Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 28.02.1995 Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Ivankovo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. Zakona o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 90/92), članka 71. stavka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine" br. 90/92, 94/93 i 117/93), te članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 1995. godine donijela

Odluku

o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Ivankovo

I.

Raspisuju se izbori za članove Općinskog vijeća Općine Ivankovo. Za dan provedbe izbora određuje se 9. travnja 1995. godine.

II.

Županijska izborna komisija, temeljem članka 31. stavka 4. Žakona o izboru članova predstavničkih, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, imenovat će predsjednika, članove i zamjenike članova Općinske izborne komisije za provođenje izbora u Općini Ivankovo.

III.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske, temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, i Statuta Općine Ivankovo, utvrdit će izborne jedinice za izbor članova Općinskog vijeća koji se biraju u izbornim jedinicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-03/95-01/05

Urbroj: 5030109-95-2

Zagreb, 23. veljače 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.