Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 17.03.1995 Pravilnik o tehničkoj dokumentaciji radijske mreže i radijskih postaja za odašiljanje radijskih i televizijskih programa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 30. stavka (8), a u svezi stavka (3) i (4), Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br 53/94) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

Pravilnik

o tehničkoj dokumentaciji radijske mreže i radijskih postaja za odašiljanje radijskih i televizijskih programa

Sadržaj pravilnika

Članak 1.

Ovim se pravilnikom određuje sadržaj tehničke dokumentacije radijske mreže (u daljnjem tekstu: projekt radijske mreže) i radijskih postaja za odašiljanje radijskih i televizijskih programa, (u daljnjem tekstu: projekt radijskih postaja), koje se prilažu zahtjevu za izdavanje dozvola ili dozvola za postavljanje radijskih postaja u određenoj radijskoj mreži i za odašiljanje radijskih i televizijskih programa.

Sadržaj projekta radijske mreže

Članak 2.

(1) Projekt radijske mreže sadrži:

1. Podatke o pravnoj osobi koja je izradila projekt (naziv, sjedište i dr.);

2. Ovlast za izradu projekta izdanu na temelju članka 53. Zakona o telekomunikacijama;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za projektanta;

4. Odluku o dobivenoj koncesiji, ako se radi o radijskoj mreži u javnim telekomunikacijama, ili odobrenje plana, ako se radi o mreži u telekomunikacijama za vlastite potrebe;

5. Tehničke uvjete za izradbu dokumentacije;

6. Projektni zadatak temeljen na dobivenim tehničkim uvjetima;

7. Kratki opis namjene radijske mreže;

8. Popis primijenjenih propisa;

9. Proračune, prikaze i podatke o radijskoj mreži prema članku 3. ovoga pravilnika;

(2) Projekt radijske mreže mora biti izrađen na način da daje najpovoljnije tehničko, tehnološko i gospodarstveno rješenje telekomunikacijskog sustava te treba obrazložiti i navesti načine na koje se ovo postiže.

Članak 3.

(1) Proračuni, prikazi i podaci o radijskoj mreži moraju obuhvatiti:

1. Prikaz tehničkog rješenja s blok shemom sustava;

2. Nazive i zemljopisne podatke lokacija na koje se postavljaju nepokretne radijske postaje s adresom;

3. Idejna rješenja i blok sheme antenskih sustava s povezivanjem antena, pojedinačno za svaki objekt;

4. Proračun povezivanja nepokretnih radijskih postaja u sustavu s potrebitim profilima zemljišta (ucrtati 1. Fresnel-ov elipsoid), tabličnim prikazom rezultata proračuna i opisom kakvoće sveza;

5. Profile zemljišta sa pojedine lokacije odašiljača za područje pokrivanja (duljine 15 km u najmanje 36 smjerova, svakih 10');

6. Izračunate vrijednosti efektivnih visina prema profilima zemljišta;

7. Proračun jakosti polja E (dB(uV/m)) za područja pokrivanja s napomenom o kakvoći;

8. Područja pokrivanja (po potrebi za h2 = 10 m, 3 m 1,5 m) prikazana na zemljovidu izabranom u mjerilu sukladno s tehničkim rješenjem (1:25 000,1:50 000, 1:100 000) i zasjenjenim nepokrivenim područjima unutar zahtijevanog područja pokrivanja;

9. Minimalne tehničke zahtjeve za uređaje, elemente antenskih sustava i opremu radijske mreže, te popis predložene telekomunikacijske opreme s troškovnikom;

10. Zaključak (komentar cjelokupnog sustava);

11. Ispunjeni obrasci zahtjeva za Dozvolu za radijsku postaju i/ili zahtjeva za Dozvolu za postavljanje radijske postaje.

Sadržaj projekta radijskih postaja

Članak 4.

(1) Projekt radijskih postaja sadrži:

1. Podatke o pravnoj osobi koja je izradila projekt (naziv, sjedište i dr.);

2. Ovlast za izradu projekta izdana na temelju članka 53. Zakona o telekomunikacijama;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za projektanta;

4. Odluku o dobivenoj koncesiji;

5. Tehničke uvjete za izradbu dokumentacije;

6. Projektni zadatak temeljen na dobivenim tehničkim uvjetima;

7. Popis primijenjenih propisa;

8. Proračune, prikaze i podatke o radijskoj postaji prema članku 5. ovoga pravilnika;

(2) Projekt radijskih postaja mora biti izrađen na način da daje najpovoljnije tehničko, tehnološko i gospodarstveno rješenje telekomunikacijskog sustava te treba obrazložiti i navesti načine na koje se ovo postiže.

Članak 5.

(1) Proračuni, prikazi i podaci o radijskoj postaji moraju obuhvatiti:

1. Prikaz tehničkog rješenja s blok shemom sustava;

2. Nazive i zemljopisne podatke lokacija na koje se postavljaju radijske postaje i studio s adresama;

3. Idejna rješenja i blok sheme antenskih sustava s povezivanjem antena te teorijske dijagrame zračenja antenskih sustava, pojedinačno za svaki objekt;

4. Proračun povezivanja radijskih postaja u sustavu s potrebitim profilima zemljišta (ucrtati 1. Fresnel-ov elipsoid), tabličnim prikazom rezultata proračuna, prikazom sustava za prijenos modulacije i opisom kakvoće sveza;

5. Profile zemljišta sa pojedine lokacije odašiljača na područje pokrivanja duljine 15 km u najmanje 36 smjerova svakih 10' (na profilima označiti naseljena mjesta), kao i profile zemljišta za područja pokrivanja u naseljenim mjestima (ukoliko se ta naselja nalaze između spomenutih smjerova);

6. Izračunate vrijednosti efektivnih visina prema profilima zemljišta;

7. Proračun jakosti polja E (dB(uV/m) za naselja u području pokrivanja s napomenom o kakvoći. Elektromagnetsko polje u naseljenom mjestu potrebito je proračunati na najmanje dvije karakteristične lokacije;

8. Područje pokrivanja radijskih postaja prikazano na zemljovidu izabranom u mjerilu sukladnom tehničkom rješenju(1:25 000 za gradove i druga područja niže razine te 1:50 000 ili 1:100 000 za područja županija i regija;1:200 000 ili 1:500 000 za područje države) i zasjenjenim nepokrivenim područjima unutar zahtijevanog područja pokrivanja;

9. Minimalne tehničke zahtjeve za uređaje, elemente antenskih sustava i opremu radijskih postaja te popis predložene telekomunikacijske opreme s troškovnikom;

10. Način izravnog uključivanja u program s terena i prikaz odabranog sustava;

11. Zaključak (komentar cjelokupnog sustava);

12. Ispunjeni obrasci zahtjeva za Dozvolu za postavljanje radijske postaje;

13. Poseban dodatak kojim se prikazuju trase sveza za prijenos modulacije, a u svrhu zaštite slobodnih koridora (za sustave sveza koji rade u frekvencijskom području iznad 1 GHz).

Oblik i ovjera projekta

Članak 6.

(1) Projekt radijske mreže i projekt radijske postaje mora biti veličine normiranog formata A4, ovjeren potpisima ovlaštene osobe u pravnoj osobi, projektanta i djelatnika koji je obavio kontrolu projekta te mora biti ovjeren žigom pravne osobe koja je izradila projekt i žigom i potpisom podnositelja zahtjeva za izradu projekta radijske mreže ili projekta radijske postaje. (2) Projekt radijske mreže i projekt radijske postaje mora biti uvezan na način da se nakon ovjere ne mogu dodavati ni oduzimati listovi.

Stupanje na snagu

Članak 7.

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-02/27

Urbroj: 530-07-95-2

Zagreb, 8. ožujka 1995.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing. el., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>