Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 05.04.1995 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-160/1995 od 15. ožujka 1995.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi A. V. iz Z., na sjednici održanoj dana 15. ožujka 1995. godine donio je slijedeće

RJEŠENJE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-III-160/1995 od 15. ožujka 1995.

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama"

Obrazloženje:

A. V. iz Z. podnio je ovome Sudu ustavnu tužbu povodom presude Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: Us-12824/1993 od 15. lipnja 1994. godine jer smatra da mu je tom odlukom povrijeđeno pravo iz članka 125. Ustava Republike Hrvatske, odnosno kako navodi "ustavno pravo u upravnom sporu vojne starosne mirovine". Ustavna tužba nije pravodobna.

Odredba članka 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991) propisuje da se ustavna tužba može podnijeti u roku od mjesec dana računajući od dana primitka odluke. Naznačenu presudu Upravnog suda podnositelj ustavne tužbe primio je 17. kolovoza 1994. godine, dok je ustavnu tužbu predao ovome Sudu 22. veljače 1995. godine.

Nije u pravu podnositelj ustavne tužbe kada, pozivajući se na odredbu članka 125. Ustava, navodi da se u citiranoj ustavnoj odredbi ne određuje rok za podnošenje ustavne tužbe, pa da se u konkretnom slučaju ne primjenjuje odredba članka 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Naime odredbom članka 127. stavak 1. Ustava između ostalog navodi se da uvjeti i rokovi za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti, postupak i pravno djelovanje njegovih odluka, zaštita ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina i druga pitanja važna za izvršenje dužnosti i rad Ustavnog suda Republike Hrvatske uređuje UstavnIm zakonom.

Upravo člankom 29. Ustavnog zakona citiranim u obrazloženju ovoga rješenja određen je rok za podnošenje ustavne tužbe. S obzirom da je A. V. podnio ustavnu tužbu nakon proteka zakonskog roka, valjalo je istu temeljem članka 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/1994) odbaciti. Odluka o objavi ovoga rješenja temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-160/1995 Zagreb, 15. ožujka 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.