Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 05.04.1995 Naredba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na osnovi članka 17. i 18. stavak 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93), ministar zdravstva donosi

NAREDBU

I.

Sukladno članku 1. Uredbe o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova ("Narodne novine" br.13/95), naređujem da svi ravnatelji općih i specijalnih bolnica, lječilišta, klinika, kliničkih bolnica i kliničkih bolničkih centara u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove naredbe utvrde jednogodišnje potrebe za: - sve prehrambene proizvode, - sva sredstva za čišćenje i dezinfekciju, - gorivo.

II.

Nakon utvrđivanja potreba iz točke I. ove naredbe potrebno je odmah objaviti javni natječaj za navedene jednogodišnje nabavke te osnovati i imenovati članove Komisije za provođenje natječaja.

III.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 306-02/95-01/01

Urbroj: 534-02-22-95-1

Zagreb, 27. ožujka 1995.

Ministar

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.