Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 20.04.1995 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-84/1995. od 5. travnja 1995. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u povodu ustavne tužbe Ž. L. zastupanog po punomoćniku P. J., odvjetniku iz P., na sjednici održanoj dana 5. travnja 1995. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-III-84/1995. OD 5. TRAVNJA 1995. GODINE

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama"

Obrazloženje

Ž. L. podnio je ustavnu tužbu po punomoćniku P. J., odvjetniku iz P., tvrdeći da mu je rješenjem izvanraspravnog vijeća županijskog suda u P. Kž -5/95 od 19. siječnja 1995. godine, kojim je preinačeno rješenje Općinskog suda u P. K-351/94 od 20. prosinca 1994. godine, povrijeđena ustavna prava iz članaka 26. i 29. stavak 3. Ustava Republike Hrvatske (svi su građani i stranci jednaki pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima, koja imaju javne ovlasti - dokazi pribavljeni na nezakonit način ne mogu se uporabiti u sudskom postupku).

Prvostupanjskim rješenjem K-351/94 izdvojen je dio spisa fotodokumentacija rekonstrukcije teških krađa, a preinačenim rješenjem K -5/95 na taj način da se preko teksta zaljepljuje neproziran papir. Smatra da se ovakvim postupkom (papir se može odlijepiti) omogućava da se to upotrijebi kao dokaz u postupku a što predstavlja grubo kršenje članka 8. Opće deklaracije o pravima čovjeka (svatko ima pravo da ga nadležni nacionalni sudovi efikasno štite od djela kršenja osnovnih prava koja su mu priznata Ustavom ili zakonom).

Ustavna tužba nije dopuštena.

U provedenom poslupku je utvrđeno da kazneni postupak protiv podnositelja ustavne tužbe nije dovršen.

Prema članku 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991) svatko može Ustavnom sudu podnijeti ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina (ustavno pravo) ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten pravni put, ustavna tužba može se podnijeti tek nakon što je iscrpljen taj pravni put.

Izjavljivanjem žalbe protiv rješenja Općinskog suda u P. broj K-351/94 od 20. prosinca 1994. godine, i odlučivanjem o toj žalbi rješenjem Županijskog suda broj K -5/95 od 19. siječnja 1995. godine nije iscrpljen drugi dopušteni pravni put jer kazneni postupak u istom predmetu nije okončan. Ta se rješenja odnose na procesne radnje koje se donose u tijeku postupka i protiv njih se ne može podnositi ustavna tužba.

Tek kad će postupak biti dovršen presudom i tek kad bude iscrpljen pravni put u odnosu na presudu - tek tada će se moći podnijeti ustavna tužba.

Slijedom izločenog nisu ispunjene pretpostavke odredbi članka 28. stavak 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991), to jest nije iscrpljen drugi dopušteni pravni put, pa nisu ispunjene pretpostavke za odlučivanje o biti stvari ove ustavne tužbe, pa je temeljem članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske riješeno kao u izreci.

Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-84/ 1995

Zagreb, 5. travnja 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.