Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 05.05.1995 Pravilnik o utvrđivanju visine stanarine za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju točke III. Odluke o davanju ovlaštenja Ministarstvu obrane za upravljanje stanovima, garažarna i poslovnikn prostorom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/92) ministrar obrane donosi

PRAVILNIK

O UTVRÐIVANJU VISINE STANARINE ZA STANOVE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJA MINISTARSTVO OBRANE

Članak 1.

Visina stanarine za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane utvrđuje se u iznosu od 1,92 kune po 1 m' stambenog prostora.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o povećanju stanarine za stanove kojima upravlja Ministarstvo obrane ("Narodne novine" broj 13/93)

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Urbroj: 512-01-95-705

Zagreb, 19. travnja 1995.

Ministar obrane Republike Hrvatske

Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: