Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 05.05.1995 Odluka o izuzimanju nekretnina u K.O. Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike, odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", br. 53/90, 61/91, 25/93 i 70/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. svibnja 1995. godine donijela

ODLUKU

O IZUZIMANJU NEKRETNINA U K.O. GRAD ZAGREB OD ZABRANE PRIJENOSA PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA

I.

Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja k.č broj 1549/6 - "najamna stambena zgrada pop. broj 8532, dvorište i vrt u Ulici M. Pijade 116 (sada Medveščak 56)", upisana u zk. ul. broj 2268 k.o. Grad Zagreb, kao društveno vlasništvo osim trosobnog stana u suterenu i trosobnog stana na I katu kao posebnih dijelova te zgrade u privatnom vlasništvu.

II.

Utvrđuje se da su nekretnine opisane u točki I ove Odluke nacionalizirane prijašnjim vlasnicima Mariji Duić i Slavi Gardašanić iz Zagreba, rješenjem Komisije za nacionalizaciju pri NOO Medveščak, broj: K.N.-1389/59 od 24 veljače 1960. godine, temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta iz 1958. godine

III

Nekretnine iz točke 1.ove odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja radi prodaje za potrebe smještaja Veleposlanslva Kraljevine Nizozemske u Zagrebu.

IV

Utvrduje se da se zainteresirana osoba - Grad Zagreb, odlukom (zaključkom) Gradskog poglavarstva Grada Zagreba, klasa: 371-01/95-01/2, urbroj: 251-01-03/1-2 od 15. veIjače 1995 godine, koja sadrži hipotekarnu izjavu, obvezao na obeštećenje prijašnjih vlasnika odnosno nasljednika iz vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Zagreba, u naravi tri jednosobna stana u zgradi u Vrbanima, u Zagrebu, sagrađenoj na k.ć.br. 5908/15, k.o. Vrapče.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:840-01/95-01/02

Urbroj: 5030109-95-7

Zagreb, 4. svibnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: