Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 14.04.1995 Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 12. i 16 i članka 67. stavka 1. točke 11 Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 74/92, 26/93, 79/93 i 7/95), Savjet Narodne banke Hrvalske na sjednici održanoj 5 travnja 1995 godine donio je

ODLUKA

O NAČINU OBRAČUNA, NAPLATE I PLAČANJA AKTIVNIH I PASIVNIH KAMATA NARODNE BANKE HRVATSKE

I.

Narodna banka Hrvatske obračunava, naplaćuje i plaća kamate na kredite i druga potraživanja, te na sredstva koja su u njezinom depozitu, na način utvrđen ovom odlukom.

II.

Na kredite i druga potraživanja, te obveze temeljem deponiranja sredstava kod Narodne banke Hrvatske - kamate se obračunavaju mjesečno i to u roku do pet dana nakon isteka mjeseca za prethodni mjesec. Banke i drugi korisnici obvezni su Narodnoj banci Hrvatske platiti, odnosno naplatit će od Narodne banke Hrvatske obračunatu kamatu najkasnije u roku od osam dana nakon isteka mjeseca za prethodni mjesec. Ako je osmi dan po isteku mjeseca za koji se plaća kamata prema obračunu neradni dan, rok se pomiče na prvi sljedeći radni dan.

III. Iznimno od točke II. kamatu za nepravilno izdvojenu obveznu rezervu i posebnu obveznu rezervu na posebnim računima kod Narodne banke Hrvatske, Narodna banka Hrvatske obračunava pet dana po isteku razdoblja održavanja obvezne rezerve. Kamata se plaća za sve dane za koje je stanje izdvojene obvezne rezerve na posebnom računu kod Narodne banke Hrvatske bilo manje od iznosa koji je bilo potrebno izdvojiti (uključujući i neradne dane obuhvaćene razdobljem nepropisno izdvojene obvezne rezerve) Kamatu na neodržanu obveznu rezervu na žiro računima i u blagajni Narodna banka Hrvatske obračunava pet dana po isteku radoblja održavanja obvezne rezerve. Kamata se obračunava na iznos prosječno nedostajućih sredstavs na žiro računima i u blagajni za zadovoljenje obveze održavanja obvezne rezerve na tim računims prema propisu o obveznoj rezervi. Na tako izračunati iznos kamata se obračunava za sve dane razdoblja održavanja obvezne rezerve za koje se izrađuje obračun (uključujući i neradne dane). Banke i štedionice dužne su kamatu po obračunu iz stavka 1. i 2. ove točke platiti najkasnije 8 dana nakon isteka razdoblja održavanja obvezne rezerve. Izuzetno od stavka 1. i 2. ove točke, ako Narodna banka Hrvatske u postupku kontrole utvrdi nepravilnosti u obračunu te izdvajanju i održavanju obvezne rezerve za protekla razdoblja održavanja obvezne rezerve, Narodna banka Hrvatske sastavit će poseban obračun za plaćanje kamate i to za sva razdoblja za koja su uočene nepravilnosti.

IV.

Pri mjesečnom obračunu kamate primjenjuje se konformna stopa za kalendarski broj dana u mjesecu za koji se obračunava kamata.

Na kamatu na kredite i druga potraživanja, te na sredstva koja su u depozitu Narodne banke Hrvatske, obračunava se kamata po konformnoj stopi za sve dane do krajnjeg roka za plaćanje kamata.

V.

Na kredite odobrene iz primarne emisije do stupanja na snagu ove odluke, Narodna banka Hrvatske primjenjivat će način obraćuna i plaćanja kamate koji je utvrden ugovorom s krajnjim korisnikom kredita.

VI.

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata, te naknada Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine" br. 12/92, 48/92, 60/92 i 73/92).

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. svibnja 1995. godine.

O. br. 290/95

Zagreb, 5. travnja 1995.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>