Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 05.05.1995 Pravilnik o označavanju tehničke opreme telekomunikacija, radijskih komunikacija, te električne i druge tehničke opreme koja ima potvrdu o elektromagnetskoj kompatibilnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 4. stavka (5) i članka 48. stavka (4) Za kona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU TEHNIČKE OPREME TELEKOMUNIKACIJA, RADIJSKIH KOMUNIKACIJA, TE ELEKTRIČNE I DRUGE TEHNIČKE OPREME KOJA IMA POTVRDU O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI

Sadržaj pravilnika

Članak 1.

Ovim se pravilnikom uređuje označavanje tehničke opreme telekomunikacija i radijskih komunikacija koja ima potvrdu (certifikat) o kakvoći, te električne i druge tehničke opreme koja ima potvrdu (certifikat) o elektromagnetskoj kompatibilnosti

Označavanje

Članak 2.

(1) Oznaćavanje tehničke opreme telekomunikacija i radijskih komunikacija obavlja proizvođač opreme na temelju potvrde (certifikat) o kakvoći

(2) Označavanje električne i druge tehničke opreme obavlja proizvođač opreme na temelju potvrde (certifikata) o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

(3) Oznaka iz stavka (1) i (2) ovoga članka mora biti postavljena u cijelosti i na način da se ne može skinuti ili zamijeniti drugom oznakom bez vidljivih tragova.

Oznaka opreme koja je tipski odobrena u skladu s Europskim normama ili Hrvatskim normama

Članak 3.

(1) Oprema, koja je tipski odobrena u skladu s Europskim normama ili Hrvatskim normama, osim radijske opreme za slobodno kolanje između zemalja CEPT-a, ima slijedeću oznaku:

0025.X.Y MPPV 95

(2) Slova i znamenke oznake iz stavka (1) ovog članka moraju imati istu visinu najmanje 5 mm, a visina obadva redka je 15 mm. Hrvatski grb s lijeve strane je najmanje visine 20 mm, a najmanji razmak između okvira i dijelova oznake iznosi 2 mm. Za dijelove oznake se upotrebljava font: Helvetica. Debljina okvira:1.

(3) Pojedini dijelovi oznake iz stavka (1) ovog članka imaju slijedeće značenje:

0025 - može biti broj 0001-9999 koji označuje redoslijed tipski odobrene opreme,

X - vrsta opreme označena slovima abecede,

Y - mreža za vlastite potrebe: V; javna mreža:

95 - godina tipskog odobrenja opreme,

MPPV - Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

(4) Vrsta opreme (slovo X iz stavka (3)) označuje se slijedećim slovima:

Članak 4.

(1) Radijska oprema, koja je tipski odobrena u skladu s Europskim normama i koja može slobodno kolati između zemalja članica CEPT-a, ima slijedeću oznaku:

CEPT X HR

X - oznaka radijske opreme, koja je specificirana u odgovarajućoj preporuei CEPT-a.

HR - oznaka Republike Hrvatske u popisu zemalja članica CEPT-a.

(2) Svi dijelovi oznake iz stavka (1) ovog članka moraju imati istu visinu najmanje 2 mm. Za znakove se upotrebljava font: Helvetica. Debljina okvira 1. Najmanja visina oznake je 5 mm. Razmak između okvira i znakova je najmanje 2 mm.

Oznaka električne i druge tehničke opreme

Članak 5.

(1) Električna i druga tehnička oprema iz članka 2. stavka (2) ovoga pravilnika koja ima potvrdu o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) označuje se slijedećom oznakom:

EMC Y HR

EMC - označuje da oprema ima potvrdu o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

Y - označuje godinu u kojoj je potvrda izdana (npr: 95).

HR - označuje Republiku Hrvatsku.

(2) Veličina oznake iz stavka (1) ovog članka može se odabrati proizvoljno, s tim da znakovi za slova i znamenke ne mogu biti manji od 2 mm, a visina oznake je najmanje 5 mm. Za znakove se upotrebljava font: Helvetica. Debljina okvira: 1: Razmak između okvira i znakova je najmanje 2 mm.

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-02/45

Urbroj: 530-07-95-3

Zagreb, 25. travnja 1995.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing. el., v. r

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: