Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 20.04.1995 Uredbu o prestanku primjenjivanja Uredbe o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o vlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 1995. donijela

UREDBU

O PRESTANKU PRIMJENJIVANJA UREDBE O OBRAČUNAVANJU, PLAČANJU I POVRATU POREZA NA PROMET I POSEBNIH POREZA PRI IZVOZU I PROVOZU ODREĐNIH PROIZVODA U ZEMLJE ZA KOJE JE POTREBAN POJAČANI CARINSKI NADZOR

Članak 1.

Uredba o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet i posebnih poreza pri izvozu i provozu određenih proizvda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor ("Narodne novine", broj 19/95) prestaje se primjenjivati, osim na povrat poreza prema odredbi članka 2. ove Uredbe.

Članak 2.

Na povrat poreza na promet i posebnih poreza uplaćenih do dana stupanja na snagu ove Uredbe primjenjuje se Uredba o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet i posebnih poreza pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor ("Narodne novine", broj 18/95).

Zahtjevi za povrat poreza na promet i posebnih poreza uplaćenih do dana stupanja na snagu ove Uredbe mogu se podnijeti u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Po proteku šest mjeseci preostala sredstva na uplatnim računima kod Zavoda za platni promet i Privredne banke Zagreb prenijet će se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1995. godinu.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".


Klasa:410-01/93-01/15

Urbroj: 5030105-95-5

Zagreb, 13. travnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.