Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 28.02.1995 Uredba o plaćanju naknada za korištenje radnih dozvola iz kontingenata radnih dozvola za SR Njemačku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 1995. godine, donijela

Uredbu

o plaćanju naknada za korištenje radnih dozvola iz kontingenata radnih dozvola za SR Njemačku

Članak 1.

Pravne osobe (tvrtke) koje temeljem Odluke o kriterijima i načinu raspodjele kontingenata radnih dozvola za SR Njemačku ("Narodne novine", broj 96/94) ostvare pravo na radne dozvole dužne su po svakoj dodijeljenoj im radnoj dozvoli uplatiti naknadu u iznosu od 7.000 kuna u državni proračun Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pravna osoba (tvrtka) dužna je, nakon što je obaviještena o ostvarenju prava na radnu dozvolu, iznos iz članka 1. ove Uredbe uplatiti u šest jednakih mjesečnih obroka.

Članak 3.

Sredstva iz članka 1. ove Uredbe koristit će se za izgradnju stanova za stradalnike domovinskog rata.

Članak 4.

Pravne osobe (tvrtke) koje ne uplate naknadu iz članka 1. ove Uredbe ne mogu prava na radne dozvole ostvarivati u sljedeće tri godine.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:101-03/95-01/01

Urbroj: 5030105-95-3

Zagreb, 23. veljače 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.