Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 28.02.1995 Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", br. 53/90, 61/91, 25/93 i 70/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 1995. godine donijela

Odluku

o izuzimanju nekretnina u k.o. Split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

čestica zem.1515/1, 1515/5 u površini od 83 m2 i 66 m2,

čestica zem. 3338/3, 3330/2 u površini od 84 m2 i 122 m2,

čestica zem. 3424/3 u površini 158 m2,

čestica zem. 3344/2 u površini od 132 m2,

čestica zem. 3380/14, 3380/20 i 3380/21 u površini od 10 m2, 65 m2, 60 m2,

čestica zem. 3820/6, 3820/7, 3820/2 u površini od.370 m2, 4 m2, 178 m2 i

čestica zem. 4176/4 u površini 412 m2, sve k.o. Split koje su postale društveno vlasništvo temeljem Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera ("Narodne novine", broj 30/68).

II.

Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se od za brane prijenosa-prava raspolaganja i korištenja radi izgradnje obilaznice Grada Splita II. dionice, koja je u interesu Grada Splita.

III.

Građevinske parcele za izgradnju objekata opisanih u točki II. ove Odluke formirane su prema parcelacijskim elaboratima broj TRS-1270 i 1270/1 potvrđenim od nadležnih tijela Općine Split broj 03/2862-1/87 od 22. rujna 1989. godine i broj 03/2867-1/87 od 25. srpnja 1989. godine.

IV.

Utvrduje se da se zainteresirana osoba Grad Split uknjižbom prava zaloga na svoje nekretnine upisane u zk. ul. br. 2302, č. zgr. 2627. u naravi poslovni prostor površine 223,77 m2 obvezala na obeštećenje prijašnjih vlasnika odnosno zakonskih nasljednika čestica zem. 1515/1, 1515/5, 3338/3, 3330/2, 3424/3, 3421/3, 3344/2, 3380/14, 3820/6, 3820/7, 3820/2 i 4176/4, sve k.o. Split.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/94-01/01

Urbroj: 5030109-95-12

Zagreb, 23. veljače 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.