Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 29.03.1995 Odluka o dopuni Odluke o kontnom planu za banke i štedionice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju točke III. Odluke o kontnom planu za banke i štedionice ("Narodne novine", broj 21/94) guverner Narodne banke Hrvatske donio je

Odluku

o dopuni Odluke o kontnom planu za banke i štedionice

I.

U kontnom planu koji je sastavni dio Odluke o kontnom planu za banke i štedionice ("Narodne novine", br. 21/94, 40/94 i 2/95) obavlja se sljedeća dopuna:

1. Iza računa 131

- "Potraživanja u devizama po osnovi kamata od financijskih institucija", dodaju se računi koji glase:

1310 - Potraživanja u devizama po osnovi kamata od centralne banke i

13100 - Potraživanja po osnovi kamata".

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. g. br.10/95.

Zagreb, 21. ožujka 1995.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.