Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 03.03.1995 Odluka o davanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u Orebiču u posjed Ministarstvu unutarnjih poslova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/84), a u svezi sa člankom 5. Zakona o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

Odluku

o davanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u Orebiču u posjed Ministarstvu unutarnjih poslova

I.

Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske za potrebe smještaja Policijske ispostave Orebič, Policijske uprave Dubrovačko-Neretvanske, daju se u posjed nekretnine u Orebiču, označene kao čestica zgrade 181, upisana u z. k. ul. broj 266, k. o. Orebič.

II.

Stručne i administrativne poslove u vezi s provedbom ove Odluke obavlja Ured za upravljanje imovinom Republike Hrvatske.

III.

Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/94-01/02

Urbroj: 5030109-95-7

Zagreb, 1. ožujka 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.