Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 10.02.1995 Odluka o utemeljenju Odbora za mirnu reintegraciju hrvatsluh oku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 78. Ustava Republike Hrvatske i članka 46. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 8. veljače 1995., donio je

Odluku

o utemeljenju Odbora za mirnu reintegraciju hrvatsluh okupiranih područja

Članak 1.

Ovom Odlukom u Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske utemeljuje se Odbor za mirnu reintegraciju hrvatskih okupiranih područja.

U djelokrugu Odbora je praćenje provođenja politike, te raspravljanje o zakonima i drugim propisima u području mirne reintegracije hrvatskih okupirariih područja, te položaja i povratka prognanika.

Članak 2.

Odbor ima predsjednika, dva dopredsjednika i 15 članova koje bira Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

Članak 3.

Na način rada Odbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 59/92., 89/92. i 43/94.) koje se odnose na radna tijela Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske.

Članak 4.

Odbor je privremeno radno tijelo koje djeluje do okončanja postupka potpune reintegracije hrvatskih okupiranih područja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 021-03/95-01/01

Zagreb, 8. veljače 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.