Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 24.02.1995 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-415/1993. od 15. veljače 1995.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, povodom prijedloga Antuna Kelave iz Opatije, za ocjenu zakonitosti, na sjednici održanoj 15. veljače 1995. godine, donio je

Rješenje

1. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti dijela odredbe članka 19. Statuta Grada Opatije ("Službene novine" Županije primorsko-goranske, broj 10/1993), koji glasi:

..Referendum se može raspisati... radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada ili županije...".

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama" i "Službenim novinama" Županije primorsko-goranske.

Obrazloženje:

Antun Kelava iz Opatije podnio je ovom Sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti dijela odredbc članka 19. Statuta Grada Opatije ("Službene novine" Županije primorsko-goranske, broj 10/1993) - u daljem tekstu: Statut.. Predmetnom odredbom članka 19. Statuta određeno je među ostalim da se referendum može raspisati -radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja grada ili županije" Predlagatelj navodi da je sporna odredba, u dijelu koji se odnosi na raspisivanje referenduma radi pribavljanja mišljenja u pogledu promjene područja grada ili županije, u nesuglasju s odredbom članka 17. stavak 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi te odredbama članaka 9. i 10. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. U prijedlogu se izričito ne navodi u čemu je to nesuglasje, ali se može zaključiti da predlagatelj smatra da nema osnove za utvrđivanje mogućnosti raspisivanja referenduma o promjeni područja županije odnosno grada obzirom da ta pitanja (određivanja područja jedinica lokalne samouprave) spadaju u zakonodavnu nadležnost, te da u pogledu učestvovanja građana u zakonodavnoj proceduri postoje, pored referenduma, drugi "demokratski načini".

Prijedlog nije osnovan.

Odredbom članka 129. stavak 1. Ustava određeno je da se područje jedinica lokalne samouprave - općine, kotara i grada određuje zakonom pošto se prethodno pribavi mišljenje stanovnika tog područja. Odredbom članka 131. stavak 2. Ustava određeno je da se područje županije, kao jedinice lokalne uprave i samouprave, određuje zakonom poštujući pri tome Ustavom utvrđene kriterije (povijesni, prometni, gospodarski čimbenici, te prirodna samoupravna cjelina). Navedenim ustavnim odredbama propisano je da je određivanje područja jedinica lokalne samouprave i uprave u nadležnosti Sabora Republike Hrvatske, koji to pitanje uređuje zakonom. U odnosu na sudjelovanje stanovništva u postupku određivanja područja jedinica lokalne samouprave i uprave kod određivanja područja županije Ustavom nije propisano obavezno pribavljanje mišljenja stanovnika područja županije. Nasuprot tome kod određivanja područja ostalih jedinica lokalne samouprave i uprave, grada ili općine, takvo mišljenje je obavezno. Zakonom o područjime županije, gradova i općina u Repblici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 90/92) određena su područja jedinica lokalne samouprave i uprave (osim kotareva) kao i pitanja u svezi postupka za promjenu područja tih jedinica. Odredbom članka 9. navedenog Zakona propisano je da inicijativu za promjenu područja županija, grada ili općine mogu dati predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju stanovništva na području za koje se promjena traži.

Nadalje, odredbom članka 10. navedenog Zakona utvrđena su prava građana u odnosu na postupak odlučivanja o područjima jedinica lokalne samouprave i uprave - međutim ne svih jedinica, već samo područja općine odnosno grada. Tom odredbom propisano je da pravo predlaganja promjene područja općine odnosno grada imaju građani koji imaju prebivalište na tom području i to najmanje jedna trećina ukupnog stanovništva. Prije podnošenja prijedloga građani su dužni pribaviti mišljenje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave tog područja, a ono, pak, može zatražiti mišljenje stanovnika na području jedinice lokalne samouprave. U odnosu na određivanje područja jedinica lokalne samouprave, odredbom članka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) određeno je među ostalim da se područje općina, grada i županije uređuje posebnim zakonom s tim da je kod određivanja područja općine odnosno grada obavezno pribavljanje mišljenja stanovnika tog područja. Nadalje, u pogledu sudjelovanja građana u odlučivanju odredbom članka 17. tog Zakona određeno je da se referendum može raspisati radi odlučivanja, među ostalim, o pitanjima iz djelokruga općinskog odnosno gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom.

Ovaj Sud nalazi da navedene odredbe sadrže ovlaštenje gradskog vijeća da inicira postupak za izmjenu područja županije. U odnosu na određivanje načina pribavljanja mišljenja građana u slučajevima promjene područja županije odnosno grada Sud je utvrdio da ne postoje zapreke da se statutom grada, u konkretnom slučaju Grada Opatije, odredi na koji način će gradsko vijeće pribaviti to mišljenje. Ovo naročito ako se ima u vidu odredba članka 17. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi kojom je ostavljena mogućnost da se, pored pitanja za koja je to zakonom određeno, statutom jedinice lokalne samouprave i uprave odrede i druga pitanja kada će se raspisati referendum radi izjašnjavanja o istima.

Na osnovi navedenog Sud je utvrdio da osporavana odredba Statuta Grada Opatije nije u nesuglasju s odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi odnosno Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj te je temeljem odredbe članka 45. stavak 2. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) riješeno kao i izreci ovog rješenja.

Odluka o objavi ovog rješenja zasniva se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91). Broj: U-II-415/ 1993 Zagreb, 15. veljače 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>