Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 03.03.1995 Odluka o određivanju naloga za plaćanje sa visokim prioritetom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 33. stavak 6. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine" broj 27/93, 13/94, 69/94, 73/94. i 13/95.) u vezi s člankom 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92, 26/93, 79/93. i 7/95), donosi:

Odluku

o određivanju naloga za plaćanje sa visokim prioritetom

Nalozima za plaćanje sa visokim prioritetom smatraju se nalozi za plaćanje koji su izdani na iznos od 2.000.000,00 kuna i više.

Nalozi iz stavka 1. ove točke izvršavaju se u skladu s odredbom članka 33. stavak 2. Zakona o platnom prometu u zemlji istog dana kada su podneseni ovlaštenoj organizaciji.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 288/95.

Zagreb, 24. veljače 1995.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.