Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 05.04.1995 Odluka o dopuni Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 184. stavka 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94) i članka 6. točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92 i 116/93), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 19. prosinca 1994. donosi

ODLUKU

O DOPUNI STATUTA REPUBLIČKOG FONDA MIROVISKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Članak 1.

U Statutu Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92 i 116/93) iza članka 35. dodaje se novi članak 35a. koji glasi: "Članak 35a. (1) Invalid rada kod kojega, tijekom korištenja pravom na invalidsku mirovinu stečenim po zakonu i ovome statutu, nastanu promjene stanja radne sposobnosti i bude utvrđeno da ne postoji invalidnost, ima pravo na novčanu naknadu od dana obustave isplate invalidske mirovine do dana zaposlenja, odnosno uspostave obveznog mirovinskog i invalidskog osiguranja po drugoj osnovi. Pravo na novčanu naknadu pripada, ako nisu ispunjeni uvjeti za stjecanje prava na starosnu mirovinu. Ako je pravo na novčanu naknadu priznato prije ispunjenja uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu, danom ispunjenja tih uvjeta prestaje pravo na novčanu naknadu. (2) Novčana naknada iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u visini svote invalidske mirovine koja je invalidu rada pripadala u času promjene u stanju invalidnosti."

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 142-13/94-01/4881

Ur.br: 342-99-01/94

Zagreb, 19. prosinca 1994.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.