Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 24.03.1995 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-835/1994. od 15. ožujka 1995
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu, Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, mr Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela odlučujući o ustavnoj tužbi R. R. iz D. zastupanog po punomočniku S. J. odvjetniku iz D na sjednici Suda održanoj dana 15. ožujka 1995. godine, donio je

Odluku

1. Usvaja se ustavna tužba te se ukida: - presuda Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-12762/1993 od 9. veljače 1994. godine i - rješenje Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-43-UP/I-16373/19873/1-93 od 21. listopada 1993. godine.

2. Predmet se vraća Ministarstvu unutarnjih poslova na ponovni postupak.

3. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

R. R. podnio je ustavnu tužbu povodom presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-12762/1993 od 9. veljače 1994 godine. Tom je presudom odbijena njegova tužba protiv rješenja tuženog Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske broj: 511-Ol-43-UP/I-16373/19873/1-93 kojim je odtbijen zahtjev za primitak podnositelja u hrvatsko državljanstvo. Presuda Upravnog suda Republike Hrvatske zasniva se na stajalištu da je podnositelj izgubio status trajno nastanjenog stranca u Republici Hrvatskoj na temelju članka 47 stavka 1. točka 1. Zakona o kretanju i boravku stranaca ("Narodne novine", broj 53/91, 26/93, 29/94) te ne ispunjava uvjet za stjecanje hrvatskog državljanstva iz članka 8. stavka 1. točke 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91, 28/92). Podnositelj ustavne tužbe navodi da se na njega nije mogla primijeniti odredba članka 47. Zakona o kretanju i boravku stranaca. Ovo zato jer je iz D. otputovao u S. početkom 1992. godine gdje ga je ratom zahvatila totalna blokada. Ističe da ratne okolnosti prekidaju sve rokove, a nakon djelomične deblokade S. nije se mogao vratiti u D. jer nije imao potrebne isprave Na osnovi navedenoga podnositelj smatra da su osporenim rješenjem, odnosno presudom povrijeđena njegova ustavna prava iz članka 16, 17, 26. i 32. Ustava Republike Hrvatske.

Ustavna tužba je osnovana.

Odredba članka 26. Ustava Republike Hrvatske određuje jednakost svih građana i stranaca pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima koje imaju javne ovlasti U konkretnom predmetu iz sadržaja predmeta kao i iz razloga presude Upravnog suda Republike Hrvatske proizlazi da se podnositelj vodi u evidenciji Policijske uprave D.-N. od 25. siječnja 1973. godine u D. kao trajno nastanjeni stranac, da je pokrenut postupak radi prestanka tog statusa, ali nije utvrđen ishod tog postupka. Odredba članka 47. stavak 2. Zakona o kretanju i boravku stranaca izrijekom određuje da Ministarstvo unutarnjih poslova donosi rješenje o prestanku nastanjenja, dakle, boravak u skladu s odredbom stavka 1. točka 1. istog članka prestaje pravomočnošću tog rješenja. Iz navedenoga proizlazi da je rješenje o odbijanju primitka podnositelja u hrvatsko državljanstvo doneseno na pretpostavci o prestanku boravka podnositelja u Republici Hrvatskoj, a zbog boravljenja u inozemstvu duže od jedne godine a da o tome nije obavijestio nadležno tijelo. Ta pretpostavka, međutim, nije u postupku činjenično i utvrđena. U takvom sklopu okolnosti pod kojima se rješava o prijemu podnositelja u hrvatsko državljanstvo, potpuno i pravilno utvrđenje činjenica izravno utjeće na ostvarenje prava koja sve građane i strance izjednačavaju pred sudovima i drugim tijelima koja imaju javne ovlasti. Na temelju navedenoga u konkretnom je predmetu povrijeđeno ustavno pravo ravnopravnosti stranca pred zakonom utvrđeno citiranom odredbom članka 26. Ustava Ministarstvo unutarnjih poslova dužno je ponovno provesti postupak u povodu zahtjeva podnositelja za primitak u hrvatsko državljanštvo, te ocijeniti ispunjenje uvjeta iz članka 8. stavka 1. točka 3. Zakona u smislu navedenoga. Na temelju izloženoga riješeno je kao u izreci. Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom skkdu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), ·

Broj: U-III-835/1994

Zagreb, 15. ožujka 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>