Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 24.02.1995 Odluka o ukidanju akta Podatak o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i pripadajućem indeksu promjene
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbi članaka 13. i 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91,9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 1995. donijela

Odluku

o ukidanju akta "Podatak o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i pripadajućem indeksu promjene vrijednosti kn prema DEM na dan 12. prosinca 1994."

kojeg je donio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja 14. prosinca 1994. godine, objavljenog u "Narodnim novinama", broj 94/94 Ukida se akt ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja "Podatak o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i pripadajućem indeksu promjene vrijednosti kn prema DEM na dan 12. prosinca 1994. godine" od 14. prosinca 1994. godine, objavljen u "Narodnim novinama", broj 94/94.

II.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja objavit će nove podatke o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i pripadajući indeks promjene vrijednosti kn prema DEM na dan 31. svibnja 1995. godine.

III.

Ministar prostornog uređenja. graditeljstva i stanovanja odredit će način kako će se kupcima stanova na kojima postoji stanarsko pravo kupljenim u razdoblju od 1. siječnja 1995. godine do dana stupanja na snagu ove Odluke vratiti preplaćeni iznos cijene stana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/95-01/02

Urbroj: 5030105-95-4

Zagreb, 23. veljače 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.