Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 17.02.1995 Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o obrtu ("Narodne novine" broj 77/93) ministar gospodarstva donosi

Pravilnik

o obliku i sadržaju obrtnice i povlastice za obavljanje obrta

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrtnice i povlastice koji se izdaju za obavljanje slobodnih i vezanih obrta.

Članak 2.

Obrtnicu izdaje nadležni županijski ured i njegove ispostave odnosno ured Grada Zagreba na čijem području će biti sjedište obrta. Povlasticu izdaje nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta.

II. OBRAZAC OBRTNICE

Članak 3.

Obrtnica se izdaje na trodjelnom obrascu koji otvoren ima dimenzije 222 x 105 mm a savijen 74 x 105 mm i toniran je svjetloplavom bojom, a obrubljen je starohrvatskim pleterom. Obrtnica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Prednja strana obrasca sadrži naziv: Republika Hrvatska, Grb Republike Hrvatske, naziv "OBRTNICA" i broj obrtnice. Broj obrtnice sastoji se od jedanaest znamenki.

Članak 5.

Prva lijeva unutarnja strana obrasca sadrži podatke o vlasniku obrta i to: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresu stanovanja i promjenu adrese i vlastoručni potpis. Srednja unutarnja strana obrasca sadrži podatke o obrtu i to: matični broj obrta, tvrtka - naziv obrta, sjedište obrta, datum upisa u registar, datum prestanka obrta. Desna unutarnja strana obrasca sadrži podatke o nazivima djelatnosti.

Članak 6.

Prva lijeva vanjska strana obrasca sadrži podatke o nazivu djelatnosti, potpis odgovorne osobe i pečat nadležnog županijskog ureda ili njegove ispostave odnosno ureda Grada Zagreba. Lijevo od pečata otisnut je znak Hrvatske obrtničke komore. Srednja vanjska strana obrasca sadrži važne napomene s ispisanim tekstom.

Članak 7.

Podaci u obrtnicu ispunjavaju se pisačem sustava za automatsku obradu podataka ili pisaćim strojem.

III. OBRAZAC POVLASTICE

Članak 8.

Obrazac povlastice izdaje se na punijem papiru svjetloplave boje, dimenzije 70 x 100 mm. Povlastica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 9.

Prednja strana povlastice sadrži:

- na gornjoj lijevoj strani je grb Republike Hrvatske. - desno od grba je ispisano:

Republika Hrvatska, Ministarstvo ______________

- ispod toga upisuje se tekst "POVLASTICA za obavljanje obrta", ime i prezime obrtnika,

- u donjem desnom kutu otisnut je pečat nadležnog ministarstva.

Članak 10.

Na stražnjoj strani obrasca povlastice ispisani su podaci o djelatnosti za koju je izdana povlastica, podaci o vlasniku obrta i to: ime i prezime, jedinstveni matični broj gradana, adresa stanovanja, podaci o obrtu i to: matični broj obrta, tvrtka i sjedište obrta.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 311-01/94-01/159

Urbroj: 526-01-94-1

Zagreb, 27. prosinca 1994.

Ministar

Nadan Vidošević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Prednja stranica Naziv djelatnosti (nastavak)REPUBLIKA HRVATSKA

GRB

MINISTARSTVO ________________

POVLASTICA za obavljanje obrta ______________________________________

Ime i prezime M. P.

Zadnja stranica

Povlastica se izdaje za:________________________________________ ______________________________________________

Podaci o obrtniku:

Ime:________________________________________________ Prezime:____________________________________________ JMBG:______________________________________________

Adresa stanovanja:

Mjesto:_____________________________________________

Ulica i kbr.__________________________________________

Podaci o obrtu:

Matični broj obrta:____________________________________ Tvrtka:_____________________________________________ Sjedište:____________________________________________

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>