 500 ml)
__________________________________________________________________________________
B05BC01 + manitol (20% 1 boca 250 ml)
__________________________________________________________________________________
B05DA  + otopine za peritonejsku dijalizu (poseban natječaj)
__________________________________________________________________________________
B05CX01 + glukoza (5% 1 boca 500 ml)
__________________________________________________________________________________
B05CX01 + glukoza (10% 1 boca 500 ml)
__________________________________________________________________________________
B05CX01 + glukoza (40% 1 boca 500 ml)
__________________________________________________________________________________
B05XA01 + kalij-klorid 7.4% (1 amp. 20 ml)
__________________________________________________________________________________
B0SXA02 + natrij-hidrogenkarbonat 8.4% (1 amp. 20 ml)
__________________________________________________________________________________


11 Samo korisnici na dijalizi: 1. bubrežna anemija s hemoglobinom nižim od 70 g/L; 2. simptomatska anemija (stenokardija, dekompenzacija srca); 3. komplikacije transfuzija krvi: a) citotoksična protutijela u mogućih primatelja bubrega b) hemosideroza, c) 

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
B05XA02 + natrij-hidrogenkarbonat 84% (1 amp 100 ml)
__________________________________________________________________________________
B05XA03 natrij-klorid 0.9% (1 amp 10 ml)
__________________________________________________________________________________
B05XA03 natrij-klorid 0.9% (1 amp 20 ml)
__________________________________________________________________________________
B05XA03 natrij-klorid 0.9% (1 boca 500 ml).
__________________________________________________________________________________
B05XA03 natrij-klond 10% (1 amp 50 ml).
__________________________________________________________________________________
B05XA05 + magnezij-sulfat 50% (1 boč. 30 ml)
__________________________________________________________________________________
B05XA07 + kalcij-klorid 100/o (1 boč 30ml)
__________________________________________________________________________________
B05XA30 NaCl + KCl + Na-citrat (1 vrećica 28.9 g)
__________________________________________________________________________________
B05XA31 + Rukger laktat (1 boca 500ml)
__________________________________________________________________________________
B05XC  + hidrosolubilni vit (1. amp )
__________________________________________________________________________________
B05ZA  + otopine za hemodijalizu (poseban natječaj)
__________________________________________________________________________________
C    Lijekovi s učinkom na srce i krvožilje
__________________________________________________________________________________
C01   Lijekovi s učinkom na srce
__________________________________________________________________________________
C01A  Kardiotonici
__________________________________________________________________________________
C01AA05 digoksin.    0.25  mg   O
__________________________________________________________________________________
C01AA05 digoksin    0.25  mg   P
__________________________________________________________________________________
C01AA08 metildigoksin  0.2   mg   O
__________________________________________________________________________________
C01AA08 metildigoksin  0.2   mg   P
__________________________________________________________________________________
C01B  Antiaritmici
__________________________________________________________________________________
C01BA01 + kinidin sulfat    1.2   g    O
__________________________________________________________________________________
C01BA03 dizopiramid   0.4   g    O
__________________________________________________________________________________
C01BA03 dizopiramid   0.4   g    P
__________________________________________________________________________________
C01BA05 + ajmalin    0.3   g    O
__________________________________________________________________________________
C01BB01 + lidokain (iv.)    3    g    P
__________________________________________________________________________________
C01BB02 meksiletin   0.8   g    O
__________________________________________________________________________________
C01BB02 meksiletin   0.8   g    P
__________________________________________________________________________________
C01BC03 propafenon   0.3   g    O
__________________________________________________________________________________
C01BC03 propafenon   0.3   g    P
__________________________________________________________________________________
C01BD01 amjodaron    0.2   g    O
__________________________________________________________________________________
C01BD01 amjodaron    0.2   g    P
__________________________________________________________________________________
C01C  Vazokonstriktori
__________________________________________________________________________________
C01CA01 + etiladrianol 12 (etilefrin) 50   mg   O
__________________________________________________________________________________
C01CA01 + etiladrianol 12 (etilefrin) 50   mg   P
__________________________________________________________________________________
C01CA03 adrenalin    6    mg   P
__________________________________________________________________________________
C01CA04 + dopamin    0.5   g    P
__________________________________________________________________________________
C01CA07 + dobutamin   0.5   g    P
__________________________________________________________________________________
C01CE02 * milrinon   50.   mg   P
__________________________________________________________________________________
C01D  Vazodilatatori-lijekovi za liječenje angine pektoris
__________________________________________________________________________________
C01DA02 gliceriltrinitrat    5    mg   O
__________________________________________________________________________________
C01DA02 gliceriltrinitrat    5    mg   TD
__________________________________________________________________________________
C01DA02 gliceriltrinitrat    2.5   mg   SL
__________________________________________________________________________________
C01DA02 gliceriltrinitrat    2.5   mg   Incl.(dos.
                aeros ) ;
__________________________________________________________________________________
C01DA02 gliceriltrinitrat (1 amp 10 mg)
__________________________________________________________________________________
C01DA0B izosorbitdinitrat    20   mg   SL
__________________________________________________________________________________
C01DA0B     izosorbitdinitrat    60   mg   O
__________________________________________________________________________________
C01DA14 izosorbit-5-mononitrat 40   mg   O
__________________________________________________________________________________
C01DX12     + molsidomin  4    mg   O
__________________________________________________________________________________
C01E  Ostali lijekovi s učinkom na srce
__________________________________________________________________________________
C01EA01 * alpostadil 13 (1 amp. 0.5mg)
__________________________________________________________________________________
__________________________
12 Za epiduralnu anesteziju
13 Samo za novorođenčad s kong. srčanom greškom prije operativnog zahvata
(održavanje prohodnosti dc. Botalli)
__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
C02   Lijekovi s učinkom na povišeni krvni tlak
__________________________________________________________________________________
C02AB01 + metildopa.  1    g    O
__________________________________________________________________________________
C02AB01 + metildopa   1    g    P
__________________________________________________________________________________
C02CA04 doksazosin   4    mg   O
__________________________________________________________________________________
C02CA06 urapidil    0.12  g    O
__________________________________________________________________________________
C02CA06 urapidil    50   mg   P
__________________________________________________________________________________
C02DA01     diazoksid    0.3   g    P
__________________________________________________________________________________
C02DC01 + minoksidil  20   mg   O
__________________________________________________________________________________
C02DD01 + nitroprusid-natrij  50   mg   P
__________________________________________________________________________________
C02EA01 + kaptopril   50   mg   O
__________________________________________________________________________________
C02EA02 enalapril    20   mg   Oo
__________________________________________________________________________________
C02EA02 enalapril    20   mg   P
__________________________________________________________________________________
C02EA03 lizinopril   20   mg   O
__________________________________________________________________________________
C03   Diuretici
__________________________________________________________________________________
C03AA03 +hidroklorotiazid    50   mg   O
__________________________________________________________________________________
C03BA04 klortalidon   25   mg   O
__________________________________________________________________________________
C03CA01 furosemid    40   mg   O
__________________________________________________________________________________
C03CA01 furosemid    40   mg   P
__________________________________________________________________________________
C03DA01 spironolakton  75   mg   O
__________________________________________________________________________________
C03EA01 triamteren + hidroklorotiazid  1    ED   O
__________________________________________________________________________________
C03EA01     amilorid + hidroklorotkazid   1    ED   O
__________________________________________________________________________________
C04   Periferni vazodilatatori
__________________________________________________________________________________
C04AB01 + fentolamin  10   mg   O
__________________________________________________________________________________
C04AB01 + fentolamin  10   mg   P
__________________________________________________________________________________
C04AB02 + tolazolin   75   mg   O
__________________________________________________________________________________
C05   Lijekovi sa zaštitnim, učinkom na krvožilje
__________________________________________________________________________________
C05AA08     + fluokortolon + cinhokain + heksaklorofen (1 tub 30 g)
__________________________________________________________________________________
C05AA08 + fluokortolon + cinhokain + heksaklorofen (1 čep. )
__________________________________________________________________________________
C05AD01 + lidokain (1 tub. 30g)
__________________________________________________________________________________
C05AX05 + tribenozid+lidokain (1 tub. 30 g)
__________________________________________________________________________________
C05AX05 + tribenozid+lidokain (1 čep)
__________________________________________________________________________________
C05BA01     + heparin (1 tub 30 g)
__________________________________________________________________________________
C05BB02 + polidokanol (1 tub 20 g)
__________________________________________________________________________________
C05BB02 + polidokanol (1 čep )
__________________________________________________________________________________
C07   Blokatori betaadrenergičkih receptora
__________________________________________________________________________________
C07AA02 oksprenolol   0.16  g    O
__________________________________________________________________________________
C07AA02 oksprenolol   0.16  g    P
__________________________________________________________________________________
C07AA07 + sotalol (i antiaritmik)    0.3   g    O
__________________________________________________________________________________
C07AA07 + sotalol (i antiaritmik)    0.3   g    P
__________________________________________________________________________________
C07AB03 atenolol    0.1   g    O
__________________________________________________________________________________
C07AB03 atenolol    0.1   g    P
__________________________________________________________________________________
C07CA02 oksprenolol + klortalidon (1 drag.)
__________________________________________________________________________________
C08   Inhibitori kalcija
__________________________________________________________________________________
C0BCA05 nifedipin    30   mg   O
__________________________________________________________________________________
C0BCA06 nimodipin 14  0.3   g    O
__________________________________________________________________________________
C0BCA06 nimodipin 14  50   mg   P
__________________________________________________________________________________
C0BDA01 verapamil    0.24  g    O
__________________________________________________________________________________
C0BDA01 verapamil    0.24  g    P
__________________________________________________________________________________
C0BDB01 diltiazem    0.24  g    O
_________________________
14 Samo za subnarhnoidalno krvarenje.

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
D    Lijekovi s učinkom na kožu
__________________________________________________________________________________
D01   Lijekovi s antimikotskim učinkom za primjenu u liječenju kožnih
    bolesti
__________________________________________________________________________________
D01AA01 nistatin ( 1 tub. 5 g)
__________________________________________________________________________________
D01AA01 nistatin ( 1 tuba 20 g)
__________________________________________________________________________________
D01AC01 klotrimazol ( 1 tub 20 g)
__________________________________________________________________________________
D01AC01 klotrimazol ( 1 boč. 20 ml)
__________________________________________________________________________________
D01AC01 klotrimazol (prašak 30 g)
__________________________________________________________________________________
D01AC02 mikonazol ( 1 tub. 30 g)
__________________________________________________________________________________
D01AC02 mikonazol (1 boč 30 ml)
__________________________________________________________________________________
D01AC08 ketokonazol (1 tub. 30 g)
D01AC08 ketokonazol (1 boč. šampona)
__________________________________________________________________________________
D01AE12 + salicilna kiselina (kombinacija) (1g)
__________________________________________________________________________________
D01AE15 terbinafin   250   mg   O
__________________________________________________________________________________
D01AE15 terbinafin ( 1 tub 15 g)
__________________________________________________________________________________
D05   Lijekovi za liječenje psorijaze
__________________________________________________________________________________
D05AD01 + 8-metoksipsoralen (amoidin)  10   mg   O
__________________________________________________________________________________
D05BB01 * etretinat   35   mg   O
__________________________________________________________________________________
D05BB02 *acitretin   35   mg   O
__________________________________________________________________________________
D06   Antibiotici i kemoterapeutici za primjenu u liječenju kožnih bolesti
__________________________________________________________________________________
D06AX02 kloramfenikol ( 1 tub 5 g)
__________________________________________________________________________________
D06AX09 mupirocin (1 tub 15 g)
__________________________________________________________________________________
D06BA01 sulfadiazin-srebro (1 tub 50 g)
__________________________________________________________________________________
D06BB03 aciklovir (1 tub 5 g)
__________________________________________________________________________________
D06C  neomicin + bacitracin (1 tub 30 g)
__________________________________________________________________________________
D06C  neomicin + bacitracin (pr. spray 200 g)
__________________________________________________________________________________
D06C  neomicin + bacitracin (prašak 50 g)
__________________________________________________________________________________
D07   Kortikosteroidi za primjenu u liječenju kožnih bolesti
__________________________________________________________________________________
D07AB10 alkilometazon (1 tub 100 g)
__________________________________________________________________________________
D07AB10 alkilometazon ( 1 tub 40 g)
__________________________________________________________________________________
D07AB10 alkilometazon (1 tub. 20 g)
__________________________________________________________________________________
D07AC04 betametazon (1 tub 100 g)
__________________________________________________________________________________
D07AC04 betametazon (1 tub 30 g)
__________________________________________________________________________________
D07AC04 betametazon (1 tub. 15g)
__________________________________________________________________________________
D07AC04 + fluocinolon-acetonid (1 tub. 30 g)
__________________________________________________________________________________
D07BB01 + flumetazon + katran + salicilna kiselina ( 1 tub. 30 g)
__________________________________________________________________________________
D07BB01 flumetazon + salicilna kiselina (1 tub. 30 g)
__________________________________________________________________________________
D07BC01 betametamn + salicilna kiselina (1 tub. 30 g)
__________________________________________________________________________________
D07BC01 betametazon + salicilna kiselina (1 boč 100 ml)
__________________________________________________________________________________
D07BC01 betametazon + salicilna kiselina (1 boč 50 ml)
__________________________________________________________________________________
D07CA01 kortizolon + oksitetraciklin (1 tub. 5 g)
__________________________________________________________________________________
D07CA01 kortizolon + oksitetraciklin (1 tub 20 g)
__________________________________________________________________________________
D07CA01 kortizolon + oksitetraciklin (1 sprej 50 ml)
__________________________________________________________________________________
D07CB04 deksametazon + neomicin (1 tub 20 g)
__________________________________________________________________________________
D07CB05 flumetazon + neomicin (1 tub 15 g)
__________________________________________________________________________________
D08   Antiseptci i sredstva za dezinfekciju
__________________________________________________________________________________
D0BAA01 etakridin 0.025-0.-% ( 1 g)
__________________________________________________________________________________
D0BAC02 + klorheksidin (1 tub. 50 g)
__________________________________________________________________________________
D0BAC02 + klorheksidin (1 boca 500 ml)
__________________________________________________________________________________
D0BAC02 + klorheksidin (1 boca 1000 ml)
__________________________________________________________________________________
D0BAC02 + klorheksidin (1 sprej 165 ml)
__________________________________________________________________________________
D0BAC02     + formaldehid (1 g)

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
D08AE02 + glutaraldehid (1 g)
__________________________________________________________________________________
D08AG02 povidon-jod (1 tub 20 g)
__________________________________________________________________________________
D08AG02 povidon-jod ( 1 sprej 165 ml)
__________________________________________________________________________________
D08AG02 povidon-jod (1 boca 100 ml 1%)
__________________________________________________________________________________
D08AG02 povidon-jod (1 boca 500 ml)
__________________________________________________________________________________
D08AX  + klorni preparati (hipoklorit) (1 g)
__________________________________________________________________________________
D08AX  + izocijanurat (1 g)
__________________________________________________________________________________
D08AX  (+) Antiseptci (alkoholi-etilni-izopropilni) (1 boca 1000 ml)
__________________________________________________________________________________
D09   Medicmski zavoji
__________________________________________________________________________________
D09AB01 + cink-ksid (1kom.)
__________________________________________________________________________________
D10   Lijekovi za liječenje akna
__________________________________________________________________________________
D10AD01 + tretrnoin (1 tub 30 g)
__________________________________________________________________________________
D10AE01 + benzoil-peroksid (1 tub 30 g)
__________________________________________________________________________________
D10BA01 *isotretinoin  30   mg   O
__________________________________________________________________________________
D11   Ostali lijekovi s učinkom na kožu
__________________________________________________________________________________
G    Lijekovi s učinkom na mokraćni sustav i spolni hormoni
__________________________________________________________________________________
G01   Ljekovi s intiinfektivnim i antiseptičkim učinkom za ginekološku
    primjenu
__________________________________________________________________________________
G01AA01 nistatin    0.1   ME   V
__________________________________________________________________________________
G01AA51 nistatin + oksitetraciklin   1    ED   V
__________________________________________________________________________________
G01AF01 metronidazdol  0.5   g    V
__________________________________________________________________________________
G01AF04 mikonazol    0.1   g    V
__________________________________________________________________________________
G01AX11 povidon-jod   0.2   g    V
__________________________________________________________________________________
G01AF02 klorimazol   0.1   g    V
__________________________________________________________________________________
G02   Ostali lijekovi za ginekološku primjenu
__________________________________________________________________________________
G02A  Uterostiptici i prostaglandini
__________________________________________________________________________________
G02AB01 metilergometrin 0.2   mg   O
__________________________________________________________________________________
G02AB01 metilergometrin 0.2   mg   P
__________________________________________________________________________________
G02AB03 ergometrin   02   mg   O
__________________________________________________________________________________
G02AB03 ergometrin   0.2   mg   P
__________________________________________________________________________________
G02AD01 +dinoprost   25   mg   P
__________________________________________________________________________________
G02AD02 +dinoproston  0.5   mg   O
__________________________________________________________________________________
G02AD02 +dinoproston  0.5   mg   V
__________________________________________________________________________________
G02AD04 +karboprost   25   mg   P
__________________________________________________________________________________
G02C  Bata adrenergički agonisti
__________________________________________________________________________________
G02CA01 ritodrin    40   mg   O
__________________________________________________________________________________
G02CA01 ritodrin    40   mg   P
__________________________________________________________________________________
G03   Spolni, hormoni i ostali lijekovi s utjecajem na spolni sustav
__________________________________________________________________________________
G03BA03 testosteron-undekanoat 0.12  g    O
__________________________________________________________________________________
G03BA03 testosteron-undekanoat 0.12  g    R
__________________________________________________________________________________
G03BA03 + testosteron-undekanoat    18   mg   P
__________________________________________________________________________________
G03BA03 + testosteron undekanoat (depo lamp)
__________________________________________________________________________________
G03CA01 etinilestradiol 25   mcg   O
__________________________________________________________________________________
G03CA03 estradiol    2    mg   O
__________________________________________________________________________________
G03CA03 estradiol    1    mg   P
__________________________________________________________________________________
G03CA03 estradtol    5    mg   R
__________________________________________________________________________________
G03CA03 estradrol    25   mcg   V
__________________________________________________________________________________
G03CA03 estradiol    50   mcg   Td
__________________________________________________________________________________
G03CB01 dienestrol   2.5   mg   O
__________________________________________________________________________________
G03CB01 dienestrol   0.2   mg   V
__________________________________________________________________________________
G03DA02 medroksiprogesteron   5    mg   O
__________________________________________________________________________________
G03DA02 medroksiprogesteron   7    mg   P

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
G03DA04 + progesteron  0.3   g    O
__________________________________________________________________________________
G03DA04 + progesteron  5    mg   P
__________________________________________________________________________________
G03DA04 + progesteron  0.2   g    R
__________________________________________________________________________________
G03DB01 didrogesteron  10   mg   O
__________________________________________________________________________________
G03DC02 noretisteron  5    mg   O
__________________________________________________________________________________
G03FA01 noretisteron + etinilesradlol  1    ED   O
__________________________________________________________________________________
G03FA01 estradiol+estriol+noretisteron 1    ED   O
__________________________________________________________________________________
G03GA01 *koriogonadotrofin   250   E    P
__________________________________________________________________________________
G03GA02 menotrofin 15  30   E    P
__________________________________________________________________________________
G03GB01 + klomifen   9    mg   O
__________________________________________________________________________________
G03HA01     +ciproteron-acetat   0.1   g    O
__________________________________________________________________________________
G03HA01 (*) ciproteron-acetat  0.1   g    P
__________________________________________________________________________________
G03HB01 + ciproteron-acetat+etinilestradiol (1tbl )
__________________________________________________________________________________
G03XA01 danazol 0.6   g    O
__________________________________________________________________________________
G04   Lijekovi s utjecajem na mokraćni sustav
__________________________________________________________________________________
G04AC01 nitrofurantoin 0.2   g    O
__________________________________________________________________________________
H    Lijekovi s utjecajem na sustav žljezda s unutarnjim lučenjem
    izuzev na spolne hormone
__________________________________________________________________________________
H01   Lijekovi s utjecajem na lučenje hipofiznih i hipotalamičkih
    hormona
__________________________________________________________________________________
H01AA01 * kortikotrofin releasing, hormon (CRH) 25   E    P
__________________________________________________________________________________
H01AA02 * tetrakozaktid (tetracosactrin)    0.25  mg   P
__________________________________________________________________________________
H01AA04 * LRH  2    TE   P
__________________________________________________________________________________
H01AB01 *tirotrofin   5    E    P
__________________________________________________________________________________
H01AC01 + somatropin 16 2    E    P
__________________________________________________________________________________
H01AC02 * realising h. humanog hormona rasta (GH-ge - somatrem)
    (1 amp.)
__________________________________________________________________________________
H01BA02 + desmopresin  25   mcg   N
__________________________________________________________________________________
H01BA02 + desmopresin  4    mcg   P
__________________________________________________________________________________
H01BA02 + desmopresin  0.4   mg   O
__________________________________________________________________________________
H01BA03 + lipresin   20   E    P
__________________________________________________________________________________
H01BA03 + lipresin   20   E    N
__________________________________________________________________________________
H01BB02 (+) oksitocin  200   E    O
__________________________________________________________________________________
H01BB02 (+) oksitocin  15   E    P
__________________________________________________________________________________
H01BB01 (+) oksitocin  15   E    N
__________________________________________________________________________________
H01CA01 * gonadorelin  0.4   mg   N
__________________________________________________________________________________
H01CB01 * smatostatin 17    6    mg   P
__________________________________________________________________________________
H01CB02 * oktreotid 18 (1amp 0.05mg)
__________________________________________________________________________________
H01CB02 * oktreotid 18 (1amp 0.1mg)
__________________________________________________________________________________
H01CB02 * okreotid 18 (1amp 0.5mg)
__________________________________________________________________________________
H02   Konrasteroidi za sustavnu primjenu
__________________________________________________________________________________
H02AA02 fludrokortizon 0.1   mg   O
__________________________________________________________________________________
H02AA03     + dezoksikorton 5    mg   O
__________________________________________________________________________________
H02AA03 + dezoksikorton 5    mg   P
__________________________________________________________________________________
H02AB02 deksametazon  1.5   mg   O
__________________________________________________________________________________
H02AB02 deksametazon  1.5   mg   P
__________________________________________________________________________________
H02AB04 metilprednizolon - acetat    7.5   mg   O
________________________
15 Tri pokušaja liječenja kod žene u dobi manjoj od 38 god.
16 Indikaciju određuje endokrinolog!
17 Samo za krvarenja iz gornjeg dijela probavnog trakta koja ne reagiraju na endoskopsku
    hemostazu.Nije zamjena za nju!
18 Karcinoid i VIP-omi.

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
H02A804 + metilprednizolon-sukcinat-natrij   20   mg   P
__________________________________________________________________________________
H02AB04 + metilprednizolon-sukcinat-natrij (lamp 125 mg)
__________________________________________________________________________________
H02AB04 + metilprednizolon-sukcinat-natrij (lamp 250 mg)
__________________________________________________________________________________
H02AB04 + metilprednizolon-sukcinat-natrij (lamp 500 mg)
__________________________________________________________________________________
H02AB04 + metilprednizolon-sukcinat-natrij (lamp 1000 mg)
__________________________________________________________________________________
H02AB06 + predinzolon  10   mg   O
__________________________________________________________________________________
H02AB06 + predinzolon  10   mg   P
__________________________________________________________________________________
H02AB07 prednizon    10   mg   O
__________________________________________________________________________________
H02AB10 hidrokortizon (kortizolon)   30   mg   O
__________________________________________________________________________________
H02AB10 hidrokortizon (kortizolon)   30   mg   P
__________________________________________________________________________________
H03   Lijekovi za liječene bolesti štitnjače
__________________________________________________________________________________
H03AA01 levotiroksin  0.15  mg   O
__________________________________________________________________________________
H03AA01 levotiroksin  0.15  mg   P
__________________________________________________________________________________
H03BA02 + propiltiouracil    0.1   mg   O
__________________________________________________________________________________
H03BB02 tiamazol    10   mg   O
__________________________________________________________________________________
H04   Lijekovi s utjecajem na lučenje hormona gušterače
__________________________________________________________________________________
H04AA01 glukagon    1    mg   P
__________________________________________________________________________________
H05   Lijekovi s utjecajem na mijenu kalcija
__________________________________________________________________________________
H05BA01 *kalcitonin   100   E    P
__________________________________________________________________________________
H05BA01 *kalcitonin   200   E    N
__________________________________________________________________________________
J    Lijekovi za liječenje infekcija (sustavnih. izuzev infekcije
    uzrokovane parazitima 19
__________________________________________________________________________________
J01   Lijekovi za liječenje bakteriskih infekcija za sustavnu primjenu
__________________________________________________________________________________
J01A  Tetraciklini
__________________________________________________________________________________
J01AA02 doksiciklin   0.1   g    O
__________________________________________________________________________________
J01AA02 doksiciklin   0.1   g    P
__________________________________________________________________________________
J01AA05 metaciklin   0.6   g    O
__________________________________________________________________________________
J01AA06 oksitetraciklin 1    g    O
__________________________________________________________________________________
J01AA06 oksitetraciklin 1    g    P
__________________________________________________________________________________
J01B  Kloramfenikoli
__________________________________________________________________________________
J01BA01 kloramfenikol  3    g    O
__________________________________________________________________________________
J01BA01 kloramfenikol  3    g    P
__________________________________________________________________________________
J01C  Beta laktam. penicilini
__________________________________________________________________________________
J01CA01 ampicilin    2    g    O
__________________________________________________________________________________
J01CA01 ampicilin    2    g    P
__________________________________________________________________________________
J01CA01 ampicilin    2    g    R
__________________________________________________________________________________
J01CA04 amoksicilin   1    g    O
__________________________________________________________________________________
J01CA04 amoksicilin   1    g    P
__________________________________________________________________________________
J01CA12 +piperacilin  14   g    P
__________________________________________________________________________________
J01CE01 +benzilpenicilin    3.6   g    P
__________________________________________________________________________________
J01CE02 bezatin-fenoksimetilpenicilin  2    g    O
__________________________________________________________________________________
J01CE08 +benzatinbenzil-penicilin    2.4   ME   P
__________________________________________________________________________________
J01CE30 benzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilim)   4    ME   P
__________________________________________________________________________________
J01CF02 kloksacilin   2    g    O
__________________________________________________________________________________
J01CF02 kloksacilin   2    g    P
__________________________________________________________________________________
J01CF05 +flukloksacilin 2    g    O
__________________________________________________________________________________
J01CF05 +flukloksacilin 2    g    P
__________________________________________________________________________________
J01CR01 +sublaktam+ampicilin  2    g    P
__________________________________________________________________________________
J01CR02 amoksicilin+klavulanska kiselina    1    g    O
__________________________________________________________________________________

19 Pretpostavlja se da zdravstvene ustanove imaju svoju bolničku komisiju za lijekove i rezervne liste koje omogućavaju da svaki liječnik propiše svaki lijek bez posebnog razloga!

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
J01D  Cefalosporini
__________________________________________________________________________________
J01DA01 cefaleksin   2    g    O
__________________________________________________________________________________
J01DA04 cefazolin    3    g    P
__________________________________________________________________________________
J01DA06 + cefuroksim  4    g    P
__________________________________________________________________________________
J01DA6 cefuroksimaksetil    1    g    O
__________________________________________________________________________________
J01DA10 cefotaksim   6    g    P
__________________________________________________________________________________
J01DA11 + ceftazidim  6    g    P
__________________________________________________________________________________
J01DA13 + ceftriakson  2    g    P
__________________________________________________________________________________
J01DA32 + cefoperazon  6    g    P
__________________________________________________________________________________
J01DH  Karbapenemi
__________________________________________________________________________________
J01DH51 + imipenem+cilastatin  2    g    P
__________________________________________________________________________________
J01E  Sulfonamidi i trimetoprim
__________________________________________________________________________________
J01EA01 trimetoprim   0.4   g    O
__________________________________________________________________________________
J01EA01 trimetoprim   0.4   g    P
__________________________________________________________________________________
J01EE01 sulfametokstazol + trimetoprim 4    ED   O
__________________________________________________________________________________
J01EE01 sulfametakstazol + trimetoprim 6    ED   P
__________________________________________________________________________________
J01F  Makrolidi i linkozamidi
__________________________________________________________________________________
J01FA01 eritromicin   1    g    O
__________________________________________________________________________________
J01FA01 entromicin   1    g    P
__________________________________________________________________________________
J01FA10 azitromicin   0.3   g    O
__________________________________________________________________________________
J01FF01 klindamicin   1.2   g    O
__________________________________________________________________________________
J01FF01 kluindamicin  1.8   g    P
__________________________________________________________________________________
J01G  Aminoglikozidi
__________________________________________________________________________________
J01GA01 streptomicin  1    g    P
__________________________________________________________________________________
J01GB03 + gentamicin  0.24  g    P
__________________________________________________________________________________
J01GB04 kanamicin    1    g    P
__________________________________________________________________________________
J01GB05 + neomicin   1    g    O
__________________________________________________________________________________
J01GB66 + amikacin   1    g    P
__________________________________________________________________________________
J01GB07 + netilmicin  0.35  g    O
__________________________________________________________________________________
J01GB07 + netilmicin  0.35  g    P
__________________________________________________________________________________
J01M  Kinoloni
__________________________________________________________________________________
J01MA02 + ciprofloksacin    1    g    O
__________________________________________________________________________________
J01MA02 + ciprofloksacin    0.5   g    P
__________________________________________________________________________________
J01MA03 + pefloksacin  0.8   g    O
__________________________________________________________________________________
J01MA03 + pefloksacin  0.8   g    P
__________________________________________________________________________________
J01MA06 norfloksacin  0.8   g    O
__________________________________________________________________________________
J01X  Ostali antibiotici
__________________________________________________________________________________
J01XA01 + vankomicin  2    g    P
__________________________________________________________________________________
J01XC01 + fusidin    1.5   g    O
__________________________________________________________________________________
J01XC01 + fusidin    1.5   g    P
__________________________________________________________________________________
J01XD01 metronidazol  1.5   g    P
__________________________________________________________________________________
J01XD02 + tinidazol   1.5   g    P
__________________________________________________________________________________
J01XX04 spektinomicin20 3    g    P
__________________________________________________________________________________
J02   Lijekovi za liječenje sustavnih gljivičnih infekcija
__________________________________________________________________________________
J02AA01 + amfotericin  35   mg   P
__________________________________________________________________________________
J02AB01 + mikonazol   1    g    P
__________________________________________________________________________________
J02AB02 + ketokonazol  0.2   g    O
__________________________________________________________________________________
J02AC01 flukonazol   0.2   g    O
__________________________________________________________________________________
J02AX01 + flucitozin  10   g    O
__________________________________________________________________________________
J02AX01 + flucitozin  10   g    P
__________________________________________________________________________________

20 Samo za spolno prenosive bolesti.

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
J04   Lijekovi za liječenje infekcija mikobakterijama
__________________________________________________________________________________
J04AB03 rifampicin   0.6   g    O
__________________________________________________________________________________
J04AB03 rifampicin   0.6   g    P
__________________________________________________________________________________
J04AC02 izoniazid + piridoksin 0.3   g    O
__________________________________________________________________________________
J04AC02 izoniazid + piridoksin 0.3   g    P
__________________________________________________________________________________
J04AK01 pirazinamid   1.5   g    O
__________________________________________________________________________________
J04AK02 etambutol    1.2   g    O
__________________________________________________________________________________
J04AK02 etambutol    1.2   g    P
__________________________________________________________________________________
J05   Lijekovi za liječenje sustavnih virusnih infekcija
__________________________________________________________________________________
J05AB01 aciklovir    1    g    O
__________________________________________________________________________________
J05AB01 aciklovir    1    g    P
__________________________________________________________________________________
J05AB05 zidovudin    1.0   g    P
__________________________________________________________________________________
J05AB05 zidovudin    1.5   g    O
__________________________________________________________________________________
J05AB06 *ganciklovir  0.5   g    P
__________________________________________________________________________________
J06   Serumi i imunoglobulini
__________________________________________________________________________________
J06AA01 + imunoglobulin-antitoksin protiv difterije (1 boč)
__________________________________________________________________________________
J0GAA02 imunoglobulin-antitoksin protiv tetanusa (purifciran i
    koncentriran) (1 amp.),
__________________________________________________________________________________
J06AA03 imunoglobulin-antitoksin protiv otrova zmija (purificiran i
    koncentriran) (1 boč.)
__________________________________________________________________________________
J06AA04 + imunoglobulin antitoksin botulinum (1 amp)
__________________________________________________________________________________
J06AA05 + imunoglobulin antitoksin protiv plinske gangrene (1 amp.)
__________________________________________________________________________________
J06AA07 imunoglobulin-antitoksin protiv otrova pauka
    (crna udovica 1 boč )
__________________________________________________________________________________
J06BA01 + imunoglobulin za intramuskulamu primjenu (ljudski)
    (1. boč 2 ml)
__________________________________________________________________________________
J06BA01 + imunoglobulin za intramuskularnu primjenu (ljudski)
    (1boč. 10 ml)
__________________________________________________________________________________
J06BA02 + imunoglobulin za intravensku primjenu (ljudski)
    (1 amp. 10 ml) 20a
__________________________________________________________________________________
J06BA02 + imunoglobulin za intravensku primjenu (ljudski)
    (1 amp, 20 ml) 20a
__________________________________________________________________________________
J06BA02 + imunoglobulin za intravensku primjenu (ljudski)
    (1 boč 50 ml) 20a
J06BA02 + imunoglobulin za intravensku primjenu (ljudski)
    (1 boč. 100 ml) 20a
__________________________________________________________________________________
J06BA02 + imunoglobulin za intravensku primjenu (ljudski)
    (1 boč. 200 ml) 20a
__________________________________________________________________________________
J06BB01 + imunoglobulin ant- D- (Rho) (ljudski) (1 amp)
__________________________________________________________________________________
J06BE02 + imunoglobulin antitetanus - TIG (ljudski) (1 amp)
__________________________________________________________________________________
J06BB02 + imunoglobulin antitetanus hiperimnuni (1 boč 5000 i.j.)
__________________________________________________________________________________
J06BB03 + imunoglobulin Varicella/zoster (1 amp)
__________________________________________________________________________________
J06BB04 + imunoglobulin anti-HBs (ljudski) (1 amp.)
__________________________________________________________________________________
J06BB09 * hiperimuni anti-citomegalo virus (ljudski) (1amp)
__________________________________________________________________________________
J0GBB12 + imunoglobulin protiv krpeljnog meningoencefalitisa (ljudski)
    (1 amp)
__________________________________________________________________________________
J07   Cjepiva (vakcine) 21
__________________________________________________________________________________
J07AJ52 difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-
    PER-PARAPER) (1 boč. 5.0 ml)
__________________________________________________________________________________
J07AM01 tetanus anatoksin (ANA-TE 1 boč. 5.0 ml)
__________________________________________________________________________________
20a kongenitalna hipo-i a gamaglobulinemija i imunološka trombocitopenična purpura
21 Ovi preparati bit će pohranjeni u Hrvatskom imunološkom zavodu i Hrvatskom zavodu za javno
zdravstvo

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
J07AM51 difterija-tetanus pro adultis (ANA-DI-TE pro adultis 1 boč
    5.0 ml)
__________________________________________________________________________________
J07AR01 trbušni tifus (1 boč.)
__________________________________________________________________________________
J07BC01 + hepatitis B (1 amp.)
__________________________________________________________________________________
J07BD52 morbili-parotitis-rubeola (MO-PA-RU) (1 boč/1 doza)
__________________________________________________________________________________
J07BF02 polio-živo-atenuirano-trovalentno (1 boč.)
__________________________________________________________________________________
J07BF03 polio-mrtvo trovalentno (1 boč.)
__________________________________________________________________________________
J07BG01 + rabies (1 boč.)
__________________________________________________________________________________
J07BJ01 rubeola (RU 1 amp.)
__________________________________________________________________________________
L    Lijekovi za liječenje zločudnih bolesti i imunosupresivi
__________________________________________________________________________________
L01   Citostatski lijekovi
__________________________________________________________________________________
L01A  Alkilirajući citostatici
__________________________________________________________________________________
L01AA01 + ciklofosfamid (1 drag 50mg)
__________________________________________________________________________________
L01AA01 + ciklofosfamid (1 amp. 200mg)
__________________________________________________________________________________
L01AA02 + klorambucil (1 tbl 2mg)
__________________________________________________________________________________
L01AA02 + klorambucil (1 tbl 5mg)
__________________________________________________________________________________
L01AA03 + melfalan (1 amp 50mg)
__________________________________________________________________________________
L01AA03 + melfalan (1 tbl 5mg)
__________________________________________________________________________________
L01AA03 + melfalan (1 tbl 2mg)
__________________________________________________________________________________
L01AA04 (*) estramustin (1 caps 140mg)
__________________________________________________________________________________
L01AA04 (*) estramustin (1 amp. 150mg)
__________________________________________________________________________________
L01AA05 (*) klormetin (1 amp 10 mg)
__________________________________________________________________________________
L01AA06 * ifosfamid (1 amp 500 mg)
__________________________________________________________________________________
L01AA0B (*) prednimustin (1 tbt 100 mg)
__________________________________________________________________________________
L01AB01 + busulfan (1 tbl. 2 mg)
__________________________________________________________________________________
L01AD01 (*) karmustin (1 amp. 100 mg)
__________________________________________________________________________________
L01AD02 (*) lomustin (1caps 40mg)
__________________________________________________________________________________
L01BA01 (*) metotreksat (1amp 5mg)
__________________________________________________________________________________
L01BA01 (*) metotreksat (1amp 50mg)
__________________________________________________________________________________
L01BA01 (*) metotreksat (1tbl 25mg)
__________________________________________________________________________________
L01BB02 * merkaptopurin (1tbl. 50mg)
__________________________________________________________________________________
L01BB03 * tioguanin (1tbl. 40mg)
__________________________________________________________________________________
L01BC01 (*) citarabin (1amp. 100 mg)
__________________________________________________________________________________
L01BC01 (*) citarabin (1amp 500mg)
__________________________________________________________________________________
L01BC01 (*) citarabin (1 amp 1000 mg)
__________________________________________________________________________________
L01BC02 5-fluorouracil (1tuba)
__________________________________________________________________________________
L01BC02 + 5-fluorouracil (1amp 250mg)
__________________________________________________________________________________
L01C  Podofilinski derivati i biljni alkaloidi
__________________________________________________________________________________
L01CA01 + vinblastin (1.amp 10mg) __________________________________________________________________________________
L01CA02 + vinkristin (1amp 1 mg)
__________________________________________________________________________________
L01CA03 * vindesin (1amp. 5mg)
__________________________________________________________________________________
L01CB01 (*) etopozid (1amp 100 mg)
__________________________________________________________________________________
L01CB01 (*) etopozid (1caps. 100 mg)
__________________________________________________________________________________
L01D  Citostatski antibiotici
__________________________________________________________________________________
L01DA01 * aktinomicin-D (1amp 0.5mg)
__________________________________________________________________________________
L01DB01 + doksorubicin (1amp 10mg)
__________________________________________________________________________________
L01DB02 + daunorubicin (1amp 20mg)
__________________________________________________________________________________
L01DB03 * epirubicin (1amp 10mg)
__________________________________________________________________________________
L01DB06 * idarubicin (1 amp 10mg)
__________________________________________________________________________________
L01DB07 * mitoksantron (1amp 20mg)
__________________________________________________________________________________
L01DC01 (*) bleomicin (1 amp 15mg)
__________________________________________________________________________________
L01DC03 * mitomicin-D (1 amp. 20mg)
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
L01DC03 * mitomicin-D (1 tbl 5mg)
__________________________________________________________________________________
L01X  ostali citostatici
__________________________________________________________________________________
L01XA01 (*) cisplatin (1 amp 10mg)
__________________________________________________________________________________
L01XA02 * karboplatin (1 amp 150mg)
__________________________________________________________________________________
L01XB01 + prokarbazin (1 caps 50 mg)
__________________________________________________________________________________
L01XX01 * amsakrin (1amp 85 mg)
__________________________________________________________________________________
L01XX02 * L-asparaginaza (1 amp. 10 TE)
__________________________________________________________________________________
L01XX05 (*) hidroksiureja (1 caps 500 mg)
__________________________________________________________________________________
L01XX13 * dakarbazin (1 amp 100 mg)
__________________________________________________________________________________
L02   Lijekovi s utjecajem na sustav žlijezda s unutarnjim lučenjem
__________________________________________________________________________________
L02A  Estrogeni
__________________________________________________________________________________
L02AA04.    (*) fosfestrol (1 amp. 250 mg)
__________________________________________________________________________________
L02AA04 (*) fosfestrol (1 tbl 100 mg)
__________________________________________________________________________________
L02AB01 megestrol-acetat (1 amp)
__________________________________________________________________________________
L02AB02 medroksiprogesteron (1 tbl 100 mg)
__________________________________________________________________________________
L02AB02 medroksiprogesteron (1 tbl 250 mg)
__________________________________________________________________________________
L02AB02 medroksiprogesteron (1 tbl 500 mg)
__________________________________________________________________________________
L02AB02 medroksiprogesteron (gr. 1 vreć 200mg)
__________________________________________________________________________________
L02AB02 medroksiprogesteron (gr. 1 vreć 500 mg) __________________________________________________________________________________
L02AB02 medrokslprogesteron (gr 1 vreć 1000 mg)
__________________________________________________________________________________
L02AE  Gonadotrofini
__________________________________________________________________________________
L02AE03 * goserelin 22 (1 amp. 36 mg)
__________________________________________________________________________________
L02AE04 * triptorelin (1amp 0.1 mg)
__________________________________________________________________________________
L02B  Anti-estrogeni
__________________________________________________________________________________
L02BA01 (*) tamoksifen 20   mg   O
__________________________________________________________________________________
L02BB  Anti-androgeni
__________________________________________________________________________________
L02BB01 (*) flutamid (1 tbl. 250 mg)
__________________________________________________________________________________
L02BG01 aminoglutetimid (1 tbl 250 mg)
__________________________________________________________________________________
L03   Lijekovi s utjecajem na imuni sustav
__________________________________________________________________________________
L03AA02 * filgrastim  300   mcg   P
__________________________________________________________________________________
L03AA03 * molgramostim 350-400 mcg   P
__________________________________________________________________________________
L03AA04 + interferon alfa-2Ax 23    3    ME   P
__________________________________________________________________________________
L03AA04 + interferon amp 50x1000 i.j.
__________________________________________________________________________________
L03AA04 + interferon (vag. tbl 21x1 M i.j.)
__________________________________________________________________________________
L03AA04 + interferon (mast. 1 tuba 3g)
__________________________________________________________________________________
L03AA05 + interferon alfa-2Bx 23    3    ME   P
__________________________________________________________________________________
L03AX03 BCG vaccinum (1 boč.)
__________________________________________________________________________________
L04   Lijekovi sa supresivnim utjecajem na imuni sustav
__________________________________________________________________________________
L04AA01 (*) ciklosporin 24   350   mg   O
__________________________________________________________________________________
L04AA01 (*) ciklosporin 24   700   mg   P
__________________________________________________________________________________
L04AA03 * Imunoglobulin antilimfocitni ALG (1 amp )
__________________________________________________________________________________
L04AA04 * Imunoglobulin antilimfocitni (1 amp 5ml/(50 mg/ml) ATG24a
__________________________________________________________________________________
L04AA05 * ortoklone (OKT3) (1 amp.)
__________________________________________________________________________________
L04AX01 azatioprin   150   mg   O
__________________________________________________________________________________

22 Indikaciju određuje urolog, onkolog (Ca prostate).
23 Indikacije za primjenu interferona u kroničnom hepatitisu (akutni hepititis nije indikacija!):
1. kronični hepatitis B ("wild" tip):
a) serološki profil - HBsAg poritivan, HBeAg poritivan
b) biokemijski status - povišene vrijednosti osobito ALT (veće od 2x);
c) histološki nalaz (biopsija jetre) - tip II.A (brojne "peace meal" nekroze), tip II.B ("bridging" nekroze), tip II.C ("aktivna" ciroza).
2. kronični hepatitis B ("mutant" tip):
a) serološki profil - HBsAg pozitivan, anti-HBeAg pozitivan,
3. kronični hepatitis C:
a) serološki profil - ANTI-HCV poztivan, RIBA (konfirmacijski test) pozitivan;
b) i c) kao kod hepatitisa B; Proširuje se indikacija za alfa -2AX na kroničnu mijeloičnu leukemiju, triholeukemiju i održavanje remisije multiplog mijeloma.
24 Samo za bolesnike nakon transplantacije
24a samo za aplastičnu anemiju, po preporuci hematologa
__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
M    Lijekovi s učinkom na koštano-mišićni susutav
__________________________________________________________________________________
M01AB  Lijekovi s protiupalnim i antireumatskim učinkom
__________________________________________________________________________________
M01AB  Nesteroidni antireumatici-derivati octene kiseline
__________________________________________________________________________________
M01AB01 indometacin   0.1   g    O
__________________________________________________________________________________
M01AB01 indometacin   0.1   g    P
__________________________________________________________________________________
M01AB01 indometacin   0.1   g    R
__________________________________________________________________________________
M01AB05 diklofenak   0.1   g    O
__________________________________________________________________________________
M01AB05 diklofenak   0.1   g    P
__________________________________________________________________________________
M01AB05 diklofenak   0.1   g    R
__________________________________________________________________________________
M01AC  Oksikami
__________________________________________________________________________________
M01AC01 piroksikam   20   mg   O
__________________________________________________________________________________
M01AC01 piroksikam   20   mg   P
__________________________________________________________________________________
M01AC01 piroksikam   20   mg   R
__________________________________________________________________________________
M01AC02 tenoksikam   20   mg   O
__________________________________________________________________________________
M01AC02 tenoksikam   20   mg   P
__________________________________________________________________________________
M01AC02 tenoksikam   20   mg   R
__________________________________________________________________________________
M01AE  Derivati propionske kiseline
__________________________________________________________________________________
M01AE01 ibuprofen    1.2   g    O
__________________________________________________________________________________
M01AE01 ibuprofen    1.2   g    R
__________________________________________________________________________________
M01AE01 (+) ketoprofen 0.15  g    O
__________________________________________________________________________________
M01AE03 (+) ketoprofen 0.15  g    P
__________________________________________________________________________________
M01AE03 (+) ketoprofen 0.15  g    R
__________________________________________________________________________________
M01C  Specifični lijekovi s učinkom na koštano-mišićni sustav
__________________________________________________________________________________
M01CB01 +natrij-aurotiomalat  2.4   mg   P
__________________________________________________________________________________
M01CB03 auranofin    6    mg   O
__________________________________________________________________________________
M01CC01 penicilamin   0.5   g    O
__________________________________________________________________________________
M03   Mišićni relaksansi
__________________________________________________________________________________
M03AA02 + tubokurarin (1 amp 15 mg)
__________________________________________________________________________________
M03AB01 + suksametonij (1 amp 500 mg)
__________________________________________________________________________________
M03AB01 + suksametonij (1 amp 200 mg)
__________________________________________________________________________________
M03AC01 + pankuronij (1 amp 4 mg)
__________________________________________________________________________________
M03AC02 + galaminij (amp. 40 mg)
__________________________________________________________________________________
M03AC03 vekuronij (1 amp 4 mg)
__________________________________________________________________________________
M03AC04 + atrakurij (1 amp 50 mg)
__________________________________________________________________________________
M03BB03 klorzoksazon  1.5   g    O
__________________________________________________________________________________
M03BX01 baklofen    50   mg   O
__________________________________________________________________________________
M04   Lijekovu za liječenje (gihta) uloga
__________________________________________________________________________________
M04AA01 alopurinol   0.4   g    O
__________________________________________________________________________________
M04AA01 alopurinol   0.4   g    P
__________________________________________________________________________________
M04AB03 benzbromaron  0.1   g    O
__________________________________________________________________________________
M04AC01 kolhicin    1    mg   O
__________________________________________________________________________________
M04AC01 kolhicin    1    mg   P
__________________________________________________________________________________
M05   Lijekovi za liječenje bolesti kosti
__________________________________________________________________________________
M05BA01 * etidronat-natrij   1.4   g    O
__________________________________________________________________________________
M05BA01 * etidronat-natrij   1.5   g    P
__________________________________________________________________________________
M05BA03 * pomidronat  60   mg   P
N    Lijekovi s učinkom na živčani sustav
__________________________________________________________________________________
N01   Opći anestetici
__________________________________________________________________________________
N01AB01 + halotan (1 boč. 250 ml)
__________________________________________________________________________________
N01AB06 + izofluran (1 boč. 100 ml)
__________________________________________________________________________________
N01AF03 + tiopental-natrij (1 amp. 1g/20 ml)

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
N01AF03 + tiopental-natrij (1 amp 500 mg/20 ml)
__________________________________________________________________________________
N01AH01 + fentanil (1 amp 2ml)
__________________________________________________________________________________
N01AH01 + fentanil (1 amp 10 ml)
__________________________________________________________________________________
N01AH02 + alfentanil (1 amp 2ml)
__________________________________________________________________________________
N01AH02 + alfentanil (1 amp 10ml)
__________________________________________________________________________________
N01AH51 + fentanil + droperidol (1 amp 2 ml)
__________________________________________________________________________________
N01AH51 + fentanil + droperidol (1 amp 10 ml)
__________________________________________________________________________________
N01AX01 + droperidol (1 amp 2 ml)
__________________________________________________________________________________
N01AX01 + droperidol (1 amp 10 ml)
__________________________________________________________________________________
N01AX03 + ketamin-klorid (1 boč 10 ml)
__________________________________________________________________________________
N01AX07 + etomidat (1 amp 10 ml)
__________________________________________________________________________________
N01AX10 + propofol (1 amp 20ml)
__________________________________________________________________________________
N01AX13 + dušik-oksidul (N2O) (1 boca 1 kg)
__________________________________________________________________________________
N01B  Lokalni anestetici
__________________________________________________________________________________
N01BA02 + prokain (1 amp 5 ml)
__________________________________________________________________________________
N01BA03 (+) tetrakain (1 amp 5 ml)
__________________________________________________________________________________
N01BA03 (+) tetrakain (1 boč sprej 65 g)
__________________________________________________________________________________
N01BB01 + bupivakain (1 boč. 20 ml)
__________________________________________________________________________________
N01BB02 (+) lidokain (1 amp 2 ml)
__________________________________________________________________________________
N01BB08 + kartikain (1 amp. 5 ml)
__________________________________________________________________________________
N01BB52 (+) lidokain + adrenalin (1 amp 2 ml)
__________________________________________________________________________________
N01BB55 + butanilkain + noradrenalin (1 amp 2 ml)
__________________________________________________________________________________
N01BBS8 + kartikain+adrenalin (1 amp. 10 ml)
__________________________________________________________________________________
N01BX01 + kloretil (etil-klorid) (1 amp 100 g)
__________________________________________________________________________________
N02   Lijekovi za suzbijanje boli
__________________________________________________________________________________
N02A  Narkotički lijekovi
__________________________________________________________________________________
N02AB02 + petidin    0.4   g    O
__________________________________________________________________________________
N02AB02 + petidin    0.4   g    P
__________________________________________________________________________________
N02AB02 + petidin    0.4   g    R
__________________________________________________________________________________
N02AC02 + metadon    25   mg   O
__________________________________________________________________________________
N02AC02 + metadon    25   mg   P
__________________________________________________________________________________
N02AD01 + pentazocin  0.2   g    O
__________________________________________________________________________________
N02AD01 + pentazocin  0.2   g    P
__________________________________________________________________________________
N02AF01 + butorfanol  12   mg   P
__________________________________________________________________________________
N02AG01 + morfin    30   mg   P
__________________________________________________________________________________
N02AG01 + morfin    30   mg   R
__________________________________________________________________________________
N02AX02 + tramadol   0.3   g    O
__________________________________________________________________________________
N02AX02 + tramadol   0.3   g    P
__________________________________________________________________________________
N02AX02 + tramadol   0.3   g    R
__________________________________________________________________________________
N02B  Ostali analgetici i antipiretici
__________________________________________________________________________________
N02BA13 acetllsalictlat + liziin + glicin    1    g    P
__________________________________________________________________________________
N02BA51 acetilsalicilna kiselina i njene kombinacije  3    g    O
__________________________________________________________________________________
N02BA51 acetilsalicilna kiselina i njene kombinacije  3    g    R
__________________________________________________________________________________
N02BB02 metamizol    3    g    P
__________________________________________________________________________________
N02BB02 metamizol    3    g    P
__________________________________________________________________________________
N02BH02 metamizol    3    g    R
__________________________________________________________________________________
N02BB54 propifenazon + fenacetin + kofein + kodein   3    g    O
__________________________________________________________________________________
N02BB54 propifenazon (1 čep. 75 mg)
__________________________________________________________________________________
N02BE01 paracetamol   3    g    O
__________________________________________________________________________________
N02BE01 paracetamol   3    g    R
__________________________________________________________________________________
N02BG02 rimazolij    0.9   g    O
__________________________________________________________________________________
N02C  Antimigrenici
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
N01CA01 + dihidroergotamin   4    mg   O
__________________________________________________________________________________
N02CA01 + dihidroergotamin   4    mg   P
__________________________________________________________________________________
N02CA01 ergotamin    4    mg   O
__________________________________________________________________________________
N02CA02 ergotamin    4    mg   P
__________________________________________________________________________________
N02CA02 ergotamin    4    mg   R
__________________________________________________________________________________
N02CA02 ergotamin    4    mg   SL
__________________________________________________________________________________
N02CX04 sumatriptan   100   mg   O
__________________________________________________________________________________
N02CX04 sumatriptan   6    mg   5
__________________________________________________________________________________
N03   Lijekovi za liječenje epilepsije (padavice)
__________________________________________________________________________________
N03A  Antiepileptici
__________________________________________________________________________________
N03AA01 metilfenobarbiton    0.5   g    O
__________________________________________________________________________________
N03AA02 fenobarbiton  0.1   g    O
__________________________________________________________________________________
N03AA02 + fenobarbiton-natrij  0.1   g    P
__________________________________________________________________________________
N03AA03 primidon    1.25  g    O
__________________________________________________________________________________
N03AB02 + fenitoin   0.3   g    O
__________________________________________________________________________________
N03AB02 + fenitoin   0.3   g    P
__________________________________________________________________________________
N03AD01 etosuksimid   1.25  g    O
__________________________________________________________________________________
N03AE01 + klonazepam  8    mg   O
__________________________________________________________________________________
N03AE01 + klonazepam  8    mg   P
__________________________________________________________________________________
N03AF01 karbamazepin  1    g    O
__________________________________________________________________________________
N03AG01 natrij-valproat 1.5   g    O
__________________________________________________________________________________
N03AG01 natrij-valproat 15   g    P
__________________________________________________________________________________
N03AG02 valpromid    15   g    O
__________________________________________________________________________________
N03AG04 * vigabatrin 25 2    g    O
__________________________________________________________________________________
N03AX09 * lamotrigin 25 (1 tbl. 25mg)
__________________________________________________________________________________
N03AX09 * lamotrigin 25 (1 tbl. 50mg)
__________________________________________________________________________________
N0AX09 * lamotrigin 25 (1 tbl. 100mg)
__________________________________________________________________________________
N04   Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti
__________________________________________________________________________________
N04AA01 triheksifenidil 10   mg   O
__________________________________________________________________________________
N04AA02 biperiden    10   mg   O
__________________________________________________________________________________
N04AA07 biperiden    10   mg   P
__________________________________________________________________________________
N04BA02 levodopa + karbidopa  0.6   g    O
__________________________________________________________________________________
N04BB01 amantadin    0.2   g    O
__________________________________________________________________________________
N04BC01 bromokriptin  40   mg   O
__________________________________________________________________________________
N04BD01 deprenil (selegilin)  5    mg   O
__________________________________________________________________________________
N05   Psiholeptici
__________________________________________________________________________________
N05A  Antipsihotici
__________________________________________________________________________________
N05AA02 levomepromazin 0.1   g    P
__________________________________________________________________________________
N0SAA02 levomepromazin 0.3   g    O
__________________________________________________________________________________
N05AA03 promazin    0.3   g    O
__________________________________________________________________________________
N05AA03 promazin    0.1   g    P
__________________________________________________________________________________
N05AB02 flufenazin   10   mg   O
__________________________________________________________________________________
N05AB02 flufenazin-dekanoat   1    mg   P
__________________________________________________________________________________
N05AB10 perazin 100   mg   O
__________________________________________________________________________________
N05AB10 perazin 100   mg   P
__________________________________________________________________________________
N05AC02 tioridazin   0.3   g    O
__________________________________________________________________________________
N05AD01 haloperidol   8    mg   O
__________________________________________________________________________________
N05AD01 haloperidol   8    mg   P
__________________________________________________________________________________
N05AD01 haloperidol-dekanoat  3.3   mg   P
__________________________________________________________________________________
N05AH02 klozapin    0.3   g    O
__________________________________________________________________________________
N05AH02 klozapin    0.3   g    P
__________________________________________________________________________________
____________________
25 Samo za bolesnike s rekfrakternom epilepsijom

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
N05AL01 sulpirid    0.8   g    O
__________________________________________________________________________________
N05AL01 sulpirid    0.8   g    P
__________________________________________________________________________________
N05AN01 litij-karbonat 24   mmol  O
__________________________________________________________________________________
N05BA01 diazepam    10   mg   O
__________________________________________________________________________________
N05BA01 diazepam    10   mg   P
__________________________________________________________________________________
N05BA01 diazepam    10   mg   R
__________________________________________________________________________________
N05BA04 oksazepam    50   mg   O
__________________________________________________________________________________
N05BA06 lorazepam    2.5   mg   O
__________________________________________________________________________________
N05BA12 + alprazolam  1    mg   O
__________________________________________________________________________________
N05BC  Karbamati
__________________________________________________________________________________
N05BC02 meprobamat   1.2   g    O
__________________________________________________________________________________
N05C  Hipnotici i sedativi
__________________________________________________________________________________
N05CA01 + pentobarbiton-natrij 0.1   g    O
__________________________________________________________________________________
N05CA01 + pentobarbiton-natrij 0.1   g    P
__________________________________________________________________________________
N05CA01 + pentobarbiton-natrij 0.1   g    R
__________________________________________________________________________________
N05CC01 + kloralhidrat 1    g    O
__________________________________________________________________________________
N05CC01 + kloralhidrat 1    g    P
__________________________________________________________________________________
N05CD01 + flurazepam  30   mg   O
__________________________________________________________________________________
N05CD02 nitrazepam   5    mg   O
__________________________________________________________________________________
N05CD08 + midazolam   15   mg   O
__________________________________________________________________________________
N05CD08 + midazolam   15   mg   P
__________________________________________________________________________________
N06   Psihoanaleptici
__________________________________________________________________________________
N06A  Antidepresivi
__________________________________________________________________________________
N06AA02 + imipramin   0.1   g    O
__________________________________________________________________________________
N06AA02 + imipramin   0.1   g    P
__________________________________________________________________________________
N06AA04 klomipramin   0.1   g    O
__________________________________________________________________________________
N06AA04 klomipramin   0.1   g    P
__________________________________________________________________________________
N06AA09 amitriptilin  75   mg   O
__________________________________________________________________________________
N06AA09 amitriptilin  75   mg   P
__________________________________________________________________________________
N06AA12 + doksepin   0.1   g    O
__________________________________________________________________________________
N06AA12 + doksepin   0.1   g    P
__________________________________________________________________________________
N06AC01 maprotilin   0.1   g    O
__________________________________________________________________________________
N06AC01 maprotilin   0.1   g    P
__________________________________________________________________________________
N06AD02 trazodon    0.3   g    O
__________________________________________________________________________________
N06AD02 trazodon (1 amp 50mg)
__________________________________________________________________________________
N06AE02 + fluvoksamin  0.15 g O
__________________________________________________________________________________
N07   Ostali lijekovi s utjecajem na živčani sustav
__________________________________________________________________________________
N07AA01 neostigminij  60   mg   O
__________________________________________________________________________________
N07AA01 neostigminij  2    mg   P
__________________________________________________________________________________
N07AA02 piridostigminij 0.18  g    O
__________________________________________________________________________________
N07AA02 piridostigminij 10   mg   P
__________________________________________________________________________________
N07CA01 betahistin   24   mg   O
__________________________________________________________________________________
N07CA02 + cinarizin (tinitus i vertiginozne smetnje)  90   mg   O
__________________________________________________________________________________
N07XA  edrofonij (1 amp 0.5 mg)
__________________________________________________________________________________
P    Lijekovi za liječenje infekcija uzrokovanih parazitima
__________________________________________________________________________________
P01   Lijekovi za liječenje protozojskih infekcija 26
__________________________________________________________________________________
P01AB01 metronidazol  2    g    O
__________________________________________________________________________________
P01BA01 + klorokin   0.5   g    O
__________________________________________________________________________________
P01BA01 + klorokin   0.5   g    P
__________________________________________________________________________________
___________________
26 Osim ovih, predviđa se da 1-2 centra raspolažu s određenom zalihom drugih antiprotozoika koja će dostaviti, u slučaju potrebe, zdravstvenoj ustanovi kojoj određeni lijek bude potreban.
__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
P01BD01 + pirimetamin
__________________________________________________________________________________
P02   Lijekovi za liječenje infekcija uzrokovanih helmintima
__________________________________________________________________________________
P02BA01 * prazikvantel 3    g    O
__________________________________________________________________________________
P02CA01 mebendazol   0.2   g    O
__________________________________________________________________________________
P02CA02 tiabendazol   3    g    O
__________________________________________________________________________________
P02CA03 + albendazol  0.4   g    O
__________________________________________________________________________________
P02CC01 pirantel-pamoat 0.75  g    O
__________________________________________________________________________________
P02CX01 pirvinij-pamoat 1    ED   O
__________________________________________________________________________________
P02DA01 niklozamid   2    g    O
__________________________________________________________________________________
P03   Antiparazitici
__________________________________________________________________________________
P03AB02 lindan (1g)
__________________________________________________________________________________
P03AX01 benzilbenzoat (25% emulzija)
__________________________________________________________________________________
P03AX01 benzilbenzoat (10% emulzija)
__________________________________________________________________________________
P03AX05 krotamiton (1 tub. 60 g)
__________________________________________________________________________________
P03AX05 krotamiton (1 boč. 60 ml)
__________________________________________________________________________________
P03AX51 + gamabenzenheksaklorid (benzilbenzoat +lindan) (1 tub 50 g)
__________________________________________________________________________________
P03AX51 + gamabenzenheksaklorid (benzilbenzoat +lindan) (1 boč 95 g)
__________________________________________________________________________________
R    Lijekovi s učinkom na sustav dišnih organa
__________________________________________________________________________________
R01   Lijekovi za liječenje bolesti nosa
__________________________________________________________________________________
R01AA03 + efedrin    8    mg   N
__________________________________________________________________________________
R01AD01 beklometazon  0.4   mg   N
__________________________________________________________________________________
R01AA08 + nafazolin   0.4   mg   N
__________________________________________________________________________________
R03   Antiasmatici
__________________________________________________________________________________
R03AC12 salmeterol   0.1   mg   Inhl. praš.
__________________________________________________________________________________
R03BA01 beklometazon  0.8   mg   Inhl. praš.
__________________________________________________________________________________
R03BA01 beklometazon  1.5   mg   Inhl. tek.
__________________________________________________________________________________
R03BA05 flutikazon (inhaler + diskhaler)
__________________________________________________________________________________
R03BC01 dinatrij-kromoglikat  80   mg   Inhl. praš.
__________________________________________________________________________________
R03BC01 dinatrij-kromoglikat  40   mg   Inhl. aers.
__________________________________________________________________________________
R03CB03 orciprenalin 28 60   mg   O
__________________________________________________________________________________
R03CB03 orciprenalin 28 60   mg   P
__________________________________________________________________________________
R03CB04 kisik
__________________________________________________________________________________
R03CC02 salbutamol   12   mg   O
__________________________________________________________________________________
R03CC02 salbutamol   12   mg   P
__________________________________________________________________________________
R03CC02 salbutamol   10   mg   Inhl. tek.
__________________________________________________________________________________
R03CC02 salbutamol   0.8   mg   Inhl. praš.
__________________________________________________________________________________
R03CC08 prokaterol   0.1   mg   O
__________________________________________________________________________________
R03D  ostali antiasmatici
__________________________________________________________________________________
R03DA04 teofilin (prolong.)   0.4   g    O
__________________________________________________________________________________
R03DA04 teofilin (prolong.)   0.4   g    P
__________________________________________________________________________________
R03DA04 teofilin (prolong.)   0.4   g    R
__________________________________________________________________________________
R03DA05 aminofilin   0.6   g    O
__________________________________________________________________________________
R03DA05 aminofllin   0.6   g    P
__________________________________________________________________________________
R03DA05 aminofilin   0.6   g    R
__________________________________________________________________________________
R05C  Sekretici i sekretomotorici mukolitici
__________________________________________________________________________________
R05CB01 + acetilcistein 1.5   g    O
__________________________________________________________________________________
R05CB01 + acetilcistein 1.6   g    Inhl. tek.
                amp
__________________________________________________________________________________
27 Za ehinokokozu.
28 Za medikamentozno liječenje bradikardije, ne kao bronhodilatator, jer je neselektivan-izaziva tahikardiju!!
__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
R05CB02 + bromheksin  24   mg   O
__________________________________________________________________________________
R05CB02 + bromheksin  24   mg   P
__________________________________________________________________________________
R05CB03 + karbocistein 1.5   g    O
__________________________________________________________________________________
R05DA  Antitusici opijatski
__________________________________________________________________________________
R05DA04 + kodein    0.1   g    O
__________________________________________________________________________________
R05DA08 folkodin    50   mg   O
__________________________________________________________________________________
R05DB  Antitusici sintetski
__________________________________________________________________________________
R05DB13 butamirat    25   mg   O
__________________________________________________________________________________
R06   Antihistaminici za sustavnu primjenu
__________________________________________________________________________________
R06AA02 difenhidramin  0.2   g    O
__________________________________________________________________________________
R06AA02 difenhidramin  0.2   g    R
__________________________________________________________________________________
R06AC03 + kloropiramin 20   mg   P
__________________________________________________________________________________
R06AC03 + kloropiramin 0.15 g O
__________________________________________________________________________________
R06AD03 tietilperazin  13   mg   O
__________________________________________________________________________________
R06AD03 tietilperazin  13   mg   P
__________________________________________________________________________________
R06AD03 tietilperazin  13   mg   R
__________________________________________________________________________________
R06AX11 + astemizol   10   mg   O
__________________________________________________________________________________
R06AX17 ketotifen    2    mg   O
__________________________________________________________________________________
R07   Ostali lijekovi s učinkom na sustav dišnih organa
__________________________________________________________________________________
R07AA01 surfaktant - kolfosceril palmitat    0.108  g    Inhal praš
__________________________________________________________________________________
S    Lijekovi s učinkom na osjetila
__________________________________________________________________________________
S01   Lijekovi za liječenje bolesti oka
__________________________________________________________________________________
S01A  Antimikrobni i antivirusni lijekovi
__________________________________________________________________________________
S01AA01 kloramfenikol (1 tub. 5g)
__________________________________________________________________________________
S01AA04 oksitetraciklin (1 tub. 5g)
__________________________________________________________________________________
S01AB02 sulfafurazol (1 boč. 10 ml)
__________________________________________________________________________________
S01AD03 aciklovir (1 tub. 4.5 g)
__________________________________________________________________________________
S01AD05 interferon (1 boč. 10 ml)
__________________________________________________________________________________
S01B  Glukokortikoidi i kombmacije
__________________________________________________________________________________
S01BA04 predinizolon (1 boč 5 ml)
__________________________________________________________________________________
S018A04 predinizolon (1 tub 5g) _
__________________________________________________________________________________
S01BA07 + fluorometolon (1 boč. 5 ml)
__________________________________________________________________________________
S01CA01 neomicin+deksametazon (1 boč. 5 ml)
__________________________________________________________________________________
S01CA01 neomcin+deksanketazon (1 tub. 3.5 g)
__________________________________________________________________________________
S01CA03 kortizolon+oksitetraciklin (1 boč 5 ml)
__________________________________________________________________________________
S01E  Miotici
__________________________________________________________________________________
S01EA02 + dipiverfin  0.2   ml
__________________________________________________________________________________
S01EB08 aceklidin (1 boč. 10 ml)
__________________________________________________________________________________
S01EA51 aceklidin + epinefrin  0.2   ml
__________________________________________________________________________________
S01EB01 pilokarpin   0.4   ml
__________________________________________________________________________________
S01EB01 pilokarpin   40   ml   mast
__________________________________________________________________________________
S01EB02 + karbakol   0.4   ml
__________________________________________________________________________________
S01EC  Inhibitori karboanhidraze
__________________________________________________________________________________
S01EC01 acetazolamid  0.75  g    O
__________________________________________________________________________________
S01EC01 acetaznlamid  0.75 g P
__________________________________________________________________________________
S01ED  Blokatori adrenargičkog sustava
__________________________________________________________________________________
S01ED01 timolol 0.2   ml
__________________________________________________________________________________
S01ED02 betaksolol   0.2   ml
__________________________________________________________________________________
S01EXO1 + gvanetidin (1 boč. 10 ml)
__________________________________________________________________________________
S01FA  Midrijatici i ciklopllegici
__________________________________________________________________________________
S01FAO1 atropin 0.2   ml
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
S01FA05 + homatropin  0.2   ml
__________________________________________________________________________________
S01FA06 + tropikamid  0.2   ml
__________________________________________________________________________________
S01G  Vazokonstriktori
__________________________________________________________________________________
S01GA01 + nafazolin (1 boč 10 ml)
__________________________________________________________________________________
S01H  Anestetici   
__________________________________________________________________________________
S01HA03 + tetrakain (1 boč. 10ml)
__________________________________________________________________________________
S01JA  Oatali lijekovi koji se primjenjuju u oftalmologiji
__________________________________________________________________________________
S01JA01 fluorescein (1 boč. 5ml)
__________________________________________________________________________________
S01KA  metilceluloza (1 boč. 5 ml)
__________________________________________________________________________________
S01KA02 + hipromeloza  0.2   ml
__________________________________________________________________________________
S02   Lijekovi za liječenje bolesti uha
__________________________________________________________________________________
S02AA01 kloramfenikol (1 boč. 10 ml)
__________________________________________________________________________________
S02AA06 (+) vodik-peroksid (H2O2 3%) (1g)
__________________________________________________________________________________
S02AA10 + oksidansi (peroksioctena kiselina) (1g)
__________________________________________________________________________________
S02CA02 + flumetazon + kliokinol (1 boč 75ml)
__________________________________________________________________________________
S03CA02 + titrotricin + prednizolon + tegrakain (1 boč 10g)
__________________________________________________________________________________
V    Raztičito
__________________________________________________________________________________
V01   Alergeni
__________________________________________________________________________________
V01AA01-    + alergeni za specifičnu imunoterapiju 30 (1boč. 1-3 konc.)
11   
__________________________________________________________________________________
V01AA01 + alergeni za specifičnu imunoterapiju 30 (1 boč. 4 konc.)
11
__________________________________________________________________________________
V03   Lijekovi u druge terapijske svrhe
__________________________________________________________________________________
V03AA  Lijekovi za liječenje alkoholizma
__________________________________________________________________________________
V03AA01 disulfiram (1 tbl 500mg)
__________________________________________________________________________________
V03AB  Antidoti 31
__________________________________________________________________________________
V03AB03 + natrij-kalcij-edetat (1 amp. 5ml)   
__________________________________________________________________________________
    Reaktivatori kolinesteraze
__________________________________________________________________________________
V03AB04 + pralidoksim  3    g    O
__________________________________________________________________________________
V03AB04 + pralidoksim  3    g    P
__________________________________________________________________________________
V03AB13 + obidoksim (1 amp. 1ml)
__________________________________________________________________________________
Antngonisti heparina
__________________________________________________________________________________
V03AB14 + protamin-sulfat (1 amp. 5ml)
__________________________________________________________________________________
Antagonisti morfina, i drugih narkotičkih analgetika
__________________________________________________________________________________
V03AB15 + nalokson (1 amp. 1ml)
__________________________________________________________________________________
Ostali antidoti
__________________________________________________________________________________
V03AB25 + flumazenil (1 amp. 5ml)
__________________________________________________________________________________
V03AE01 kalcij-polistirensulfonat (ionski izmjenjivač) (1 vreć. 500g)
__________________________________________________________________________________
Antagonisti citostatika
__________________________________________________________________________________
V03AF01 + mesna (merkaptoetan - sulfonska kiselina) (1 amp. 250mg)
__________________________________________________________________________________
V03AF03 + kalcij-folinat (1 boč. 25mg)
__________________________________________________________________________________
____________________
29 Samo za najteži oblik suhog oka.
30 Za dermatophagoides pteronyssinus, peludi trave i stabala te otrov insekata.
31 U slučaju potrebe broj lijekova se može proširiti.

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
V03AM  Sredstva za embolizaciju
__________________________________________________________________________________
V03AM01 + čestice i spirale za embolizaciju (1 pak)
__________________________________________________________________________________
V03AM02 + gelfoam (želatinska prašina-želatinska spužva). privremena
        embohzacija (1 pak)
__________________________________________________________________________________
V04   Dijagnostici
__________________________________________________________________________________
V04CD01 * metirapon (1 amp 10 ml)
__________________________________________________________________________________
V04CF01 tuberkulin (1 amp 1ml)
__________________________________________________________________________________
V04CJ02 * protirelin (TRH) (1 amp)
__________________________________________________________________________________
V04CL  + alergeni grupni za testiranje (1 boč )
__________________________________________________________________________________
V04CL  + alergeni pojedinačni za testiranje (1 boč.)
__________________________________________________________________________________
V04CX  + natrij-citrat (1 boč 25 ml)
__________________________________________________________________________________
V04CX  + natrij-citrat (1 boč 350 ml)
__________________________________________________________________________________
V06       Nutrijencije i umjetna sladila
__________________________________________________________________________________
V06DC01 glukoza 25% (1 amp. 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V06DC01 glukoza 37% (1 amp. 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V06DC01 glukoza 50% (1 amp. 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V06DX  dijetetski preparati (PAM i bezglutensko brašno) (1 pak)
__________________________________________________________________________________
V01       Otapala
__________________________________________________________________________________
V07AB  Aqua redesbllata (1 amp 10 ml)
__________________________________________________________________________________
V07AB  Aqua redestillata (1 amp 5 ml)
__________________________________________________________________________________
V07AB  Aqua redestillata (1 boca 500 ml)
__________________________________________________________________________________
V07AB  + otopine za ispiranje-urološko (11)
__________________________________________________________________________________
V07AB  + otopine za ispranje-urološko (3.51)
__________________________________________________________________________________
V01AC  Krv i krvne komponente
__________________________________________________________________________________
V01AC01 konzervirana krv kompletno obrađena   ml   i.v.
__________________________________________________________________________________
V07AC02 svježa konzervirana krv, pripremljena hitnim pozivom davatelja ml i.v.
__________________________________________________________________________________
V07AC03 krv bez leukoclta (bez fltera) ml   i.v.
__________________________________________________________________________________
V07AC04 tekuća svježa plazma ili zamrznuta   ml   i.v.
__________________________________________________________________________________
V07AC05 tekuća svježa plazma ili zamrznuta bez čimbenika zgrušavanja ml i.v. __________________________________________________________________________________
V07AC06 deplazmatiz. konc. entrociti  ml   i.v.
__________________________________________________________________________________
V01AC07 deplazmatiz. konc. eritrociti bez leukocita (bez filtera)    ml   i.v.
__________________________________________________________________________________
V07AC08 oprani koncentrat eritrocita  ml   i.v.
__________________________________________________________________________________
V07AC09 oprani koncentrat eritrocita bez leukocita (bez filtera)    ml   i.v.
__________________________________________________________________________________
V07AC10 koncentrirani eritrociti suspenzirani u ab plazmi    ml   i.v.
__________________________________________________________________________________
V01AC11 koncentrirani trombociti dobiveni Cell separatorom (bez seta)  doza  i.v.
__________________________________________________________________________________
V07AC12 koncentrirani trombociti dobiveni Cell separat. bez leukocita (bez doza i. v.
        seta i bez filtera)
__________________________________________________________________________________
V07AC13 konc. trombociti dobiveni iz 500 ml krvi (bez seta za spajanje) doza  i.v.
__________________________________________________________________________________
V07AC14 koncentrat trombocita siromašan leukocitima dobiven iz 500 ml  doza  i.v.
        krvi (bez filtera)
__________________________________________________________________________________
V07AC15 leukociti koncentrirani (bez seta) Cell doza  i.v.
__________________________________________________________________________________
V01AC16 leukocltl koncentnrani dobiveni iz 500 ml krvi doza i.v.
__________________________________________________________________________________
V07AC17 krioprecipitat zamrz. iz 1500 ml plazme ml   i.v.
__________________________________________________________________________________
V07AC18 fibrinogen   kompl. i.v.
__________________________________________________________________________________
V07AC19 cito i plazmafereza na Cell separ. (bez seta i potrošnog    obrada i.v.
        materijala)
__________________________________________________________________________________
V07AX  + polivinillalkohol (1g)
__________________________________________________________________________________
V07AZ  gel za ultrazvuk
__________________________________________________________________________________
V08       Kontrastna sredstva
__________________________________________________________________________________
V08AA05 + meglumin-joksitalamat 30 (1 boč. 100 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AA05 + meglumin-joksitalamat 45 (1 boč. 250 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AA05 + meglumin-joksitalamat 300 (1 amp. 30 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AA05 + meglumin-joksitalamat 300 (1 amp. 50 ml)

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
V08AA05 + meglumin-joksitalamat 380 (1 amp 30 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AA05 + meglumin-joksitalamat 380 (1 amp 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AA11 + meglumin-amidotrizoat 32 60% (1 amp 10 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AA11 + meglumin-amidotrizoat 32 60% (1 amp 20 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AA11 + meglumin-amidotrizoat 32 60% (1 amp 20 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AA11 + meglumin-amidotrizoat 32 60% (1 amp 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AA11 + meglumin-amidotrizoat 32 75% (1 amp 20 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AA11 + meglumin-amidotrizoat 32 75% (1 amp 20 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AA12 Na-meglumin-amidotriozat 30% (1 boč 250 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AA12 Na-meglumin-amidotrizoat 58% (1 amp 25 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AA12 Na-meglumin-amidotrizoat 60% (1 amp 20 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AA12 Na-meglumin-amidotriozat 76% (1 amp 20 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AA12 Na-meglumin-amidotrizoat 76% (1 amp 100 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB02 + joheksol 33.34 140 (1 amp. 200 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB02 + joheksol 33.34 180 (1 amp. 10 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB02 + joheksol 33.34 240 (1 amp. 10 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB02 + joheksol 33.34 240 (1 amp. 20 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB02 + joheksol 33.34 300 (1 amp. 10 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB02 + joheksol 33.34 300 (1 amp. 20 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB02 + joheksol 33.34 300 (1 amp. 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB02 + joheksol 33.34 300 (1 amp. 100 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB02 + joheksol 33.34 350 (1 amp. 20 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB02 + joheksol 33.34 350 (1 amp. 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB02 + joheksol 33.34 350 (1 amp. 100 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB02 + joheksol 33.34 350 (1 amp. 200 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB03 joksaglikanska kiselina 35 meglumin-natrij-joksaglat
    (1 amp 20 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB03 joksaglikanska kiselina 35 meglumin-natrij-joksaglat
    (1 amp 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB03 joksaglikanska kiselina 35 meglumin-natrij-joksaglat
    (1 boč. 200 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB04 + jopamidol 34 150 (1 boč. 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB04 + jopamidol 34 150 (1 boč. 100 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB04 + jopamidol 34 150 (1 boč. 250 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB04 + jopamidol 34 200 (1 boč. 10 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB04 + jopamidol 34 300 (1 boč. 10 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB04 + jopamidol 34 300 (1 boč. 30 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB04 + jopamidol 34 300 (1 boč. 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB04 + jopamidol 34 300 (1 boč. 100 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB04 + jopamidol 34 370 (1 boč. 10 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB04 + jopamidol 34 370 (1 boč. 30 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB04 + jopamidol 34 370 (1 boč. 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB04 + jopamidol 34 370 (1 boč. 100 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB05 + jopromid 150 (1 amp. 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB05 + jopromid 240 (1 amp. 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB05 + jopromid 300 (1 amp. 20 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB05 + jopromid 300 (1 amp. 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB05 + jopromid 300 (1 amp. 100 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB05 + jopromid 370 (1 amp. 30 ml)
__________________________________________________________________________________
________________________
32 Za perforacije, ileus, poslijeoperativnu kontrolu nakon zahvata na probavnom traktu, CT pretrage.
33 Za mijelografiju
34 Za rizične skupine: a) alergija u anamnezi (posebno kontraste), b) mala djeca, c) dijabetičari
35 Za aniografiju udova i selektivnu angiografiju malih krvnih žila

__________________________________________________________________________________
Šifra ATK    Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary DDD Jed. mj. Nač. primj.
code ATC    Name (INN)                            Unit Adm.ll.
__________________________________________________________________________________
V08AB05 +jopromid 370 (1 amp. 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB05 +jopromid 370 (1 amp 100 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB07 +joversol 34 160 (1 amp 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB07 +joversol 34 240 (1 amp 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AB07 +joversol 34 320 (1 amp 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AC01 jodoksaminska kiselina meglumin-jodoksamat (1 amp. 10 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AC01 jodoksaminska kiselina meglumin-jodoksamat (1 amp. 20 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AC01 jodoksaminska kiselina meglumin-jodoksamat (1 amp. 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V0BAC01 jodoksaminska kiselina meglumin-jodoksamat ( 1 amp. 100 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AC01 jodoksaminska kiselina meglumin-jodoksamat (1 boč. 250 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AC02 jotroksinska kiselina meglumin-jotroksat (1 amp 30 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AC02 jotroksinska kiselina meglumin-jotroksat (1 boč. 50 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AC02 jotroksinska kiselina meglumin-jotroksat (1 boč. 100 ml)
__________________________________________________________________________________
V08AC08 natrij-jopodat (1 caps.)
__________________________________________________________________________________
V08AD02 + smjesa etilnih estera jodiranih masnih kiselina (lipiodol-
    ultrafluid 1 amp. 5 mi)
__________________________________________________________________________________
V0BAD02 + smjesa etilnih estera jodiranih masnih kiselina (lipiodol-
    ultrafluid 1 amp. 10 ml)
__________________________________________________________________________________
V08BA01 + barij-sulfat (susp. 200 ml x 24 doze)
__________________________________________________________________________________
V08BA01 + barij-sulfat (susp. 2L)
__________________________________________________________________________________
V08BA01 + barij-sulfat (susp. 5L)
__________________________________________________________________________________
V08BA01 + barij-sulfat (oral. praš. 340 g)
__________________________________________________________________________________
V08BA01 + barij-sulfat (oral. praš. 416 g)
__________________________________________________________________________________
V08BA01 + barij-sulfat (colon. praš. 400 g)
__________________________________________________________________________________
V08BA01 + barij-sulfat (colon. praš. 800 g)
__________________________________________________________________________________
V08BA02 + barij-sulfat + korigencije (gran. 300 g)
__________________________________________________________________________________
V08BA02 + barij-sulfat + korigencije (vreć. 4g)
__________________________________________________________________________________
V08CA01 * dimeglumin-gadopentat (1 boč. 20 ml)

Oznake skraćenica:

g = gram
ME = milijun jedinica
mg = miligram
mmol= milimol
mcg= mikrogram
ml= mililitar
E= jedinica
I= litra
TE = tisuću jedinica
ED= efektivna doza

Način primjene:

O= oralno SL= sublingvalno P= parenteralno Td= transdermalno
R= rektalno V=vaginalno
N= nazalno Inhal= inhalacija

Oznake koje se primjenjuju u svezi zdravstvenih ustanova
* Lijekovi koji se propisuju samo u visoko diferenciranim zdravstvenim ustanovama (klinikama).
(*) Lijekovi koji se mogu u nastavku obrade i liječenja u klinici primjenjivati u drugim stacionarnim
zdravstvenim ustanovama.
+ Lijekovi koji se propisuju u drugim stacionarnim ustanovama.
(+) Lijekovi koji se mogu upotrebljavati i na razinii primare zdravstvene zaštite.
Bez oznake su lijekovi koji se nalaze na "ambulantnoj listi" ili su u prodaji!