Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 03.03.1995 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-385/1994. od 22. veljače 1995.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kućeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i M donose :

Odluku

I.

Usvaja se ustavna tužba.

II.

Ukida se - presuda Upravnog suda Republike Hrvatske od 4 kolovoza 1993. godine broj Us-6036/1993 i - rješenje Ministarstva unutarnjih poslova od 12. ožujka 1993. godine broj 511-01-43-UP/I-16377/L6481/1-93.

III.

Predmet se vraća Ministarstvu unutarnjih poslova na ponovni postupak.

IV.

Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Dopuštenom i pravodobno podnesenom ustavnom tužbom R. P. tvrdi da su joj rješenjem i presudom navedenim u izreci donesenim povodom zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo povrijeđena prava zajamčena odredbama Ustava Republike Hrvatske. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova izdano joj je zajamčenje da će biti primljena u hrvatsko državljanstvo, ako bude otpuštena iz državljanstva Republike Bosne i Hercegovine ili ako dostavi dokaz da će dobiti taj otpust ako bude primljena u hrvatsko Podnositeljica ustavne tužbe tvrdi da su joj ustavna prava povrijeđena jer da rečeno Ministarstvo i Sud nisu pri rješavanju njenog zahtjeva uzeli u obzir njenu izjavu da se odriče državljanstva Republike Bosne i Hercegovine pod pretpostavkom stjecanja hrv Iz kopije dopisa Ambasade Republike Bosne i Hercegovine u Z. od 15. ožujka 1994. godine broj 09-2/I-1326/94 proizlazi da je Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine donijelo Uredbu sa zakonskom snagom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine kojo Prema obrazloženju presude Upravnog suda Republike Hrvatske navedene u izreci, u postupcima koji su prethodili ustavnoj tužbi nije primijenjena odredba članka 8. stavak 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu, jer da podnositeljici ustavne tužbe nije odobren Ovakvim odlučivanjem i neprimjenom odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu u postupku rješavanja zahtjeva za primitak podnositeljice ustavne tužbe u hrvatsko državljanstvo povrijeđena su joj Ustavom Republike Hrvatske zajamčena prava Ovo stoga jer odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu propisuju da umjesto ispunjenja uvjeta iz točke 2. stavka 1. članka 8. istog Zakona (otpust iz stranog državljanstva) za mogućnost stjecanja hrvatskog državljanstva dovoljna je izj Zbog izloženog trebalo je odlučiti kao u izreci temeljem odredbi članka 60. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991).

Broj " U-III-385/1994

Zagreb, 22. veljače 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v., r