Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 17.03.1995 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-383/1993. od 1. ožujka 1995
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić-Mitrović, mr Vojislav Kučeković mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Mladen Žuvela, u povodu ustavne tužbe M. i M. B. iz Z, koje zastupa H. A, odvjetnik iz Z, na sjednici održanoj 1. ožujka 1995. godine, donio je

Odluku

1. Odbija se ustavna tužba kao neosnovana.

2. Ova odluka objavit če se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

M. i M. B. podnijeli su ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-1702/92 od 22. prosinca 1992. godine, kojom su preinačene presude Općinskog suda u Z. broj P-2159/88 od 2. ožujka 1990. godine i Okružnog suda u Z. broj Gž-8466/90 od 3. prosinca 1991. godine - na način da je njihov tužbeni zahtjev odbijen.

Podnositelji ustavne tužbe tvrde da je navedenom revizijskom presudom, kojom su odbijeni s tužbenim zahtjevom da je nedopušteno izvršenje dozvoljeno rješenjem Općinskog suda u Z. broj Is-32/88 na garaži broj 64 u naselju J, povrijeđeno njihovo pravo vlasništva ove garaže - zajamčeno člankom 48. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Zato predlažu da se ustavna tužba usvoji ukine navedena revizijska presuda i predmet vrati Vrhovnom sudu Republike Hrvatske na ponovni postupak.

Ustavna tužba nije osnovana.

U postupku pred sudom (spis Općinskog suda u Z. broj Pp-257/86) utvrđeno je da je "lndustrogradnja" iz Z. predala dana 9. prosinca 1983. godine garažu broj 64 u posjed Z. i M. P. Utvrđeno je, nadalje, da je "Industrogradnja" dana 19. ožujka 1986. godine provalila u ovu garažu promijenila bravu na vratima i garažu predala u posjed M. i M. B. (podnositeljima ustavne tužbe). Z. i M. P. ostvarili su posjedovnu zaštitu prema "Industrogradnji" (rješenje Općinskog suda u Z. broj Pp-257/86 od 12. lipnja 1986. potvrđeno rješenjem Okružnog suda u Z. broj Gž-5824/86 od 14. listopada 1986. godine). U postupku izvršenja rješenja Općinskog suda u Z. broj Pp-257/86 od 12. lipnja 1986. godine M. i M. B. upućeni su kao treće osobe na parnicu radi nedopustivosti izvršenja. U izlučnoj tužbi M. i M. B. tvrde da je sporna garaža broj 64 njihovo vlasništvo, koje su stekli do "Industrogradnje" Z. temeljem ugovora o prodaji. Sudovi su utvrdili da B. kao treće osobe imaju pravo na tužbu radi utvrđenja nedopustivosti izvršenja u smislu odredbe članka 56. stavak 1. Zakona o izvršnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91- dalje: ZIP) na stvari za koju tvrde da imaju pravo koje sprečava navedeno izvršenje. Kako je u postupku utvrđeno da su B. vlasnici garaže, udovoljeno je njihovom zahtjevu (presuda Općinskog suda u Z broj P-2159/88 od 2. ožujka 1990. godine; potvrđena presudom Okružnog suda u Z. broj Gž-8466/90 od 3. prosinca 1991. godine).

Odlučujući o reviziji Z. i M. P, Vrhovni sud Republike Hrvatske zauzeo je stajalište da se u parnici radi proglašenja nedopustivosti izvršenja rješenja o smetanju posjeda ne može raspravljati o pravu vlasništva, o kojem nije bilo dopušteno raspravljati u postupku zbog smetanja posjeda. Dosljedno tome, protiv vjerovnika koji je u parnici o smetanju posjeda stekao izvršni naslov za uspostavu prijašnjeg posjedovnog stanja, ne može treća osoba s uspjehom zasnivati izlučnu tužbu na tvrdnji da je vlasnik predmeta izvršenja. Zato je revizija prihvaćena i navedene presude Okružnog suda u Z. i Općinskog suda u Z. preinačene tako da je odbijen tužbeni zahtjev M i M. B. (presuda broj Rev-1702/92 od 22. prosinca 1992. godine). Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-1702/92 od 22. prosinca 1992. godine nije povrijedeno Ustavom zajamčeno pravo vlasništva podnositelja ustavne tužbe.

Razlozi su sljedeći: Pravni poredak Republike Hrvatske štiti svaki posjed koji je posljednji, efektivan i miran: "Svaki posjednik stvari i prava (članak 70) ima pravo na zaštitu od uznemiravanja ili oduzimanja posjeda (smetanje posjeda)" - članak 75. Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima ("Narodne novine", broj 53/91 - dalje: ZOVO). Ovo pravo na zaštitu posjeda postoji neovisno o tome pripada li posjedniku neko pravo koje ga ovlašćuje da stvar posjeduje, a ostvaruje se u specifičnom sudskom, posjedovnom (possessornom) postupku. Glavne značajke tog postupka su sumarnost postupanja i neraspravljanje o pravu na posjed: "Sud pruža zaštitu prema posljednjem stanju posjeda i nastalom smetanju, pri čemu, nije od utjecaja pravo na posjed, pravna osnova posjeda i savjesnost posjednika" (članak 78,. stavak 1. ZOVO). I posebna pravila o postupanju i parnicama zbog smetanja posjeda su takva da omogućavaju što učinkovitiju zaštitu posjeda putem suda: "Raspravljanje o tužbi zbog smetanja posjeda ograničit će se samo na raspravljanje i dokazivanje činjenica posljednjeg stanja posjeda i nastalog smetanja. Isključeno je raspravljanje o pravu na posjed, o pravnoj osnovi, savjesnosti ili nesavjesnosti posjeda ili o zahtjevima za naknadu štete" (članak 441. Zakona o parničnom postupku, "Narodne novine", broj 53/91 i 91/92). Tužitelj i tuženik u ovim parnicama smiju se sa svojim zahtjevima odnosno materijalnopravnim prigovorima kretati samo unutar ovih granica. To, dakako, vrijedi i za: treće osobe u postupku kojim se traži proglašenje nedopustivosti izvršenja rješenja o smetanju posjeda (članak 57. stavak 1. ZIP) - kad je predmet sudske zaštite o postupku smetanja bio jedino posljednji, efektivan i miran posjed. Sumarnošću postupanja u postupku zbog smetanja posjeda u kojem posjednik ostvaruje svoje pravo na zaštitu posjeda, bez ulaženja u pitanje pripada li mu pravo na posjed ili mu ono ne pripada, postiže se ograničeni učinak: zaštita koju dobiva posjednik samo je provizorna. Sudskom odlukom u takvom postupku ne daje se konačni odgovor na pitanje o pravu na posjed, nego ga ostavlja otvorenim: "Neovisno o sporu zbog smetanja posjeda (članak 77) može se tražiti sudska zaštita posjeda po osnovi prava na posjed" (članak 81. ZOVO). Nema, dakle objektivnog identiteta spora koji se vodi o smetanju posjeda i spora koji bi se vodio o pravu na posjed (petitornog postupka) - pa litispendencija posesorne odnosno petitorne parnice ne sprečava litispendenciju one druge. Ni pravomoćnost odluke u postupku zbog smetanja posjeda, kao ni pravomoćnost odluke u petitornom postupku, ne znače da je to pitanje res iudicata i za ovaj drugi postupak.

Rezimirajući izneseno, valja zaključiti: U postupku zbog smetanja posjeda, kao i u postupku kojim se traži proglašenje nedopustivosti izvršenja rješenja o smetanju posjeda, raspravljanje je ograničeno na samo dvije okolnosti: posljednje stanje posjeda i smetanje posjeda, pri čemu nije od utjecaja pravo na posjed, pravna osnova posjeda i savjesnost posjednika. Zbog toga se odlukom suda u takvim postupcima ne može povrijediti pravo vlasništva, o kojem se raspravlja i odlučuje u drugoj vrsti postupka - petitornom postupku. Dosljedno iznesenom, osporenom odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske nije povrijeđeno pravo vlasništva sporne garaže podnositelja ustavne tubže. Zaštitu svog prava vlasništva oni mogu ostvariti u redovnom sudskom postupku, u kojem će se petitorno utvrditi kome pripada pravo na posjed garaže broj 64 (članci 37, odnosno 41, te 81. ZOVO). Zato je na temelju odredaba članka 59. stavka 2. i 61. Poslovnika Ustavnog suda ("Narodne novine", broj 29/94) ustavnu tužbu trebalo odbiti i odlučiti kao u izreci.

Objava ove odluke temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-III-383/1993

Zagreb, 1. ožujka 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>