Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 28.02.1995 Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima za odobrenje kratkoročnih kredita na osnovi zaloga blagajničkih zapisa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15, članka 67. stavka 1. točke 10. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92, 26/93, 79/93, 29/94. i 7/95.) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 24. veljače 1995. godine, donio je

Odluku

o izmjeni Odluke o uvjetima za odobrenje kratkoročnih kredita na osnovi zaloga blagajničkih zapisa (lombardni kredit)

I.

U Odluci o uvjetima za odobrenje kratkoročnih kredita na osnovi zaloga blagajničkih zapisa (lombardni kredit), ("Narodne novine" broj 85/94. i 9/95.) točka II. mijenja se i glasi: "Lombardni kredit Narodna banka Hrvatske odobrava u visini 70% nominalne vrijednosti založenih blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske."

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 289/95.

Zagreb, 24. veljače 1995.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r .