Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 24.04.1995 Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Orahovica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 81. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), a na prijedlog Ministarstva uprave, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 1995. godine donijela

ODLUKU

O RASPUŠTANJU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORAHOVICA

I.

Raspušta se Općinsko vijeće Općine Orahovica, a vijećnicima Općinskog vijeća, općinskom načelniku i članovima poglavarstva prestaje mandat.

II.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će posebnim rješenjem povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Orahovica.

Povjerenik Vlade obnašat će dužnost do izbora novog predstavničkog tijela Općine Orahovica.

III.

Povjerenik Vlade preuzima sve ovlasti Općinskog vijeća, općinskog načelnika će Općinskog poglavarstva Općine Orahovica.

IV.

Povjerenik Vlade može imenovati pomoćnika povjerenika, koji će mu pomagati u obnašanju ovlasti iz djelokruga rada povjerenika.

V.

Povjerenik Vlade odgovara za svoj rad i djelovanje Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu uprave.

VI.

Povjerenik Vlade podnosi izvješće o svom radu i djelovanju Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva uprave.

VII.

Sredstva za rad povjerenika Vlade osiguravaju se u općinskom proračunu.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 015-01/95-01/06

Urbroj: 5030109-95-2

Zagreb, 20. travnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.