Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 10.02.1995 Odluka o visini i načinu obračuna naknade za vađenje pijeska, šl
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

JAVNO VODOPRIVREDNO PODUZEĆE "HRVATSKA VODOPRIVREDA"

Na temelju članka 136 stavak 2. Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 53/90, 9/91, 61/91, 26/93, 43/93, 95/94), Upravni odbor Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda" na 33. sjednici održanoj dana 31. siječnja 1995. godine, donio je

Odluku o visini i načinu obračuna naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena

I.

Naknada za vađenje pijeska, šljunka i kamena iznosi

- za pijesak…………. 2,90 kn/m

- za šljunak…………. 1,80 kn/m

- za kamen………….. 2,20 kn/m

II.

Rješenje, odnosno račun za naplatu naknade iz točke 1. ove Odluke izdaje Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda", na temelju podataka o izvađenim količinama, koje je korisnik dužan dostaviti do 10. u mjesecu za protekli mjesec.

III.

Kontrolu količine izvađenog materijala na mjestu eksploatacije, obavlja Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda".

IV.

Naknada se uplaćuje na poseban žiro-račun Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda" broj 30100-842-000-2255.

V.

Ukoliko obveznik ne izvrši uplatu naknade u roku 15 dana od dana ispostave rješenja, odnosno računa, Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda" obračunat će i naplatiti kamatu u skladu s propisima o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji su plaćeni u propisanom roku.

VI.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini i načinu obračuna naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena ("Narodne novine" br.10/94.).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 01-145/2-I-1.11.

Zagreb, 31. siječnja 1995.

Predsjednik Upravnog odbora

prof. dr. Josip Marušić, dipl. inž. grad., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>