Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 20.04.1995 Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku za utvrđivanje grba, i zastave jedinice lokalne samouprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 9. stavka stavka 3. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE GRBA I ZASTAVE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Pravilniku o postupku za utvrđivanje grba i zastave jedinice lokalne samouprave ("Narodne novine", broj 80/94) u članku 5. iza stavka 7. daje se novi stavak 8. koji glasi :

"Sredstva za novčane naknade predsjedniku, članovima i tajniku za rad u Povjerenstvu osigurava jedinica lokalne samouprave koje je podnjela zahtjev za davanje odobrenja za grb i zastavu."

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom ovjave u "Narodnim novinama".

Klasa : 017-01/95-01/9

Urbroj: 515-03-02/1-95-1

Zagreb, 11. travnja 1995.

Ministar

Davorin Mlakar, v.r.