Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 03.03.1995 Odluka o davanju ovlaštenja ministru pravosuđa i ministru poljoprivrede i šumarstva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. ožujka 1995. donijela

Odluku

o davanju ovlaštenja ministru pravosuđa i ministru poljoprivrede i šumarstva

I.

Ovlašćuje se ministar pravosuđa da daje suglasnost za osnivanje služnosti na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

II.

Ovlašćuje se ministar poljoprivrede i šumarstva da na temelju suglašnosti iz točke I. ove Odluke sklapa ugovore o osnivanju služnosti na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 945-02/94-01/01

Urbroj: 5030109-95-11

Zagreb, 1. ožujka 1995

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.