Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 31.03.1995 Uredba o dopuni Zakona o slobodnim zonama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 1995. donijela

Uredbu

o dopuni Zakona o slobodnim zonama

Članak 1.

U Zakonu o slobodnim zonama ("Narodne novine", br. 53A/91 i 94/93) iza članka 33. dodaje se novi članak 33a. koji glasi: "Članak 33a. Carinske zone osnovane prije stupanja na snagu Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine", broj 53A/91), mogu nastaviti radom nakon proteka roka iz članka 33 ovog Zakona. Na poslovanje carinskih zona iz stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 6., 11. do 13., 15. do 24. i 26. do 32. ovog Zakona."

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine", broj 71/94).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-05/94-01/01

Urbroj: 5030116-95-3

Zagreb, 30. ožujka 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.