Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 05.04.1995 Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na temelju članka 7. i 8. Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", br 50/88, 28/92 i 26/93), daje :

OBJAVU

O BRISANJU IZ REGISTRA PROIZVOĐAČA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA

objavljuje da se iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena brišu:

10. DP "Agroludbreg" s p.o. iz Ludbrega, Petra Zrinskog 1.,

11. Poduzeće za proizvodnju, doradu i promet sjemena "Sjeme Slavonija" s p. o. Vinkovci,

12. OOUR "ŽITAR" u sastavu RO "POLJOPRIVREDA Donji Miholjac SOUR-a IPK Osijek,

13. ISTRA SJEME Pula, Poduzeće za proizvodnju, doradu i promet sjemena, ukrasnog i sadnog bilja iz Pule.

Klasa: 320-11/95-01/10

Urbroj: 525-02-95-1

Zagreb, 10. ožujka 1995.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivica Gaži, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.