Zakoni i propisi - Pravni savjeti - Zaključak
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Zastupnički Dom Sabora Republike Hrvatske, na svojoj 24. sjednici, održanoj 28. ožujka 1995. godine, saslušavši izvješće ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske dr. Mate Granića u svezi sa sporazumom iz Kopenhagena glede međunarodnih pregovora Hrvatske o uspostavi novih mirovnih mehanizama za provedbu mirne reintegracije privremeno okupiranih područja u ustavnopravni sustav Republike Hrvatske, podsjećajući na svoje prijašnje zaključke i rezolucije, a posebno na Zahtijevanja od 23. rujna 1994., Odluku od 7. listopada 1994. i Deklaraciju od 27. siječnja 1995. godine, donio je sljedeće

Zaključke

Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1. Sabor Republike Hrvatske ostaje kod svojih zaključaka od 27. siječnja 1995. o okončanju mandata UNPROFOR-a u Republici Hrvatskoj s 31. ožujkom 1995. godine.

Prihvaćajući s razumijevanjem pozive medunarodne zajednice da se nastavi međunarodna nazočnost u Hrvatskoj, te u interesu provedbe mirovnog rješenja na vlastitom tlu, Republika Hrvatska je pripravna prihvatiti nove međunarodne snage s novim mandatom ustanovljenim putem UN, pošto se mandat sadašnjih snaga (UNPROFOR) proglasi okončanim s 31. ožujkom 1995. godine, sukladno zahtjevu Republike Hrvatske.

2. Nove međunarodne snage svojim nazivom i mandatom trebaju biti posebno određene za Republiku Hrvatsku, u nazivu izričito nositi riječ Hrvatska, te i u tom smislu biti odvojene od međunarodnih snaga za druge države zahvaćene krizom na jugoistoku Europe.

3. Mandatom međunarodnih snaga mora se jasno osigurati primjerena i učinkovita kontrola međunarodnih granica Hrvatske prema Srbiji/Crnoj Gori i dijelu Bosne i Hercegovine što ih kontroliraju paravojne postrojbe hrvatskih Srba, te režim prelaska graničnih prijelaza na područjima što nisu pod kontrolom hrvatskih vlasti dovesti u potpun sklad s hrvatskom suverenošću, a poglavito s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN 820, članak 12, te Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN 769.

4. Mandat UN treba uključivati djelatne mjere provedbe mirovnog rješenja, i to:

a) razoružanje i raspuštanje svih naoružanih pobunjeničkih skupina i postrojbi te razvojačenje okupiranih hrvatskih područja,

b) povlačenje svih okupacijskih snaga s okupiranih područja Republike Hrvatske i sprječavanje ulaska novih snaga i postrojbi iz Srbije/Crne Gore te snaga bosanskih Srba s teritorija Bosne i Hercegovine,

c) omogućavanje sigurnog povratka svim prognanim osobama,

d) osiguranje zaštite i sigurnog života svim osobama koje su prije srpske agresije živjele na sada okupiranim područjima Republike Hrvatske,

e) omogućavanje momentalne uspostave vlasti Republike Hrvatske u tzv. ružičastim zonama, a zatim i na svim sada okupiranim područjima Republike Hrvatske u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Ustavnim zakonom o ljudskim pravima i slobodama i pravima etničkih zajednica ili manjina,

f) uspostava lokalnih policijskih snaga u sastavu primjerenom prijeratnom nacionalnom sastavu pučanstva, te g) provedba drugih odredbi važećih rezolucija Vijeća sigurnosti UN, posebice 815, 871. i 947, te rezolucije Opće skupštine UN 49/93. M. 5. Sabor Republike Hrvatske smatra neprihvatljivim da tzv. Vanceov plan, kao svojedobno privremeno rješenje usvojeno prije priznanja Republike Hrvatske i njezina ulaska u Ujedinjene narode, posluži kao pravni i politički temelj nazočnosti i djelovanja međunarodnih snaga na teritoriju Republike Hrvatske.

Klasa: 021-03/95-01/04

Zagreb, 28. ožujka 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.