Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 29.03.1995 Pravilnik o dopuštenoj visini kala, rasipa, kvara i loma na proizvodima u trgovini robom na malo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 6. stavka 2. točke 5. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine" br. 95/94), i članka 26. Statuta Hrvatshe gospodarske komore ("Narodne novine" br. 11/94. - pročišćeni tekst), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 7. sjednici 22. ožujka 1995. donosi

Pravilnik

o dopuštenoj visini kala, rasipa, kvara i loma na proizvodima u trgovini robom na malo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o dopuštenoj visini kala, rasipa kvara i loma na proizvodima u trgovini robom na malo (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se dopuštena visina kala rasipa i loma do koje pravne osobe mogu navedene rashode knjižiti kao troškove poslovanja.

Članak 2.

Rashodi utvrđeni u visini i na način uređen ovim Pravilnikom knjiže se na temelju knjigovodstvene isprave kao troškovi poslovanja u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu. Na vrijednost rashoda utvrđenog i knjiženog na način uređen ovim Pravilnikom pravna osoba, temeljem odredbe članka 6. stavka 2. točke 5. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, ne obračunava i ne plača porez na promet proizvoda i usluga.

II. RASHODI - KALO, RASIP, KVAR I LOM

Članak 3.

Pod rashodom proizvoda radi kala, rasipa kvara ili loma razumijevaju se gubici na robi koji nastaju kao posljedica prirodnih utjecaja ili kao posljedica radnji koje se neophodno poduzimaju u poslovanju proizvodima u trgovini na malo.

Članak 4.

Posljedicama prirodnih utjecaja smatraju se gubici nastali na proizvodima zbog isušivanja, isparavanja, shupljanja, smrzavanja, topljenja i kvarenja. Posljedicama poduzimanja neophodnih radnji u prodaji proizvoda u trgovini na malo smatraju se gubici nastali na proizvodima razbijanjem, oštećenjem, rasipanjem ili mrvljenjem.

III. NORMATIVI I NAČIN UTVRÐlVANJA RASHODA

Članak 5.

Na ime kala, rasipa,kvara i loma utvrđuje se dopušteni normativ gubitaka izražen u postocima od količine proizvoda koje su u obračunskom razdoblju prodane. Dopušteni normativ gubitaka utvrđuje se na temelju iskustva struke do iznosa od:

Red                       NAZIV ROBE                          STOPA %

1                                    2     &nbs

I. POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

A. VOĆE

1. Južno voće (naranče,limun,banane,mandarine,ananas i sl.). 1,5

2. Orah, badem, lješnjak, kesten, rogač........................ 1,0

3. Jagodasto voće,svježe smokve................................. .4,0

4. Jabuke,kruške,šljive,dunje,lubenice ...........................3,0

5. Koštičavo voće: hajsije, breskve, trešnje i višnje........3,5

6. Sušeno voće - šljive.......................................................1,5

7. Sušeno voće - smokve ..................................................0,7

8. Sušeno voće ostalo .......................................................0,4

9. Ostalo voće .....................................................................2,0

B. POVRĆE

1. Kupus kiseli i kisela repa 5,0

2. Kupus; kelj, blitva, zelena salata svježa ....................2,0

3. Mahune, grašak, paprika, rajčica i tikvice................ 3,0

4. Krumpir i mrkva rana,celer i peršin 2,0

5. Zamrznuto voće i povrće - pahirano 0,5

6. Krumpir, mrkva, luk, 1,5

7. Grah, leća, grašak, bob - suhi 1,0

8. Gljive, šampinjoni - svježi 4,5

9. Sadni materijal 3,5

10. Cvijeće svježe (rezano) 5,0

11. Cvijeće (lončanice) 4,0

12. Konzervireno i ostalo povrće 1,0

C. ŽITARICE

1. Pšenica, ječam, zob, kukuruz i druge žitarice 0,25

D. OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI

1. Brašno (kukuruzno i pšenično) i riža u rinfuzi 1,0

2. Brašno (kukuruzno i pšenično) i riža pakirano 0,3

3. Mak i pšenične mekinje 0,7

4. Kruh svih vrsta 0,3

5. Peciva svih vrsta 0,5

6. Kolači industrijski 1,0

7. Proizvodi od brašna (dvopek,mrvice,keksi) 0,2

8. Mlijeko pasterizirano 0,4

9. Mlijeko ostalo 0,5

10. Sirevi svih vrsta,maslac 0,5

11. Kiselo mlijeko, jogurt, vrhnje 0,8

12. Hrana za novorođenčad i malu djecu 0,5

13. Sladoled, kreme 1,0

14. Jaja svježa 1,0

15. Med 0,3

16. Ocat alkoholni,vinski i voćni 1,5

17. Šećer (kristal,u prahu,u kocki) 0,5

18. Sol za jelo (morska, kamena i vakumirana) 0,5

19. Povrće ukiseljeno (svih vrsta) 1,0

20. Jela gotova i polugotova 0,5

21. Bomboni i drugi proizvodi od šećera 0,4

22. Čokolada i proizvodi od čokolade i kaka 1,2

23. Kava svih vrsta - pakirana 0,1

24. Začini pakirani i čajevi 0,1

25. Mast jestiva 1,0

26. Ulje jestivo u bocama 0,5

27. Ulje jestivo u bačvama i drugim pakovanjima za prodaju od litre na više 1,0

28. Ostalo 0,5

E. PIĆA - ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA

1. U bocama i drugom pakiranju 0,5

2. U bačvama i drugom većem pakiranju za prodaju od litre na više 1,0

F. MESO, SUHOMESNATI PROIZVODI I RIBA

1. Meso svježe rasječeno 0,5

2. Meso peradi (svježe) 0,5

3. Meso divljači 1,5

4. Riba svježa 1,8

5. Riba smrznuta 1,0

6. Riba sušena 0,5

7. Slanina svježa, loj, svinjsko salo, maslo (topljeno) 1,0

8. Suhomesnati proizvodi i čvarci 1,0

9. Ostalo meso 0,5

G. STOČNA HRANA 2,0

II. KEMIKALIJE

1. Firnis,boje i lakovi,tutkalo i kit 0,5

2. Sredstva za zaštitu bilja 1,0

3. Deterdženti za pranje rublja 1,0

4. Sredstva za čišćenje 0,13

5. Sredstva za čišćenje kotne obuće i odjeće 1,4

6. Sapuni,zubne paste,hreme za brijanje 0,6

7. Kozmetički proizvodi razni 0,5

8. Ostali kemijski proizvodi,petrolej i benzin 0,7

III. GRAÐEVNI MATERIJAL

6. Izolacijshi materijal (staklo i kam.vuna) 2,0

7. Ljepenka krovna 1,5

8. Crijep, opeka, mont ispune i gredice 2,0

9. Betonshi proizvodi (cijevi, ploće, kocke) 1,2

10. Rezana građa i ploće od drva 1,5

11. Ostali građ. materijal osim gr. stolarije 1,5

IV. OGRJEV

1. Ugljen drveni u rinfuzi 3,5

2. Ugljen drveni u vrećama 1,0

3. Ugljen lignit u rinfuzi 2,0

4. Ostali ugljeni 1,0

5. Ogrjevno drvo 1,5

V. OSTALO

1. Staklo ravno i šuplje osim optičkog 1,5

2. Keramika i porculan 0,7

3. Užarija 0,2

4. Sjemenska roba 1,5

5. Gnojiva umjetna u rinfuzi 4,0

6. Gnojiva umjetna pakirana 1,0

7. Duhanski proizvodi (osim cigareta) 0,5

8. Posuđe od metala (emajlirani i neemajl.) 1,0

9. Posuđe od stahla,porculana i keramike 1,5

10. Sanitarni uređaji od keramike 1,0

11. Dječje igračke, razne 1,5

12. Nakit od porculana, stakla, plastike 1,0

13. Gramofonske ploće i kasete 1,2

14. Videokasete,fotografski filmovi 1,5

15. Tkanine metražne 1,8

16 Čarape ženske 1,0

17. Žarulje razne 1,2

18. Baterijski ulošci 2,0

19. Ostalo, nespomenuto 0,5

Članak 6.

Dopuštena visina rashoda utvrđena ovim Pravilnikom može se utvrđivati na sljedeći način: - neposredno nakon nastajanja pojedinog rashoda; - izvanrednim popisom robe u prodavaonici ili skladištu prodavaonice; - redovitim popisom robe, odnosno na drugi način utvrđen općim aktom pravne osobe,

Članak 7.

Utvrđivanje rashoda obavlja komisija, odnosno ovlaštena osoba imenovana od organa upravljanja pravne osobe u kojoj se rashod utvrđuje. O izvršenom popisu obvezno se sastavlja zapisnik. Zapisnik, odnosno ovjereni izvod iz zapisnika, smatra se knjigovodstvenom ispravom temeljem odredbe članka 2. ovog Pravilnika.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Obveze obračunavanja i plaćanja poreza na promet proizvoda oslobađa se pravna osoba i u slučaju kada je propisano da za te proizvode porez obračunava i plaća proizvođač, odnosno uvoznik. Normativom utvrđena visina rashoda u tom je slučaju rashod koji pravna osoba može knjižiti kao trošak poslovanja.

Članak 9.

Za tumačenje odredaba ovog Pravilnika ovlašteno je Vijeće udruženja trgovine Hrvatske gospodarske komore.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dopuštenoj visini kala, rasipa kvara i loma na proizvodima u trgovini robom na malo ("Narodne novine" br. 96/94).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 1-55-87/2-1995.

Zagreb, 22. ožujka 1995.

Predsjednik

Mladen Vedriš, mr. oec., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>