Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 27.04.1995 Odluka o promatraču Republike Hrvatske pri Međunarodnom sudu za kazneni postupak protiv osoba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o VIadi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 1995. Donijela

ODLUKU

O PROMATRAČU REPUBLIKE HRVATSKE PRI MEÐUNARODNOM SUDU ZA KAZNENI POSTUPAK PROTIV OSOBA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I.

Vlada Republike Hrvatske ima promatrača pri Međunarodnom sudu za kazneni postupak protiv osoba odgovornih za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na području bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud) Vlada Republike Hrvatske imenuje promatrača posebnom odlukom.

II.

Promatrač pri Međunarodnom sudu ima zadaću stručno pratiti rad Suda u njegovom sjedištu, postupke koji se vode pred Međunarodnim sudom, kao i rad ureda Međunarodnog suda i njegovog tužitelja u Republici Hrvatskoj.

III.

Osim zadaće iz točke II. ove Odluke, promatrač ima i zadaću da

- Vladu Republike Hrvatske i nadležna ministarstva, te Komisiju za ratne zločine redovito izvještava o radu Međunarodnog suda i daje stručnu analizu njegovog rada;

- Vladi Republike Hrvatske i nadležnim ministarstvima, te Komisiji za ratne zločine daje prijedloge i preporuke glede suradnje s Međunarodnim sudom;

- obavlja pojedine poslove suradnje s Medunarodnim sudom koje mu povjeri Vlada ili nadležno ministarstvo;

- pomaže razmjenu informacija i suradnju izmedu Vlade Republike Hrvatske, nadležnih ministarstava, Međunarodnog suda i Komisije za ratne zločine, te

- obavlja druge poslove koje mu u okviru zadaće iz članka 2. ove Odluke povjeri Vlada Republike Hrvatske.

IV.

Promatrač pri Međunarodnom sudu ima ured u Ministarstvu vanjskih poslova.

Ministarstvo vanjskih poslova pruža pomoć promatraču i brine se o osiguravanju potrebnih sredstava u proračunu Republike Hrvatske i osigurava druge uvjete za izvršavanje njegovih zadaća u zemlji i inozemstvu.

V.

Ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske svojom će odlukom odrediti ustroj ureda promatrača, odrediti djelatnike Ministarstva koji će pomagati u radu ureda, propisati izgled i sadržaj službene iskaznice promatrača i djelatnika koji rade u uredu promatrača, te urediti ostala pitanja vezana za rad promatrača i ureda promatrača pri Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 004-01/95-01/02

Urbroj: 5030109-95-1

Zagreb, 20. travnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.