Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 03.03.1995 Pravilnik o obrascu službene iskaznice inspektora sigurnosti željezničkog prometa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

Pravilnik

o obrascu službene iskaznice inspektora sigurnosti željezničkog prometa

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice inspektora sigurnosti željezničkog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i veza, vođenje.evidencije o iskaznicama i način izdavanja i vraćanja iskaznice.

Članak 2.

Iskaznicu inspektoru sigurnosti željezničkog prometa izdaje ministar pomorstva, prometa i veza.

Članak 3.

Obrazac iskaznice izrađuje se na punijem papiru plave boje, a zaštićuje omotom od prozirne mase, dimenzije 105 x 70 mm.

Članak 4.

Prednja strana iskaznice sadrži:

- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske,

- desno od grba ispissno je: Republika Hrvatska, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, službena iskaznica, inspektor sigurnosti željezničkog prometa, a ispod toga ime i prezime inspektora i jedinstveni matični broj građana,

- desno od teksta je prazan prostor za fotografiju, preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva pomorstva, prometa i veza,

- ispod fotografije je serijski broj iskaznice.

Članak 5.

Na stražnjoj strani iskaznice ispisana su najznačajnija ovlaštenja inspektora sigurnosti željezničkog prometa i odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnim prijelazima, evidencijski broj, datum izdavanja iskaznice, potpis ministra pomorstva, prometa

Članak 6.

O izdanim iskaznicama vodi se evidencija u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza. Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i prezime inspektora kojem je izdana iskaznica, serijski i evidencijski broj, datum izdavanja, te odjeljak za napomene.

Članak 7.

Inspektor sigurnosti željezničkog prometa koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome izvijestiti neposrednog rukovoditelja. Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u " Narodnim novinama".

Članak 8.

Inspektor sigurnostl željezničkog prometa kojem prestane radni odnos u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza ili je razriješen od dužnosti inspektora sigurnosti željezničkog prometa, dužan je danom prestanka radnog odnosa odnosno razrješenja iskaznicu pr

Članak 9.

Obrazac iskaznice tiskan uz ovaj Pravilnik njegov je sastavni dio.

Članak 10.

Iskaznice izdane na temelju Pravilnika o službenoj iskaznici inspektora sigurnosti željezničkog prometa ("Narodne novine", broj 48/93) neće se zamjenjivati i vrijede i dalje. Članak 11. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-02/33

Urbroj: 530-01-95-1

Zagreb, 22. veljače 1995.

Ministar

Ivica Mudrinić, dipl. ing. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.