Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 06.02.1995 Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosni
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 45d. Zakona o vrijednostaim papirima ("Narodne novine", broj 53/91.) Komisija za odobrenje izdavanja dugoročnih vrijednosnih papira, povodom zahtjeva BJELOVARSKE BANKE d.d. Bjelovar, da joj se odobri izdavanje IV. emisije dionica, u skladu s odlukom od 19. prosinca 1994. godine, donijela je

Rješenje

o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1. BJELOVARSKOJ BANCI d.d. Bjelovar, sa sjedištem u Bjelovaru, Jurja Haulika 19a, odobrava se izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira - IV. emisije dionica u svoti od 7.110.400,00 kuna.

2. Izdavatelj dugoročnih vrijednosnih papira iz točke 1. ovoga Rješenja obvezan je ovom Ministarstvu, nakon izdavanja vrijednosnih papira, dostaviti podatke iz članka 7. stavak 2. Zakona o vrijednosnim papirima.

3. Ovo Rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama"

Klasa: 450-08/94-01/97

Urbroj: 513-11/94-2

Zagreb, 20. prosinca 1994.

Predsjednik Komisije

Božo Prka, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.