Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 20.04.1995 Popis gotovih lijekova dobrenih za uporabu u Republici Hrvatskoj na dan 1. ožujka 1995. godin
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Ministar zdravstva Republike Hrvatske temeljem članka 34. Zakona o stavljanju lijekova u promet ("Narodne novine" 53/91) objavljuje

POPIS

GOTOVIH LIJEKOVA DOBRENIH ZA UPORABU U REPUBLICI HRVATSKOJ NA DAN 1. OŽUJKA 1995. GODINE.

Članak 1.

Utvrđuje se Popis gotovih lijekova odobrenih za uporabu u Republici Hrvatskoj na dan 1. ožujka 1995. godine, a za koje je izdano Rješenje ministra zdravstva.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovog Popisa prestaje važiti Popis lijekova odobrenih za uporabu u Republici Hrvatskoj na dan 1. lipnja 1992. godine ("Narodne novine" 44/92).

Klasa: 530-01/95-01/ 11

Broj: 534-02-06-95-1

Zagreb, 28. ožujka 1995.

Ministar zdravstva

prof. dr. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.