Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 17.03.1995 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IV-695/1994. od 8. ožujka 1995
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu predsjednik Jadranko Crnić, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, povodom zahtjeva Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, stambene i komunalne poslove, promet i veze grada Zagreba, za rješavanje sukoba nadležnosti između Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, stambene i komunalne poslove, promet i veze grada Zagreba i Općinskog suda u Zagrebu, na sjednici održanoj 8. ožujka 1995. godine, donio je

Odluku

1. Za odlučivanje o zahtjevu Kućnog savjeta zgrade u Zagrebu, Širolina 11, za iseljenje iz zajedničkih prostorija Borisa Macana, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Gradski sekretarijat za graditeljstvo, stambene i komunalne poslove, promet i veze grada Zagreba, podnio je ovom Sudu zahtjev za rješenje negativnog sukoba nadležnosti između tijela izvršne vlasti (Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze grada Zagreba) i tijela sudbene vlasti (Općinski sud u Zagrebu), a u predmetu iseljenja iz zajedničkih prostorija. Gradski sekretarijat za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze zaključkom (konačnim u upravnom postupku) broj: UP/I-371-02/92-01/1995 251-05-13-92-02 od 15. listopada 1992. odbacio je zahtjev Kućnog savjeta zgrade u Zagrebu, Širolina 11, za iseljenje Borisa Macana iz zajedničkih prostorija zgrade u Zagrebu, Širolina 11, a koje koristi temeljem ugovora o obavljanju domarskih poslova, zaključenog s Kućnim savjetom te zgrade (naknada za obavljanje domarskih poslova).

Općinski sud u Zagrebu, rješenjem broj: III-Ps-2092/92 od 26. listopada 1993, odbacio je tužbu Kućnog savjeta za iseljenje Borisa Macana iz predmetnih zajedničkih prostorija s obrazloženjem da se iste koriste bez valjane pravne osnove te da stoga, u konkretnom slučaju, valja primijenili odredbu članka 94. Zakona o stambenim odnosima (nadležnost stambenog organa). Nakon provedenog postupka ovaj Sud je ocijenio da je, u konkretnom slučaju, za iseljenje iz zajedničkih prostorija nadležan sud naveden u izreci ove odluke. Odredbom članka 94. stavka 1. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85, 42/86, 37/88, 47/89, 22/90, 22/92, 58/93 i 70/93) određeno je da ako netko useli u stan bez pravomoćne odluke o davanju stana na korištenje ili koje druge valjane pravne osnove, stambeni će organ, ria zahtjev zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti, rješenjem narediti iseljenje. Nadalje, odredbom članka 94. stavka 6. utvrđena je isključiva nadležnost stambenog organa za postupanje temeljem odredbe stavka 1. ovog članka. Odredbom članka 37. Zakona o stambenim odnosima, između ostalog, određeno je da skup stanara odlučuje o načinu korištenja zajedničkih prostorija u zgradi.

Nadležnost sudova utvrdena je Zakonom o sudovima ("Narodne novine", br. 3/94), kojim se dalje razrađuje načelo trodiobe vlasti, utvrđeno odredbom članka 4. Ustava Republike Hrvatske. Odredbom članka 3. stavka 2. tog Zakona određeno je da sudovi među ostalim rješavaju imovinske i druge građanskopravne sporove, a odredbom članka 16. stavak 1. točka 2. g. i k. je određeno da Općinski sudovi sude u sporovima iz najamnih, zakupnih i stambenih odnosa te u ostalim građanskopravnim zahtjevima koji nisu u djelokrugu Trgovačkog suda. Na osnovi navedenog, ovaj Sud je utvrdio da je za rješavanje u konkretnom slučaju nadležan Općinski sud u Zagrebu, obzirom da se radi o iseljenju iz zajedničkih prostorija zbog neizvršavanja ugovornih obveza, odnosno zbog otkaza ugovora (ugovor zaključen između Skupa stanara i Macan Borisa, zaključen je u okviru ovlaštenja iz članka 37. stavak 1. točka 1. Zakona o stambenim odnosima), tj o građanskopravnom zahtjevu iz članka 16. stavak 1. točka 2. k. Zakona o sudovima.

Objava ove odluke temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.13/91).

Broj: U-IV-695/1994

Zagreb, 8. ožujka 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>