Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 05.05.1995 Odluka o izuzimanju nekretnina u K.O. Zabok od zabrane prijenosa, prava raspolaganja i koirištenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", br. 53/90, 61/91, 25/93 i 70/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. svibnja 1995. donijela

ODLUKU

O IZUZIMANJU NEKRETNINA U K.O. ZABOK OD ZABRANE PRIJENOSA PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnine u k.o. Zabok, i to:

- k.č. broj 2883/1 (p.n.p. 8189/1) sa 191 čhv i

- k.č. broj 2884/1 (p.n.p. 8188/1) sa 722 čhv, obje upisane u zk.ul. broj 2800 k.o. Zabok, kao društveno vlasništvo, s pravom korištenja Kolar Viktora iz Zaboka, M. Gupca 114, te

- k.č. broj 2882/1 (p.n.p. 8190/I) sa 558 čhv, upisana u zk. ul. broj 1523 k.o. Zabok kao društveno vlasništvo s pravom korištenja Kolar Ivanovog Josipa iz Trebeža 152, koje su sve prenijete u društveno vlasništvo rješenjem Narod- nog odbora Općine Zabok Uprave za financije, Kotar Krapina od 8. srpnja 1959. godine, broj: 03-2684/1-1959, donijetog u provedbi Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52158).

II.

Nekretnine iz točke 1. ove Odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja radi izgradnje proizvodno-poslovnog centra, za koju izgradnju je utvrđeno da je u interesu Grada Zaboka zbog razvoja gospodarstva, razvija industrijske zone te zaposlenja 120 djelatnika

III

Utvrduje se da se zainteresirana osoba - Grad Zabok, Odlukom od 23. prosinca 1994. godine, Klasa: 940-01/94-01/25, ur.broj: 2197/01-01-94-1 obvezao na obeštećenje prijašnjih vlasnika - Kolar Viktora iz Zaboka, M. Gupca 114, te Kolar Ivanovog Josipa iz Trebeža 152, odnosno njihovih zakonskih nasljednika iz vrijednosti nekretnine označene kao k.č. br. 3028 - svlačionice i neplodne površine 1 ral i 733 čhv, upisane u zk. ul broj 3896 k.o. Zabok, kao vlasništvo Grada Zaboka, te da je ova hipotekarna izjava provedena u zemljišnim knjigama koje vodi Općinski sud u Zaboku.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:940-01/95-01/02

Urbroj: 5030109-95-9

Zagreb, 4, svibnja 1995

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: