Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 24.03.1995 Odluka o ovlaštenju ministra pravosuđa Republike Hrvatske da u ime Vlade Republike Hrvatske izdaje brisovna
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/191, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 1995. godine, donijela

Odluku

o ovlaštenju ministra pravosuđa Republike Hrvatske da u ime Vlade Republike Hrvatske izdaje brisovna očitovanja radi uknjižbe brisanja založnog prava (hipoteke)

I

Ovlašćuje se ministar pravosuđa Republike Hrvatske da u ime Vlade Republike Hrvatske, a na zahtjev vlasnika nekretnina na kojima je upisano založno pravo (hipoteka) radi osiguranja novčanih potraživanja koja pripadaju Republici Hrvatskoj, izdaje brisovna očitovanja za potrebe uknjižbe brisanja založnog prava.

II.

Ovlaštenje iz točke I. ove Odluke odnosi se i na slučajeve zabilježbe prvenstvenog reda radi osiguranja ranga hipoteke.

III.

Prije izdavanja brisovnog očitovanja pribavit će se po potrebi i mišljenje drugog resornog ministarstva i Javnog pravobraniteljstva Republike Hrvatske.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/95-01/04

Urbroj: 5030109-95-1

Zagreb, 23. ožujka 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.