Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 05.04.1995 Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

OBJAVA

O UPISU U POPIS PRAVNIH OSOBA OVLAŠTENIH ZA STRUČNI NADZOR NAD PROIZVODNJOM POLJOPRIVREDNOG SJEMENA

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na temelju članka 8. Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine" br. 50/88, 28/92 i 26/93), objavljuje da su u Popisu pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena upisane slijedeće pravne osobe:

17. Zavod za oplemenjivanje bilja genetiku i metodiku istraživanja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25., Zagreb, s pravom stručnog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena; žitarica kategorije elita, original I i II sortna reprodukcijaĄ kukuruza kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi i samooplodne linije; uljarica i industrijskog bilja kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; krmnog bilja i trava kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; povrće kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija proizvodno sjeme.

18. "STRBA" Poduzeće za promet, proizvodnju, usluge zastupanje domaćih i stranih tvrtki te projektiranje i izrada elaborata i studija u području poljoprivrede d.o.o. Zagreb Medvedgradska 60b., s pravom stručnog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena: suncokreta, soje uljane repice - kategorije original, I i II sortna reprodukcija; pšenice i ječma - kategorije original I i II sortna reprodukcija; kukuruza kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi.

19. AGRIGENETICS Poduzeće za oplemenjivanje bilja sjemenarstvo d.o.o. iz Osijeka, Ribarska 1., s pravom stručnog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena pšenice, ječma, suncokreta, soje stočnog i konzumnog graška - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; kukuruza kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi.

20. Poduzeće "JOST Sjeme - Istraživanja" p.o. Križevci, S. Radića 21., s pravom 5tručnog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena: žitarica - kategorije elita original, I i II sortna reprodukcija; povrća - kategorije original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno sjeme; bijele lupine kategorije elita, original i I sortna reprodukcija.

21. FLORA Export-Import s p.o. Poduzeće za trgovinu na veliko i malo, Koprivnica, Ciglana 29., s pravom stručnog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena strnih žitarica - kategorije elita original, I i II sortna reprodukcija; industrijskog bilja - kategorije elita, original, II sortna reprodukcija; kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; povrća osim krumpira kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija, proizvodno sjeme te sjeme cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja i lučice luka svih kategorija.

22. Poduzeće ZAŠTITA BILJA d.o.o., za usluge iz područja zaštite bilja, Zagreb, Svetošimunska 25., s pravom stručnog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena: strnih žitarica - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija; trava - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija i proizvodno sjeme.

23. IPK OSIJEK, Poljoprivredno znanstveni centar, d.o.o., Osijek, Vinkovačka cesta 83. s pravom stručnog nadzora (dopuna upisa) nad proizvodnjom i poljoprivrednog sjemena i konoplje i lana - kategorije elita, original, I i II sortna reprodukcija.

Klasa: 320-11/95-01/12

Urbroj: 525-02-95-1

Zagreb, 13. ožujka 1995.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivica Gaži, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.