Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 17.02.1995 Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o obrtu ("Narodne novine" broj 77/93) ministar gospodarstva donosi

Pravilnik

o obliku i sadržaju obrtnice i povlastice za obavljanje obrta

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrtnice i povlastice koji se izdaju za obavljanje slobodnih i vezanih obrta.

Članak 2.

Obrtnicu izdaje nadležni županijski ured i njegove ispostave odnosno ured Grada Zagreba na čijem području će biti sjedište obrta. Povlasticu izdaje nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta.

II. OBRAZAC OBRTNICE

Članak 3.

Obrtnica se izdaje na trodjelnom obrascu koji otvoren ima dimenzije 222 x 105 mm a savijen 74 x 105 mm i toniran je svjetloplavom bojom, a obrubljen je starohrvatskim pleterom. Obrtnica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Prednja strana obrasca sadrži naziv: Republika Hrvatska, Grb Republike Hrvatske, naziv "OBRTNICA" i broj obrtnice. Broj obrtnice sastoji se od jedanaest znamenki.

Članak 5.

Prva lijeva unutarnja strana obrasca sadrži podatke o vlasniku obrta i to: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresu stanovanja i promjenu adrese i vlastoručni potpis. Srednja unutarnja strana obrasca sadrži podatke o obrtu i to: matični broj obrta, tvrtka - naziv obrta, sjedište obrta, datum upisa u registar, datum prestanka obrta. Desna unutarnja strana obrasca sadrži podatke o nazivima djelatnosti.

Članak 6.

Prva lijeva vanjska strana obrasca sadrži podatke o nazivu djelatnosti, potpis odgovorne osobe i pečat nadležnog županijskog ureda ili njegove ispostave odnosno ureda Grada Zagreba. Lijevo od pečata otisnut je znak Hrvatske obrtničke komore. Srednja vanjska strana obrasca sadrži važne napomene s ispisanim tekstom.

Članak 7.

Podaci u obrtnicu ispunjavaju se pisačem sustava za automatsku obradu podataka ili pisaćim strojem.

III. OBRAZAC POVLASTICE

Članak 8.

Obrazac povlastice izdaje se na punijem papiru svjetloplave boje, dimenzije 70 x 100 mm. Povlastica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 9.

Prednja strana povlastice sadrži:

- na gornjoj lijevoj strani je grb Republike Hrvatske. - desno od grba je ispisano:

Republika Hrvatska, Ministarstvo ______________

- ispod toga upisuje se tekst "POVLASTICA za obavljanje obrta", ime i prezime obrtnika,

- u donjem desnom kutu otisnut je pečat nadležnog ministarstva.

Članak 10.

Na stražnjoj strani obrasca povlastice ispisani su podaci o djelatnosti za koju je izdana povlastica, podaci o vlasniku obrta i to: ime i prezime, jedinstveni matični broj gradana, adresa stanovanja, podaci o obrtu i to: matični broj obrta, tvrtka i sjedište obrta.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 311-01/94-01/159

Urbroj: 526-01-94-1

Zagreb, 27. prosinca 1994.

Ministar

Nadan Vidošević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Prednja stranica Naziv djelatnosti (nastavak)REPUBLIKA HRVATSKA

GRB

MINISTARSTVO ________________

POVLASTICA za obavljanje obrta ______________________________________

Ime i prezime M. P.

Zadnja stranica

Povlastica se izdaje za:________________________________________ ______________________________________________

Podaci o obrtniku:

Ime:________________________________________________ Prezime:____________________________________________ JMBG:______________________________________________

Adresa stanovanja:

Mjesto:_____________________________________________

Ulica i kbr.__________________________________________

Podaci o obrtu:

Matični broj obrta:____________________________________ Tvrtka:_____________________________________________ Sjedište:____________________________________________

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: