Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 24.04.1995 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1995. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 2., Zakona o posebnoj pristojbi na uvezenu robu ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 1995. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PLAĆANJU POSEBNE PRISTOJBE NA UVEZENU ROBU U 1995. GODINI

I.

U točki III. Odluke o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1995. godini ( "Narodne novine", broj 93/94), točka na kraju podtočke 6. zamjenjuje se točkom-zarezom, te dodaje nova podtočka , koja glasi :

" 7. na uvoz živih životinja za priplod iz tarifnog broja 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 i 01.06 Carinske tarife, koje se uvoze na temelju odgovarajućih certifikata o rodoslovlju i potvrde Ministarstva financija, izdane po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva poljoprivrede i šumarstva."

II.

U točki V. podtočka 1. briše se.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 412-01/94-01/06

Urbroj: 5030105-95-1

Zagreb, 20 travnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v.r.