Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 17.03.1995 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-544/1994. od 1. ožujka 1995
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastau Jadranko Crnić predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković. mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi V. H. iz Z., zastupanoga po punomoćniku N. H. odvjetniku iz Z., na sjednici Suda održanoj dana 1. ožujka 1995. godine donio je

Odluku

1.

Usvaja se ustavna tužba te se ukida:

- presuda Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-11642/1993 od 10. prosinca 1993. godine i

- rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske broj 511-01-43-UP/I-16375/22648/I-93 od 6. rujna 1993. godine.

2.

Predmet se vraća Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske na ponovni postupak. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

V. H. je podnio ustavnu tužbu povodom presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-1 1642/1993 od 10. prosinca 1993. godine kojom je odbijena njegova tužba protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova broj:

511-01-43-UP/I-16375/22648/1-93 od 6. rujna 1993. godine. Navedenim je rješenjem odbijen zahtjev podnositelja ustavne tužbe za prijem u hrvatsko državljanstvo jer je utvrđeno da ne ispunjava uvjet iz članka 8. stavka 1. točka 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91, 70/91, 28/92 i 113/93) s obzirom da do podnošenja zahtjeva nema prijavljen boravak najmanje pet godina ne prekidno na teritoriju Republike Hrvatske. Podnositelj traži zaštitu povrijeđenih ustavnih prava i to prava kojima se jamči zaštita obitelji, a pozivom na odredbe članka 61, 62, 63. i dr. Ustava Republike Hrvatske. Podnositelj ističe da je u postupku radi primitka u hrvatsko državljanstvo predočio dokaze o činjenici da je rođen 18. lipnja 1975. godine, da je u Zagrebu kao maloljetnik završio osmi razred O. Š. "Ðuro Ðaković", te da su njegovi roditelji i braća hrvatski državljani. Zato odbijanje primitka u hrvatsko državljanstvo smatra povredom osnovnih ustavnih sloboda i prava i to posebno onih kojima se štiti obitelj.

Tužba je osnovana.

U konkretnom predmetu iz sadržaja spisa proizlazi da je podnositelj ustavne tužbe osoba rođena 1975. godine, da su roditelji i braća ostvarili pravo na hrvatsko državljanstvo, a sam podnositelj da je u školskoj godini 90/91 u Zagrebu završio osmi razred Osnovne škole "Ðuro Ðaković". Na temelju odredbe članka 8. stavka 1. točka 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91, 70/91, 28/92 i 113/93) jedan od uvjeta za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem je prijavljeni boravak u Republici Hrvatskoj u trajanju od najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva. Podnositelj je osoba koja je, u vrijeme za koje se traži prijavljeni boravak u Republici Hrvatskoj, bila maloljetna. Na temelju odredbe članka 67. Zakona o braku i porodičnim odnosima ("Narodne novine", broj 51/89 - pročišćeni tekst; 59/90, 25/94) roditeljsko pravo sačinjavaju prava i dužnosti roditelja da se brinu o ličnosti, pravima i interesima svoje maloljetne djece. Iz navedenoga slijedi da su roditelji podnositelja bili dužni izvršiti prijavu boravka svog maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj nadležnom tijelu. Propuštanje ispunjenja obveza roditelja u konkretnom slučaju ne može ići na štetu maloljetnika, što se u ovom slučaju odnosi i na podnositelja ustavne tužbe.

Prema odredbi članka 4. Zakona o prebivalištu i boravištu građana ima se smatrati da maloljetnik ima boravište u istom mjestu gdje i roditelji. Ako su roditelji podnositelja ispunili uvjet iz članka 8. stavka 1. točke 3. Zakona o Hrvatskom državljanstvu valja zaključiti da taj uvjet ispunjava i njihovo dijete koje je, u vrijeme za koje se ocjenjuje ispunjenje tog uvjeta, bilo maloljetno. Na temelju izloženoga ovaj sud smatra da je u konkretnom slučaju došlo do povrede Ustavom utvrđenog jamstva iz odredbe članka 61. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, te je riješeno kao u izreci. Ministarstvo unutarnjih poslova dužno je ponovno provesti postupak u povodu zahtjeva podnositelja za primitak u hrvatsko državljanstvo, te ocijeniti ispunjenje navedenog uvjeta u smislu izloženoga.

Objavljivanje ove odluke u službenom glasilu Republike Hrvatske temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-III-544/1994

Zagreb, 1 ožujka 1995.,

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>