Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 03.03.1995 Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Vinkovci od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", br. 53/90, 61/91, 25/93 i 70/93), Vlada Republike Hrvatske donosi :

Odluku

o izuzimanju nekretnina u k. o. Vinkovci od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnine u k. o. Vinkovci i to:

- k.č. br. 2754/1 - dvorište u ulici Bana Jelačića sa 239 m2, upisana u zk. ul. br. 1238 kao društveno vlasništvo, korisnik Općina Vinkovci,

- k. č. br. 2754/6 - kuća sa 86 m2 i k. č. br. 2754/7 - poslovna zgrada sa 46 m2, obje upisane u zk. ul. br. 4581 kao društveno vlasništvo, korisnik Općina Vinkovci,

- poslovna prostorija sa 39,50 m2, u prizemlju kuće sagrađene na k. č. br. 2754/8 u ulici Bana Jelačića, upisana u zk. ul. br. 7248 (2 zkt.) k. o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovci,

- nacionalizirane ranijoj vlasnici Nikolini Antoniji Pokrajac, pravomoćnim rješenjem Općinskog narodnog odbora Vinkovci, Komisije za nacionalizaciju od 2 listopada 1959. godine, broj: 03-6880/111/1959.

II.

Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja radi prodaje poslovnog prostora

- zgrade u ulici Bana Jelačića 7 u Vinkovcima, koja je djelomično sagrađena na ovim nekretninama, odnosno obuhvaća ove nekretnine.

III

Utvrđuje se da se zainteresirana osoba - Grad Vinkovci, hipotekarnim očitovanjem od 26. listopada 1994. godine, obvezao na obeštećenje prijašnje vlasnice Nikoline Antonije Pokrajac, odnosno njezinih zakonskih nasljednika iz vrijednosti nekretnine označene

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/94-01/01

Urbroj: 5030109-95- 15

Zagreb,1. ožujka 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.