Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 05.04.1995 Objava o upisu u popisu pravnih osoba ovlaštenih
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

OBJAVA

O UPISU U POPIS PRAVNIH OSOBA OVLAŠTENIH ZA UTVRĐIVANJE KVALTETE POLJOPRIVREDNOG SJEMENA

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na temelju članka 8. Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", br. 50/88, 28/92 i 26/93), objavljuje da su u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena upisani:

20. Poduzeće "GRAM" d.o.o. za poslovne usluge, unutarnju i vanjsku trgovinu iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 105. s pravom utvrđivanja kvalitete poljoprivrednog sjemena: pšenice, ječma - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; kukuruza - kategorija samooplodne linije, jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; uljane repice, lana i konoplje - kategorija elita, original, I i II sortna reprodukcija; sjeme suncokreta - svih kategorija, soja - kategorija elita, original, I i II sortna reprodukcija.

21. Poduzeće "SIEMESLAVONIJA" d.d. Vinkovci, s pravom utvrđivanja kvalitete poljoprivrednog sjemena: strnih žitarica - kategorija elita, originai I i II sortna reprodukcija; kukuruza - kategorije samooplodne linije, jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; industrijskog krmnog bilja i povrća - kategorije original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno sjeme.

22. Poduzeće "POLJOPRIVREDA SUHOPOLJE" d.d. iz Suhopolja, Vladimira Nazora 5., s pravom utvrđivanja kvalitete poljoprivrednog sjemena: pšenice, ječma, zobi - kategorije original, I i II sortna reprodukcijaˇ kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi uljane repice, soje, suncokreta - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; šećerne repe - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija.

23. INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA, Split, Put Duilova 11., s pravom utvrđivanja kvalitete poljoprivrednog sjemena: strnih žitarica - kategorije elita, original, I i II sortna reprodkukcijaˇ krmnog bilja kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; sjemena povrća i lučice luka kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno sjeme; trava - kategorije elita. original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno sjeme te sjeme i lukovice cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja svih kategorija.

Klasa: 320-11/95-01/13

Urbroj: 525-02-95-1

Zagreb,13. ožujka 1995.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivica Gaži, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.