Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 28.02.1995 Uredba o dopunama Uredbe o osnivanju Komisije za zatočene i nestale
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe članka 23. stavka 2. i članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 1995. godine, donijela

Uredbu

o dopunama Uredbe o osnivanju Komisije za zatočene i nestale

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Komisije za zatočene i nestale ("Narodne novine", broj 47/93) iza članka 3. dodaje se novi članak 3a. koji glasi: "Članak 3a. Za obavljanje poslova iz djelokruga Komisije za područja pojedinih župenija odnosno Grada Zagreba mogu se, po potrebi, osnivati podkomisije. Podkomisije su radna tijela Komisije, djeluju po uputama predsjednika Komisije i njemu odgovaraju za svoj rad. Odlukom o osnivanju podkomisije određuje se broj članova i njen sastav, te poslovi koje ona treba obaviti".

Članak 2.

U članku 4. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Predsjednika i članove podkomisije imenuje potpred sjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za društvene djelatnosti, na prijedlog predsjednika Komisije, uz prethodno mišljenje župana za područje na kojem će podkomisija djelovati".

Članak 3.

U članku 5 dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: "Odjel za nestale i zatočene Ureda za žrtve rata Vlade Republike Hrvatske obavlja poslove iz svog djelokruga po uputama predsjednika Komisije. Pročelnika Odjela za nestale i zatočene Ureda za žrtve rata Vlade Republike Hrvatske imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za društvene djelatnosti, na prijedlog predsjednika Komisije. Pročelnik Odjela za svoj rad neposredno je odgovoran potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske zaduženom za društvene djelatnosti i predsjedniku Komisije."

Članak 4.

U članku 6. dodaje se stavak 2. koji glasi: "Predsjednik Komisije za svoj rad, rad Komisije i podkomisija odgovoran je Vladi Republike Hrvatske, a neposredno potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske zaduženom za društvene djelatnosti."

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 800-01/93-01/ 12

Urbroj 5030104-95-1

Zagreb, 23. veljače 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.