Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 03.03.1995 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju kratkoročnih interventnih kredita
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 74. stavka 1. točka 11. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 74/92 26/93, 79/93 i 7/95.) u svezi s člankom 25 b. stavkom 1. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine" br. 27/93 13/94, 69/94 i 73/94.) guverner Narodne banke donosi:

Odluku

o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju kratkoročnih interventnih kredita

I.

U Odluci o odobravanju kratkoročnih interventnih kredita ("Narodne novine" br. 70/94) točka I. mijenja se glasi: "Narodna banka Hrvatske odobrava bankama kratkoročne interventne kredite, ukoliko poslije dnevne obrade podataka naloga platnog prometa, nakon angažiranja slobodnih sredstava na tržištu novca te iskorištenja lombardnog kredita, banka iskaže nepokriveni sa Narodna banka Hrvatske odobrava štedionicama koje su dobile odobrenje za rad od Narodne banke Hrvatske na osnovu Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93.) kratkoročne interventne kredite ukoliko poslije dnevne obrade podataka naloga p Interventni kredit odobrava se u visini nedostajućih sredstava na žiro-računu banke i štedionice".

II.

U točci II, III, V i VI. iza riječi "banke" dodaju se riječi "i štedionice" u odgovarajućem padežu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.g.br. 9/95

Zagreb, 24. veljače 1995.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.