Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 24.03.1995 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IV-1022/1994. od 15. ožujka 1995
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda i suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlogu Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Odjel za upravno pravne poslove, Područni ured Trešnjevka za rješavanje sukoba stvarne nadležnosti, na sjednici održanoj dana 15. ožujka 1995. godine, donio je

Odluku

1. Za odlučivanje o zahtjevu za utvrđivanje da je nagodba izmedu Zlatka Gorupa i Silvije Gorup Pavletić i Općine Trešnjevka zaključena pred Komitetom za prostorno uređenje, komunalne i stambene poslove, Odsjek za imovinsko-pravne i stambene poslove Općine Trešnjevka pod brojem UP/I-05/3-5548/7-1983 od 21. ožujka 1986. godine opstojna, pravno valjana i izvršiva, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Općinski sud u Zagrebu oglasio se je nenadležnim za postupanje u predmetu koji je vođen pod brojem P-3381/89 povodom tužbe Zlatka Gorupa i Silvije Gorup Pavletić radi utvrđenja opstojnosti, pravne valjanosti i izvršnosti nagodbe sklopljene s Općinom Trešnjevka 21. ožujka 1986. godine pod brojem UP/I-05/3-5548/7-1983, te je predmet ustupljen Gradskom sekretarijatu za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove Grada Zagreba, Odjelu za upravno-pravne poslove, Područnom uredu Trešnjevka na daljnje postupanje. Navedeno tijelo državne uprave smatra da se ne radi o izvanparničnoj stvari utvrđivanja naknade za eksproprirane tj. izvlaštene nekretnine već o parničnoj stvari u kojoj je među strankama sporno proizvodi li zaključena nagodba pravni učinak ili ne. Slijedom navedenog stajališta zaključkom klasa br: UP/I-943-04/94-Ol/49 od 30. rujna 1994. godine oglasilo se je stvarno nenadležnim za postupanje u opisanoj pravnoj stvari, te podnijelo Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za rješavanje negativnog sukoba nadležnosti pozivom na odredbu članka 32. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91 ). Ustavni sud je utvrdio da su u skladu s odredbom članka 32. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ispunjene pretpostavke za odlučivanje o prijedlogu, jer dva tijela, sudbene te izvršne vlasti, otklanjaju nadležnost za odlučivanje u istom predmetu, zatim, da je rješenje Općinskog suda Zagreb pravomočno, odnosno da je zaključak tijela izvršne vlasti konačan, te da je podnesen odgovarajući zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti. Iz sadržaja spisa i zahtjeva za rješavanje negativnog sukoba nadležnosti proizlazi da je riječ o tužbi s tužbenim zahtjevom za utvrđenje postojanja određenog građansko-pravnog odnosa koji izvire iz nagodbe zaključene među strankama 21. ožujka 198s. godine.

Nagodbom se (ranija) Općina Trešnjevka obvezuje, povodom eksproprijacije izvršene 21. ožujka 1986. godine, vlasnicima eksproprirane nekretnine dati u suvlasništvo, odnosno vlasništvo određene nekretnine, te određeni novčani iznos. U međuvremenu je među strankama koje su zaključile nagodbu ta obveza postala sporna. Međutim, onaje po svom sadržaju od prethodnog značaja za donošenje rješenja u postupku određivanja naknade za eksproprirane, odnosno izvlaštene, nekretnine. Dakle predmet odlučivanja po uvodno navedenoj tužbi nije određivanje naknade za izvlaštene nekretnine, za što bi na osnovi odredbe članka 46. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", broj 9/94) bilo nadležno tijelo državne uprave. Naprotiv predmet odlučivanja je postojanje ili nepostojanje određenog građansko-pravnog odnosa. Na temelju odredbe članka 16. stavka 1. točka 2.k. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 53/94) za rješavanje u građansko-pravnim zahtjevima, koji nisu u djelokrugu trgovačkog suda nadležni su općinski sudovi.

U konkretnoj pravnoj stvari, dakle, na osnovi odredbe članka 16. stavka 1. točka 2.k. a u svezi članka 19. Zakona o sudovima, te članka 1. Zakona o parničnom postupku (" Narodne novine", broj 53/91) nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Na temelju izloženoga odlučeno je kao u izreci.

Objavljivanje ove odluke u "Narodnim novinama" službenom glasilu Republike Hrvatske zasniva se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-IV-1022/ I 994

Zagreb, 15. ožujka 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>