Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 31.03.1995 Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92. i 116/93.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske na sjednici održanoj 21. ožujka 1995., donosi

ODLIKU

o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1995.

1.

U skladu s odredbom članka 37d. Zakona o osnovnim pravime iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 53/91.), najniža svota naknade plače u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i na naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1995. iznosi 870,00 kn.

2.

Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1995.

Klasa: 142-13/95-01/1271

Urbroj: 342-99-01/95-7

Zagreb, 21. ožujka 1995.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednike Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.