Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 10.02.1995 Odluka o dopunskom roku za zamjenu novčanica hrvatskog dinara za
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 41. i 67. stavak 1. točka 23. Zakona Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92, 26/93. i 79/93) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 2. veljače 1995. godine, donio je

Odluku

o dopunskom roku za zamjenu novčanica hrvatskog dinara za novčanice i kovani novac koji glase na kunu i lipu

I

Zamjena novčanica hrvatskog dinara za novčanice kovani novac koji glase na kunu i lipu obavit će se u dopunskom roku do 31. ožujka 1995. godine.

II.

Zamjena gotovog novca u skladu s ovom Odlukom odobrit će se građaninu kad pruži valjane razloge da nije mogao izvršiti zamjenu gotovog novca do 31. prosinca 1994. godine.

III.

Zamjenu gotovog novca u skladu s ovom Odlukom obavit će Narodna banka Hrvatske u svom sjedištu Zagreb, Trg burze 3, u skladu s točkom I. Odluke o zamjeni novčanica hrvatskog dinara za novčanice i kovani novac koji glase na kunu i lipu ("Narodne novine" broj 37/94).

IV.

Na ukupno zamijenjenu svotu Narodna banka Hrvatske vrši naplatu od 5% za učinjenu uslugu dopunske zamjene.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 287/95.

Zagreb, 2. veljače 1995.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.